DOODGEWOON informeert en amuseert over zaken rond de dood - sinds 1994
Verschenen: 11-06-2002
JANMAAT LIEVER NIET

Condoleance.nl, de site voor online condoleren en gedenken, is de laatste tijd veelvuldig in het nieuws geweest. De dood van bekende Nederlanders als Sylvia Millecam, Pim Fortuyn en recentelijk Bart de Graaff hebben de site inmiddels bekendheid gegeven als de grootste digitale dodenakker. Maar daar wordt kennelijk alleen politiek correct begraven. Hoe kan het anders dat er geen register wordt aangemaakt voor een bekende maar minder beminde Nederlander als Janmaat. Dood.nl vroeg het de beheerder Peter van Schaik.


Waarom is er geen condoleanceregister aangemaakt voor Hans Janmaat? Bent u zo politiek correct?

Van Schaik, fel. "Met politieke correctheid heeft het niets te maken. Er is inderdaad door een bezoeker van Condoleance.nl een register aangemaakt voor de heer Janmaat. Zo'n register moet vervolgens worden geautoriseerd door mij alvorens deze op de site verschijnt. Op zo'n manier voorkom je dat er registers voor huisdieren, ex-vriend(in)en en, ja wel, minder gewenste personen worden gemaakt. Een van de technische eisen die ik stel is dat er altijd een werkend e-mail adres wordt achter gelaten zodat ik de oprichter van een register kan benaderen mochten er bijvoorbeeld veel ongewenste reacties binnenkomen. In geval van de heer Janmaat ging het om een niet-werkend e-mailadres. En dat is de reden geweest om het register niet op te richten. Overigens is er slechts 1 verzoek binnengekomen om een dergelijk register aan te maken."

Een technisch reden dus, al kan ik me voorstellen dat u dat niet verkeerd uitkomt. U heeft het bijvoorbeeld over ‘minder gewenste personen'. Welke personen heeft u liever niet?

"Het is niet zo dat ik bepaalde personen zou willen weigeren. Maar bij sommige registers lijkt het erop dat de oprichters meer het gedachtegoed van de overledene willen herinneren dan de overleden persoon zelf. Dat was ook zo in het geval van het register voor de heer Janmaat. Daar stonden zaken in als ‘Vol is vol'. En dat wil ik niet want dat is eenvoudigweg kwetsend voor anderen. Tegelijkertijd wil ik ook niet dat het register van de heer Janmaat volstroomt met hatelijke verwensingen van de links intellectuele elite. Kijk, ik doe Condoleance.nl er kostenloos naast. Dan moet het wel een beetje beheersbaar blijven. Ik wil er voor waken dat ik dagen kwijt ben met het verwijderen van ongewenste reacties, zo wel voor als tegen de heer Janmaat. Als de oprichter van Janmaats register duidelijk de intentie zou hebben gehad de persoon te herdenken, dan zou ik daar geen moeite mee hebben gehad. Per slot van rekening is iedereen gelijk in de dood."

Maar hoe achterhaalt u iemands intenties? Begeeft u zich niet op glad ijs door de morele scheidsrechter te gaan spelen?

"Het is inderdaad zo dat dit altijd een moeilijk punt blijft. Toch ligt het voor de hand dat een register met teksten als ‘vol is vol' eerder wordt geweigerd dan een register met een tekst als "Helaas is overleden, mijn lieve man, onze zorgzame vader de heer Janmaat.' Uit dat laatste spreekt meer de herdenking van een persoon dan een politiek erfgoed."

Toch blijft het vatbaar voor interpretatie. Staan er in het condoleanceregister van Pim Fortuyn ook geen teksten als ‘Vol is vol'? Wordt er bij u, net zoals in de politiek, ook met twee maten gemeten?

"Echt grove en beledigende reacties heb ik ook verwijderd uit het register van Fortuyn. Zo goed en zo kwaad als dat ging want op een gegeven moment kwamen er meer dan 10 reacties per minuut binnen. Maar ook hier speelt wederom het punt van de beheersbaarheid. Fortuyn heeft iets losgemaakt in de bevolking, hij was een fenomeen. Als er in zijn register politieke uitspraken worden gedaan, zullen weinigen zich daar aan storen. Als het maar fatsoenlijk blijft. De heer Janmaat roept daarentegen bij veel mensen aversie op. Of dat terecht is laat ik in het midden. Maar het gevolg daarvan is wel dat een condoleanceregister voor de heer Janmaat wel veel meer ongewenste reacties oproept. Niet alleen van zijn sympathisanten, maar juist ook van zijn tegenstanders. Want ook beledigingen tolereer ik niet. Nogmaals, in de dood is iedereen gelijk."
Terug naar archief...