DOODGEWOON informeert en amuseert over zaken rond de dood - sinds 1994
Verschenen: 14-06-2001
NSB-GRAVEN HOREN ERBIJ

“We hadden het vermoeden dat er nog maar weinig NSB-graven in Nederland waren, maar hoe weinig precies wist niemand.” De afgelopen maanden inventariseerde Vereniging de Terebinth de NSB-graven in Nederland. Het zijn er 7, misschien 8. Waardevolle cultuur-historische monumenten die ‘het verhaal van de Tweede Wereldoorlog’ op de Nederlandse begraafplaatsen compleet maken.

Guus Rüsing is lid van de Terebinth, ‘vereniging tot behoud van zorg rond dood en rustplaats’ en werkzaam bij het Monumentenhuis Limburg in Roermond. Rüsing: “We hadden het vermoeden dat er nog maar weinig NSB-graven in Nederland waren, maar hoe weinig precies wist niemand. Daarom zijn we dit onderzoek begonnen. Er zijn er uiteraard veel meer geweest, maar die zijn in 1945 op verzoek van de maatschappij door beheerders verwijderd en vernietigd. Dat kan ik me in 1945 voorstellen, zo loopt de geschiedenis nu eenmaal, maar in 2001 is het een ander verhaal. De graven zijn een onderdeel van onze geschiedenis.”

Het onderzoek van de Terebinth is nog niet geheel afgerond. Rüsing: “De inventarisatie is gedaan, maar we onderzoeken nu nog van één graf of die wel in de oorlog is geplaatst en niet na de oorlog, want dan is het een graf van een neonazi en telt-ie niet mee. In totaal hebben we tien stenen ontdekt, waarvan er twee niet meer op hun plek staan. Die stonden in Zwolle op begraafplaats Kranenburg, maar zijn weggehaald, toen er commotie ontstond over ons onderzoek. Die staan nu in een garage in Zwolle.”

Dat heeft de Terebinth geleerd zeer voorzichtig te zijn met de uitkomst van het onderzoek. Voorlopig worden de vindplaatsen van de graven niet vrijgegeven. Rüsing: “Er is nu te veel commotie. We moeten even rust hebben.” Hij is dan ook niet echt blij met de wijze waarop het televisieprogramma Nova afgelopen dinsdag het onderwerp behandelde. “Ik heb me rot geërgerd toen Joop Glimmerveen in beeld kwam.” Glimmerveen heeft een oud NSB-graf in Den Haag in zijn beheer. “Als ik dat had geweten had ik mijn medewerking niet verleend aan de uitzending.”

“Ons onderzoek heeft niets te maken met neonazistische sympathieën, het kan niet vaak genoeg gezegd worden. Het is zuiver wetenschappelijk en cultuurhistorisch onderzoek. Bijvoorbeeld, als ik in Roermond op de begraafplaats rondleidingen geef aan jongeren dan kan ik de hele oorlog in kaart brengen. Er zijn graven van geallieerde piloten, graven van verzetsstrijders, lege plekken waar Duitse soldaten hebben gelegen, lege plekken van joodse burgers die in concentratiekampen zijn omgekomen en waar alleen een gedenkplaat op ligt, lege plekken met een herdenkingsteken voor burgers die bij bombardementen zijn omgekomen en er is één grafteken van een NSB’er. Zo heb ik het hele palet van de Tweede Wereldoorlog, het complete verhaal.”

www.gedenkboek.nl/terebinth/

Terug naar archief...
REACTIES

Geef hieronder uw reactie op dit artikel, en/of lees de reacties van andere lezers.
Uw naam
Uw email
Uw reactie
Reacties worden pas geplaatst na goedkeuring door de redactie. De redactie is niet aansprakelijk voor de inhoud van reacties, en behoudt ten alle tijden het recht reacties te wijzigen of te verwijderen.


Arthur Graaff schreef op 3-2-2015:
Geaschte heo, Van Pommeren, Tjerk, Bjorn en Maarten,

ik denk dat ik goed thuis ben in de geschiednis van WO2. I zou graag enkele feiten willen noemen.
- Geen enkel land heeft relatief zoveel Yad Vashem-onderscheidingen gekregn als Nederkland, dd. febr 2015 is dat getal 5.300, oftewel 1 per 1700 Nederlanders van toen. De hoogste score is voor Polen, 6200, maar omgerekend is dat 1 op 5400 Polen.

