DOODGEWOON informeert en amuseert over zaken rond de dood - sinds 1994
Verschenen: 22-08-2002
MISLEIDEND, KERKHOF IS NIET TE KOOP

De Telegraaf heeft wel vaker misleidende koppen. Misschien sensationeel en de aandacht trekkend, maar onjuist. ‘Te koop: kerkhof met 77 graven’, zo kopte de krant onlangs. Niets daarvan.


Het gaat hier om een begraafplaats met 77 graven in het Achterhoekse dorp Rekken. Het terrein is van de Van Ouwenaller Vereniging (VOV), een hulpinstelling voor mensen die psychisch in de knel zijn gekomen. De vereniging is opgeheven en daarom moeten diverse bezittingen, zoals bosgrond, landerijen, een zwembad én deze begraafplaats, Rustoord geheten, worden verkocht. Op Rustoord liggen patiënten die in de inrichting voor geestelijk gehandicapten woonden, maar ook buurtbewoners en enkele dominees die in een nabij gelegen kerkje werkzaam waren. De begraafplaats, circa een half hectare groot, is al in 1985 gesloten; de laatste bijzetting vond plaats in 1988.

De heer B. Minjon van de Raad van Bestuur van de VOV wil alles ‘precies volgens de regels laten verlopen’. “Er liggen geen graven met nog lopende grafrechten. Binnenkort zullen de verkoopplannen in de krant worden gezet met een oproep aan nabestaanden om te komen melden of ze hun dode elders willen herbegraven. Daar willen we een jaar voor uittrekken. Als mensen zich niet melden, moeten we zelf op zoek naar begraafplaatsen waar we de resten kunnen herbegraven. We hebben geen vreselijke haast. Als alles maar precies volgens de regels verloopt.”

Pas als de grond geheel knekelvrij is, zal de grond worden verkocht. Als bosgrond, dus niet als kerkhof zoals De Telegraaf kopte. Minjon: “Die kop is natuurlijk helemaal fout. Het is trouwens een ideale tijd om hiermee in de krant te komen. Komkommertijd. Er hebben zich al vier cameraploegen gemeld.” Publiciteit die overigens welkom is in verband met de zoektocht naar nabestaanden.

Terug naar archief...