DOODGEWOON informeert en amuseert over zaken rond de dood - sinds 1994
Verschenen: 12-05-2016
LEVEN NA DE WENDING

'Leven na de wending. Als je kind overleden is', een boek van Rob Bruntink bevat verhalen van ouders die vertellen over het leven na het overlijden van hun kind.

In het boek vertellen de ouders over het intense gemis, de moeite die 'loslaten' kost en het belang van herdenken. Ook praten zij over onderwerpen als het effect van het overlijden op de relatie, de verhouding tot vrienden en familie en de kijk op het leven. De één vertelt anderhalf jaar na het overlijden over hoe het leven ervoor staat, de ander na zes jaar. Ook in de achtergronden van de gezinssituaties zit een sterke variatie. Voor de ene ouder was het overleden kind het enige kind. In het andere gezin waren er broertjes en zusjes of kwamen deze na het overlijden van een zoon of dochter.


Joyce: "Juist in het verdriet voel ik me dicht bij hem"
"Ruben is nog dusdanig aanwezig in ons leven dat ik me kortgeleden heb afgevraagd of ik er niet teveel mee bezig ben. Misschien vraag ik me zoiets af omdat ik voor mensen om mij heen invul dat zij dat vinden. Of omdat je - zonder het te willen - toch beïnvloed bent door het idee dat 'het verwerken van een verlies' impliceert dat het ooit 'af' is. Toen herinnerde ik me een anekdote van een oncoloog. Hij was met een kapotte klok naar een klokkenmaker gegaan, een oude man van zo'n 90 jaar oud. Eén van de eerste zinnen die de klokkenmaker had gesproken was: 'Mijn zoon is 60 jaar geleden overleden.' Dus tja, waar heb ik het dan over? Waarom zou ik na vijf jaar niet meer dagelijks aan hem mogen denken?"

Gerdien: "Er zit een gat in mijn hart, en dat blijft waarschijnlijk zo"
"Soms kan het verdriet me nog steeds aanvliegen. Er zit een gat in mijn hart en dat blijft waarschijnlijk zo, ook als ik 80 ben. Maar er is ook ruimte voor een andere kijk. De ervaring heeft ook meer diepte aan het leven gegeven. Als ik nu naar huis rijd vanaf mijn werk voel ik blijdschap omdat ik mijn man Marc en mijn zoon Lucas zo weer zal zien. ‘Wauw’, denk ik dan, ‘hen ‘heb’ ik dan maar mooi.’ We genieten meer van elkaar."


Het boek is te bestellen via de website www.uitvaartdewending.nl.
Terug naar archief...