- Gen enkel ander land dan Nederland heeft gedemonstreerd en gestaakt tegen de Jodenverviolging, m.n. door de Februaristaking. In totaakl is er 4 maal tegen de nazi's gestaakt.

- Er doken volgens het NIOD in totaal 350.000 mensen in Nederland onder. Dat getal is in geen enkela nder bezet land gehaald. Die werden verzorgd en geholpen door 700.000 anderen, volgens het NIOD. Niet fulltime, dat niet. Maar dit waren allemaal verzetsdaden, die tot ernstige straffen konden leiden, of de dood.

- Veel NSB-ers en andere collaborateurs zijn zeer slecht en soms onmenselijk behandeld na de oorlog. dat is een grove fout geweest, Nog veel grover was de behandeling van hun kinderen. Voor een dergelijke haat bestaat geen enkel excuus.

M vr gr
Arthur Graaff,
hoofdred. Nieuws-wo2.tk


marcel van sante schreef op 3-12-2011:
jammer dat jonge mensen met een korte reactie hun ongenoegen uiten en respectlose tekst plaatsen naar diegene die hun leven waagde.Laf is het om dit anoniem te doen! (zouden geen verzetstryders kunnen zijn) M.V.G. Marcel v Sante uit Utrecht


artyiom schreef op 7-9-2011:
there are many ideas a man can think but if he thinks it twice he thought about another idea which makes his idea nonsense...


marcel van Sante schreef op 23-7-2011:
met veel belandstelling lees ik vooral de stukken van de ouderen onder ons, En ik (45 jr) denk dan! Wat betekent op dit moment DE KLIKLIJN??dat staat gelijk (denk ik) aan het aangeven toendertyd van een medenederlander. ziek ben ik ervan eveneens de legetimatieplicht die ik uit protest op mijn binnenarm heb laten tatoeeren. Helaas maar tovh met vriendelijke groet Marcel van Sante uit Utrecht


Theo schreef op 10-8-2009:
Toevallig kwam ik uw interessante website tegen. Als hoogbejaarde heb ik de gehele oorlog/bezettingstijd meegemaakt. De bezetters waren de bevrijders van de NSBers en hun gezinnen, die direct na de Duitse inval op rechteloze wijze werden afgetuigd en opgesloten in kampen, terwijl zij slechts hun idealen naleefden.Na de Nederlandse capitulatie en Duitse bezetting werden ze uit gevangenissen en kampen vrijgelaten.Het is een misvatting dat NSBers "landverraders"waren. Zij streden voor een vrij Nederland in een groot Europa gedurende een slechte economische tijd en niet voor een aansluiting bij Duitsland.Er was slechts een kleine groep die dit nastreefde. Het huidige Europa is dus in feite plaggiaat.De Duitse bezetters waren geen psychologen en maakten de fout zich te veel verheven te voelen en toonden een gebrek aan mensenkennis.Dit is mede de oorzaak van het verliezen van hun oorlog.Toch moet worden gezegd dat vrouwen op straat tijdens de oorlog geen vrees behoefden te hebben voor de gediciplineerde Duitsers, hetgeen niet kan worden gezegd van de Canadezen en Amerikanen tijdens de bezetting na de oorlog.
Door de grote Duitse militaire inzet ontbrak het de Duitsers aan arbeidskrachten. Vandaar de "Arbeidsinzet".Het valt niet te ontkennen dat de gehele economie in dienst stond van de oorlogsvoering.Mensen of bedrijven die dat doel niet dienden hadden de keuze: werken in Duitsland of in Nederland indirect voor Duitsland.Veel Nederlanders slaan zich nu op de borst en pochen met hun verzetsdaden, doch het verzet bestond slechts uit een kleine actieve groep.De rest van het volk deed zonder het te beseffen indirect mee aan collaboratie want elk bedrijf dat bestond, was er bij de gratie van de bezetter en moest nuttig zijn voor de oorlogvoering.Jammer dat veel mensen zo verblind en gehersenspoeld zijn dat ze dit niet willen inzien of hun inzichten wat bijstellen.Onze koningin en onze opperbevelhebber van het leger hadden inmiddels het vege lijf gered, in tegenstelling tot andere koningen in Europa.
De generatie van na de oorlog die thans hun vaak domme mening verkondigt, hoorde alles van de overwinnaars en zo begon de geschied-vervalsing.Van de zelfde overwinnaars die NSB-mannen, vrouwen en kinderen opsloot in concentratiekampen, hen mishandelde, beroofde, bedreigde, uithongerde en ook vermoordde, hun woningen liet leeg roven en hen liet berechten volgens wetten die later in Londen opgepoetst werden voor die gelegenheid.
De "brood-NSBers" die na Mei 1940 als NSB-lid toetraden om er beter van te worden, zijn in mijn ogen even minderwaardig als de Nederlanders die aan het eind van de bezetting met een BS-band om hun arm zich plotseling als oud-verzetstrijders en overwinnaars profileerden en meehielpen om hun eigen volksgenoten te arresteren en mishandelen. Ik had ze zelfs in mijn eigen familie.Nu de verliezers natrappen en broodroven is een grote domheid want geschiedenis wordt geschreven na een groot aantal jaren en de volle waarheid zal eens zeer hard aankomen. Theo, augustus 2009


