DOODGEWOON informeert en amuseert over zaken rond de dood - sinds 1994
Verschenen: 20-08-2002
STEEDS MEER WEDUWNAARS

Steeds meer mannen worden weduwnaar, laat het CBS weten. In 2001 werden bijna 18.000 mannen weduwnaar, ruim 8 procent meer dan 10 jaar geleden. Het aantal vrouwen dat weduwe wordt daalde licht met 1 procent. Toch komt verweduwing nog steeds ruim twee keer zoveel voor bij vrouwen; bijna 41.000 gehuwde vrouwen verloren in 2001 hun man.


De toename van het aantal mannen die hun vrouw verliezen hangt samen met positieve ontwikkeling van de levensverwachting van mannen. Weliswaar leven vrouwen gemiddeld langer dan mannen, maar het verschil wordt kleiner. Tien jaar geleden lag de levensverwachting van vrouwen ruim 6 jaar boven die van mannen. In 2001 was dit verschil minder dan 5 jaar

Het mag niet verwonderlijk heten dat de kans om weduwe of weduwnaar te worden snel toeneemt met de leeftijd. In 2001 verloor van de gehuwde vrouwen van 90 jaar of ouder ruim 20 procent hun echtgenoot. Van de 70-74 jarige gehuwde vrouwen werd iets meer dan 4 procent weduwe.

Ook geeft het CBS cijfers over de gemiddelde huwelijksduur bij de echtparen die in 2001 te maken kregen met het overlijden van een van beide partners. Die was 43 jaar. Ongeveer 30 procent van de echtparen was tussen de veertig en vijftig jaar gehuwd en een bijna even groot deel tussen de vijftig en zestig jaar. Iets meer dan 7 procent was zelfs zestig jaar of langer gehuwd.

De cijfers van het aantal huwelijksjubilea laten eenzelfde beeld zien. Op 1 januari 2001 waren er 150.000 echtparen die hun vijftigjarig jubileum reeds hadden gevierd. Bijna 14.000 paren waren zestig jaar of langer gehuwd en ruim 200 echtparen zeventig jaar of langer.

Bron:
Statline, verweduwen naar leeftijd

Statline, verweduwen naar huwelijksduur
Terug naar archief...