DOODGEWOON informeert en amuseert over zaken rond de dood - sinds 1994
Verschenen: 20-12-2013
HET LAATSTE BEELD

Tot en met 8 juni in Uitvaartmuseum Tot Zover: The Pixelated Revolution. De Libanese kunstenaar Rabih Mroué reflecteert op het gebruik van de smartphone als publiciteitswapen in het Midden-Oosten.


Burgerjournalisten in het Midden-Oosten filmen hun eigen dood terwijl ze met hun mobieltje de gewelddadigheden registreren. In The Pixelated Revolution onderzoekt Mroué de rol van mobiele telefoons als verlengstuk van het netvlies en als publiciteitsmiddel in tijden van opstand. In hedendaagse revoluties is shooting pictures even effectief als shooting bullets, zo lijkt het.

Mroué gebruikt real life footage van overleden activisten om kanttekeningen te plaatsten bij fatale laatste beelden uit conflictgebieden. Beelden die schril contrasteren met de rust op de magistrale begraafplaats De Nieuwe Ooster waar Tot Zover gelegen is.

Rabih Mroué werkt op het snijvlak van beeldende kunst, theater en vertelkunst. In 2011 ontving hij de Prins Claus Prijs. Zijn werk was te zien op dOCUMENTA 13, bij BAK in Utrecht en in het Stedelijk Museum.

Parallel aan de tentoonstelling in het museum is er de online expositie www.thelastimage.nl. Deze toont de dood in het mediatijdperk, vroeger en nu, en biedt iedereen de mogelijkheid om materiaal toe te voegen aan de virtuele museumruimte. Upload uw bijdrage – een laatste foto, een laatste blik op de wereld, een laatste video, een laatste beeld – op www.thelastimage.nl.

Beide exposities zijn onderdeel van de tentoonstellingsserie The Last Image, die gaat over de driehoeksverhouding tussen de dood, de camera en de toeschouwer. In de zomer van 2014 opent de derde tentoonstelling in deze serie: Post Mortem – Portraits after Death. Ook te zien in Museum Tot Zover.

Terug naar archief...