van Pommeren schreef op 3-5-2008:
Een heleboel mensen zijn te goeder trouw lid geworden van de NSB om hun armelijke omstandigheden te ontkomen: denk aan de boerenstand in bv. Groningen,Drenthe. Opzegging, na "wakker worden", was geen makkelijke zaak. Moet je deze mensen blijven nawijzen ?
Nette Hollanders hebben óók streken uitgehaald waar je duidelijk vraagtekens bij kunt zetten: aangeven van onderduikers, Joodse medeburgers, "stille" collaboratie omdat je toch je brood moest ( kunnen) blijven verdienen, woekerwinsten maken op verkoop van levensmiddelen, en zo zijn er vast nog veel meer zaken te bedenken. Na de oorlog gingen die mensen weer verder en soms hadden ze de grootste bek over hun geweldige daden tegenover de bezetter, soms alleen maar om hun eigen daden te maskeren, om niet nagewezen te worden... Moeten we die dan ook nú nog maar gaan noemen ?
Hoe je zelf in een bepaalde situatie zult reageren, kun je pas zeggen als je ervoor staat of gestaan hebt, Mark.
Achteraf een mening hebben, is ontzettend makkelijk.
Jammer is en blijft dat veel mensen uit het "late" verzet ( diegenen die zich laat erbij aansloten - eind '44, begin '45 ) zich wel eens erg haatdragend en onmenselijk hebben getoond tegenover gevangen genomen militairen, NSB-ers, vrouwen van NSB-ers en vooral jonge kinderen van NSB-ers ( en je kunt mij toch niet wijsmaken dat kinderen van een jaar of twee een gevaar voor de Staat opleveren ).
Iets meer erover lezen en je verdiepen in deze materie zal wellicht een genuanceerder beeld ( gaan ) geven, Mark !


tjerk schreef op 3-5-2008:
ik kan mij helemaal aan-sluiten bij Bjorn. Want is het niet dat het Nederlandse volk (staat) de joodse vluchteling van voor de oorlog niet echt met open armen ontving. En als ze mochten komen ook in door hun zelf betaalde kampen moesten zitten. (Westerbork o.a). Ja, want er moest betaald worden als je vlucht voor de nazi en opgevangen wilde worden. En ik ben van mening Dat je pas iets kan zeggen over hoe je reageerten wat je actie's zijn als je in de situatie zelf zit. En niet achteraf(63 jaar na dato) kan zeggen hoe je denkt te reageren. Maar ik mag hopen dat wij niet in de zelfde situatie terecht komen. Kortom leer van het verleden,maar plak er geen oordeel aan vast voor dat je alle feiten en achterliggende gedachten weet.


