DOODGEWOON informeert en amuseert over zaken rond de dood - sinds 1994
Verschenen: 13-08-2002
ONDERZOEK NAAR NSB-GRAVEN AFGEROND

Meer dan een jaar geleden schreven wij over de inventarisatie van NSB-graven in Nederland, uitgevoerd door Vereniging de Terebinth. Het onderzoek is inmiddels afgerond. De uiteindelijke ‘opbrengst': tien grafmonumenten, waarvan twee niet meer op de oorspronkelijke plek staan en één dubieus is omdat het graf waarschijnlijk van na 1945 is.


Per persbericht heeft de Terebinth laten weten dat zij deze graftekens ‘louter uit cultuurhistorisch en wetenschappelijk belang en de hoge zeldzaamheidswaarde' het bewaren waard vindt. ‘Het is geenszins onze bedoeling de personen die er begraven zijn te verheerlijken, noch willen wij mensen die de oorlog hebben meegemaakt kwetsen. Integendeel, het gaat er ons juist om, een toekomstige generatie te kunnen doordringen waar bepaalde ideeën toe kunnen leiden. Als er straks niemand meer is die de verschrikkingen van de oorlog heeft meegemaakt zal onze generatie het verhaal door moeten kunnen geven. Daarvoor is ook aanschouwelijk materiaal nodig. De betreffende grafstenen zijn daar een voorbeeld van, en vanuit die optiek wil de Terebinth dat deze bewaard blijven. [...] Mocht onverhoopt een van deze graven uitgroeien tot een bedevaartsoord voor deze lieden, dan zal de Vereniging onmiddellijk bepleiten de steen, tot nader order, naar de diepste kelder van het plaatselijk museum te bevorderen.'

Terug naar archief...