DOODGEWOON informeert en amuseert over zaken rond de dood - sinds 1994
Verschenen: 27-05-2014
LANG LEVE DE BEGRAAFPLAATS!

Van 31 mei tot en met 8 juni is het de Week van de Begraafplaats. De negen Amsterdamse begraafplaatsen namen het initiatief tot de Week en de Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen (LOB), diverse begraafplaatsen in het land en Vereniging De Terebinth sloten zich erbij aan.


Begraafplaatsen hebben het tegenwoordig niet gemakkelijk. Steeds meer mensen kiezen voor crematie. Ook natuurbegraafplaatsen zijn populair. Het gevolg daarvan is dat begraafplaatsen onder druk komen te staan.

Begraafplaatsen willen tijdens de Week van de Begraafplaats graag laten zien wat hun kwaliteiten zijn en wat er allemaal mogelijk is. Het is de plaats waar uw geliefde(n) rusten en waar nabestaanden elkaar kunnen ontmoeten. Op een begraafplaats heerst rust en sereniteit, u vindt er natuurwaarden en cultuurhistorische bijzonderheden. Beheerders van begraafplaatsen vinden het belangrijk dit kenbaar te maken aan het publiek, zodat begraafplaatsen deel blijven uitmaken van de samenleving.

Kijk op www.weekvandebegraafplaats.nl welke begraafplaatsen meedoen en welke activiteiten ze organiseren.

Terug naar archief...