mulder schreef op 17-11-2007:
vergeet niet dat men in 1938 geen beschikking had over internet tv ect. dat die mensen die fout waren (kozen)soms later daar achter kwamen en toen dus niet meer terug konden ,dat mensen die echt onodig mensen vermoord hebben dus ook aan beide zijden zich bevonden ,dat er ook nsb leden waren die het leven van onderduikers hebben gered ,dat er ook goede duitsers ongewild hun werk deden ,dat wij als eu vandaag de dag het zelfde hebben als adolf destijds op een foute manier heeft geprobeerd ,dat als hij de joden had gerespecteert die oorlog gewoon gewonnen had !
dan hadden al die foute mensen dus goed gegokt en was de eu nu een wereld macht !


van Harten schreef op 6-9-2007:
Mijn man heeft sinds kort vernomen dat zijn oma een NSB kind is en dat haar ouders NSBers waren.


marian schreef op 25-3-2007:
Ik vind dat we anno 2007 nu alles met rust moeten laten. Verzetstrijder of NSB'er.
Laat al deze personen rusten.


Bjorn schreef op 30-1-2007:
Als we iedere opa moeten geloven, zaten er miljoenen mensen in het verzet. Na 1945 dan he.

Het percentage mensen dat actief deelnam aan het verzet gedurende de oorlogsjaren is vele malen kleiner dan het percentage van de Nederlandse bevolking dat toendertijd actief collaboreerde. Bij beide partijen, ''goed'' en ''fout'' speelden zowel idealen als eigenbelang een rol. Ook de sociale thuissituatie speelde een enorme rol, vergeet dit niet. Als je als jongen in een NSB nest geboren werd, wist je echt niet anders hoor.
Ook is het weleens voorgekomen dat iemand na mei 1940 sympathiserend lid werd van de NSB, en na mei 1945 lid van de BS. Voor deze slag mensen geen respect.

Ik heb wel erg veel respect voor de mensen die hun leven hebben gewaagd voor ''de zaak'', zowel verzetsmensen als onze vrijwilligers in het Oosten.
Zij vochten immers voor hun idealen!!

Trouwens, wie zijn wij eigenlijk om te oordelen over deze mannen?
Wie zijn wij om nu nog partij te kiezen? Om iemand nog even een trap na te geven? Mark, jij weet zo blijkt wel helemaal niets van de idealen van deze ''foute'' nederlanders! NSB ers waren net zo erge verraders als de niet NSB ers die voor een paar gulden een Jood aan gaf bij de politie, vaker echter anoniem!
Het was niet de NSB die Joden verraadde, vermoorde, afvoerde. De Nederlandse bevolking heeft hier zelf grotendeels aan meegewerkt!
Moet de kind van een Oostfront Strijder boeten omdat zijn pa het aandurfde de bolsjewisten eens even een lesje te leren?
Moet de kind van een verzetsman die het leuk of moedig vond om na de oorlog een paar NSB ers in elkaar te slaan en ''moffenmeiden'' kaal te scheren bij wijze van een ''verzetsdaad'' hier voor boeten?

Mark, verander alsjeblieft je mening over het verzet in Nederland.
Het was lang niet zo heldhaftig en groot als jij je wellicht voorsteld.


Eerstel voor onze Vrijwilligers, zij vochten voor hun idealen!


