DOODGEWOON informeert en amuseert over zaken rond de dood - sinds 1994
Verschenen: 20-02-2014
100 JAAR CREMEREN IN NEDERLAND

In april 2014 is het 100 jaar geleden dat in Nederland de eerste crematie plaatsvond, die van de arts dr. C.J. Vaillant die plaatsvond in het Crematorium Westerveld in Velsen (Noord Holland).


In het kader van ‘100 jaar cremeren in Nederland’ wordt op initiatief van de Landelijke Vereniging van Crematoria (LVC) in het weekend van 5 en 6 april door tal van crematoria een Open Dag georganiseerd.

Cremeren is zo oud als de mensheid. In de Bronstijd werden al urnen in hunebedden bijgezet. Vanaf Karel de Grote werd begraven gangbaar; als christelijke vorst verbood hij (in 785) het cremeren zelfs. Lang bestond er uit geloofsovertuiging veel tegenstand tegen cremeren. Door de dode te begraven in plaats van te verbranden, 'bleef het lichaam intact en stond niets de wederopstanding en het eeuwige leven in de weg'.

Rond 1850 gingen in West-Europa voorstanders van crematie zich organiseren. Ze kregen steun van de medische wereld. In 1874 werd 'De Vereeniging tot invoering der Lijkverbranding in Nederland' opgericht, later de Koninklijke Facultatieve. Deze Vereniging, die als doel had cremeren in Nederland mogelijk te maken, liet in 1913 in de gemeente Velsen een crematorium bouwen: Crematorium Westerveld, het eerste in Nederland.

Terug naar archief...