mark schreef op 26-1-2007:
ik ben een jonge vent en me opa zat bij het verzet van amsterdam en ik heb meer respect voor mensen die bij het verzet zaten dan bij mensen die bij de nsb of met de nazies mee werkte ik vind nu nog steeds mensen die fout zijn en tog oud zijn en geen straf hebben gehad na de oorlog moeten nog steeds vervolgt worden voor hun oorlogs misdaden en landverraad. daarom ben ik nu nog steeds voor dat de dood straf in nederland nog steeds moet uit gevoerd moet worden en oud nsbers in nederland die nu nog leven zijn in mijn ogen nog steeds de grootste scheinheilen op aarde en hoop dat die mensen nu eens iets goed kunnen doen met de daden die ze verricht hebben, door inlichtingen te geven op scholen en jullie oud nsbers moeten jullie nog schamen voor het feit wat er gebeurd is om onschuldige joden te verraden voor de nazies. ik zou nooit iemand kunnen verraden aan de vijand ik sterf liever ik ben 34 maar als ik in jullie tyd leefde was ik jullie vijand het verzet genaamt voor die mensen van het verzet daar heb ik veel respect voor zonder hun hadden we geen vrij nederland. kijk nu nog om je heen overal heb je rassenhaat hoe komt dat dat is dat klote voorbeeld wat jullie ouwere nsbers hebben verricht samen met de nazies. als ik een oud nsber tegen kom zou ik hem vragen hoe kan je nog leven met alle pijn en verwroeking van leed van de mensen die je vermoord of verraden hebt kinderen volwassenen. en dan eens na denken wat meneer of mevrouw hebt gedaan
dus alle nsbers die dit lezen doe eens iest goed en geeef toe dat je fout was aan de jeugd en verzets mensen geven ook toe hun fouten en goede dingen maar jullie moeten meer lezings geven in het verzets museum in amsterdam of zo
bv.ik zelf heb medelij met je nsb kinderen en kleinkinderen want de meeste opas en omas van jullie klein kinderen kijken jullie niet eens na. omdat jullie het grooste verraad hebben gepleegt in de nederlandse staat dat heet landverraad. ik zou me kapot schamen ik zou eerder sterven voor mijnvaderland tegen de nazies. dan word ik eeuwig vereerd en niet gehaat zoals jullie. groetjes het verzet markMaarten schreef op 18-12-2006:
Het is toch altijd de verliezer die de misdaden pleegt!!! Of toch niet altijd en weten de verschillende hoge heren waardan ook ter Wereld, de in hun opdracht gepleegde misdaden af te schilderen als landsbelang. Lukt dut niet zijn er altijd minderen die de schuld op zich moeten nemen.
"Wij" ons soort mensen kunnen dan de handen in onschuld wassen en des zondags met opgeheven hoofd zeggen: "In God we trust".
Slaap zacht, meneer de President.


Harry Kloosterman schreef op 8-10-2006:
Ik heb een tijdje voor de duitsers gewerkt maar toen ik de doodstraf zou krijgen dook ik onder. Na 9 maanden ben ik bijna gearresteerd maar ik wist te vluchten. Toen ben ik naar Arnhem gevlucht en mee gegaan met de amerikanen, ze wilden een uitzondering voor me maken en ik heb daarna veel ondergronds werk gedaan. Ik ben illegaal van Nederland naar Engeland gevaren en heb daar verschillende Canadese Generalen gesproken. Na de oorlog ben ik met mijn vrouw lang in Italië gaan wonen en rond 1986 zijn we naar verschillende landen gegaan om de monumenten van de oorlog te bekijken. Als kinderen dit lezen en waarschijnlijk saai vinden dan kan je mijn verhaal horen. Ik heb msn aangevraagd bij mijn kleinzoon en nu help ik om kinderen informatie over de oorlog te geven: oorlog.hk@hotmail.com


gerrit zwaal schreef op 6-5-2006:
In de oorlog was ik als vrijwilleger in Duitsland.
De reden; ik werd gezocht door de Duitsers en vluchtte dus naar Duitsland waar ik 4 jaar als chaufeeur gewerkt heb.
ik was nooit pro duits maar had vele duitse en hollandse vrienden die allen gewerkt hebben 2 van mijn beste vrienden, beiden anti duits, werkten voor de duitse oorlog industrie, 1 in Hamburg waar hij U boten bouwde, de ander in Munchen waar hij Messerschmids bouwde. Sabotage? Belachelijk!
De doodstraf en dat is begrijpelijk.
!vriend in Rotterdam vond een telefoondraad in een weiland

Knipte hem door,werd gepakt en met3 vrienden gedood.
Dat is logisch, was dom om dat te doen
Een neef van mij was bij de nsb.
Op een avond werd er gebeld, hij deed open en werd terplaatse dood geschoten.
Een werkelijke heldendaad om zo.n simpel mens te vermoorden
Het resultaat was dat 10 geijzelaars gedood werden.
Niet alle illegalen waren helden ( zie Putten) en niet alle pro duitsers waren verraders. 10% van de bevolking in 1938 kozen voor de NSB.
Gerrit, Spanje


Martin schreef op 24-4-2006:
Bericht aan Harry,
Je vader zou meer dan aandacht moeten verdienen. Net zoveel als onze jongens die in de oost hun werk deden na de oorlog. Alleen er was een klein verschil........ zij pleegden hun eventuele oorlogsmisdaden in opdracht van onze regering.
Jouw vader dacht het goed te doen en was lid van een beweging waarop 1 op de 10 Nederlanders stemde in 1938.


Marjo schreef op 8-11-2005:
Mag ik allereerst zeggen dat ik vele meningen heel erg kinderachtig en laag vind. Ik behoor zelf tot de na-oorlogse generatie, mijn ouders ook. Mijn familie is niet Joods, had voor zover ik weet niks met de NSB.

Echter wil ik wel zeggen dat ieder mens, wat hij of zij ook in zijn leven, gedacht of gedaan heeft een recht heeft op een laatste rustplaats. Dit uit respect voor de persoon maar ook voor de nabestaanden, voor velen was het gewoon een liefhebbende ouder.

Dat kinderen van NSB'ers nu nog lastig gevallen worden vind ik zeer triest. Het is immers meer dan 60 jaar geleden, wat ouders gedaan hebben, hebben weinig kinderen iets aan kunnen doen. Beoordeel hen dan ook niet.


Wolf schreef op 21-7-2005:
Of men het bevalt of niet, de NSB maakt deel uit van onze geschiedenis. Uit historisch oogpunt moeten deze graven bewaard worden. Dat het een bedevaartplaats zou kunnen worden is reeds achterhaald. Het zijn nooit geen bedevaartplaatsen geweest en de kans dat het wel gebeurt zal met de jaren steeds meer afnemen.
Daarbij nog een punt:
De geschiedenis wordt geschreven door de overwinnaar.

De geschiedenis wordt aangepast aan de tijd waarin men leeft en wat dan de normen en waarden en beleving is.
Ik heb geleerd dat Piet Hein een zeeheld was, thans wordt er geleerd dat hij een misdadiger was en zich bezighield met slavernij.

Hoe men ver in de toekomst zal oordelen over de NSB en haar leden zullen wij nooit weten.


Me schreef op 16-6-2005:
hoezo saaaaai


maddy schreef op 12-6-2005:
ik snap er niks van en waar staat de uitleg wat ze deden?????????????????????????????????????????????????????


laura schreef op 7-4-2005:
ik zocht iets voor mijn werkstuk, maar dit is zoooooo saai dat ik maar weer vertrek


jan schreef op 4-4-2005:
ik stond er van te kijken dat er zo weinig graven van nsb ers zijn goed artikeliris schreef op 29-3-2005:
ik mot iets hebben over de nsb-ers na de oorlog en in katwijk!!!!


Koos schreef op 13-2-2005:
Ik ben nog altijd benieuwd wat er met de stoffelijke overschotten gebeurde van nederlanders die na de oorlog voor hun daden de doodstraf kregen en geexecuteerd werden.


Dick .K schreef op 7-12-2004:
iedereen heeft recht op een graf, hoe fout men is geweest maar de vraag is wie bepaald of je slecht bent.
je volgt je hart en daar is niets mis mee.


Steenhuis schreef op 23-5-2004:
Iedereen heeft recht op een graf, hoe fout men ook is geweest. Echter ook bij NSB-ers moet elke verwijzing naar het Nationaal-socialisme op het graf worden verwijderd. Over 100 jaar zijn er altijd weer mensen die het allemaal weer gaan verheerlijken, en zo een graf tot bedevaartplaats kunnen maken. Voorkom dit. Bovendien haal ik ter overdenking aan: Ontelbare joden en vermiste strijders voor onze vrijheid hebben geen graf. Zij waren wel van de goede partij, en kijken we dan nu naar een handjevol landverraders?


bobby schreef op 8-5-2004:
deze site zuigt voor leven verzin wat nieuws ik gaap en val in slaap deze site staat voor aap!!!!!


Ster.Cool schreef op 13-4-2004:
Ik wil graag een foto zodat ik ook wat dooie mensen zie
Gr. Ster


wim schreef op 10-4-2004:
ik ben van mening dat ook de nsb graven bewaard moeten blijven ondanks het verleden van die mensen ik zelf heb het niet meegemaakt maar me opa heeft er genoeg over verteld dus ik denk dat het onderzoek wat u verricht zeker zinvol is


gertrudis hartman schreef op 25-1-2004:
de nsb graven zijn een onderdeel van onze geschiedenes.en moeten uit historisch oogpunt bewaard blijven, g.hartman


jo feller schreef op 25-1-2004:
u heeft gelijk,altijd die zwartkijkers die alles beter weten. ga zo door.


maartje schreef op 16-1-2004:
vreemd......


Leo schreef op 4-11-2003:
Ik ben een oud gevangen van het concentratiekamp Buchenwald. Toevallig kwam ik op uw web. Ik ben van mening dat het werk wat u doet zinvol is. Kunt u het e-mail adres van HARRY op uw web vermelden wiens vader NSB-er was. Hun kinderen hebben nergens schuld aan; kortgeleden heb ik dat ook uitgesproken op een gymnasium in duitschland waar ik een voordracht hield over mijn gevangenschap en motivatie.


F.J.Eisink schreef op 1-11-2003:
Lezende de brieven van kinderen van NSBers. Ik zat op school met een kind van een NSB vader in de klas en mocht daarom niet met hem spelen.Het was een aardige jongen. Ik vond het onredelijk maar liet het zo. Nu zou ik al die kinderen van NSB ouders willen vragen. Willen jullie ons vergeven? Jullie hebben het volste recht op je geschiedenis en je graven.


een geinteresseerde schreef op 25-9-2003:
Op de Haagse begraafplaats 'Nieuw Eik en Duinen' bevinden zich vier zgn. NSB graven.
Twee opvallende graven, voorzien van de Wolfsangel, het symbool van de NSB, zijn destijds betaald door het NSB hoofdkwartier te Utrecht. Tevens werd, voor een aanzienlijke periode, een vooruitbetaling gedaan t.b.v. de onderhoudskosten ervan. De twee overige graven zijn altijd in particulier bezit geweest. Zo geheim is het dus allemaal nietYves schreef op 21-9-2003:
Is het zo langzamerhand niet eens tijd om e.e.a.zestig jaar na datum te laten rusten??????????
Koop een oude auto, kun je naar hartelust in graven.
Zelfs kinderen van deze "mensen"zijn nu al oud,waarom steeds maar weer oprakelen?


Dirk schreef op 11-8-2003:
Mijne Heren,

Sinds jaren is mij bekend dat zich op de begraafplaats Nieuw Eik en Duinen te Den Haag een viertal graven bevindt die verband houden met NSB-ers cq. collaborateurs.Ik ga er vanuit dat uw vereniging hiervan op de hoogte is, doch volledigheidshalve som ik de namen van betrokken overledenen op: Henk Scholte, Wim Weimar, Peter Ton en Christiaan Lützow.

Onlangs bezocht ik voornoemde graven met de bedoeling deze te fotograferen op verzoek van iemand die zich voor studiedoeleinden met de geschiedenis van de NSB bezighoudt. Ikzelf bezit enige kennis over het onderwerp, daar ik mij reeds meer dan 20 jaar bezighoud met militaire historie. De NSB behoorde min of meer tot het randgebied van mijn interesse vanwege bepaalde raakvlakken met militaire aspecten gedurende de Tweede Wereldoorlog.

Op het graf van Lützow bevond zich een bordje met daarop het verzoek aan bezoekers van het bewuste graf om zich bij de receptie te melden.
Gezien de werkzaamheden die op het bewuste deel van de begraafplaats worden uitgevoerd, vermoedde ik dat men voornemens was om graven te ruimen en op zoek was naar nabestaanden van de overledene teneinde hen hiervan in kennis te stellen.

Ik weet door louter toeval dat dit graf voor het laatst in 1991 door de, inmiddels hoogbejaarde, zoon van Lützow, destijds woonachtig in Frankrijk, is bezocht. Ik heb mij dan ook bij de receptie gemeld met het voornemen dit te melden en mij tevens op de hoogte te stellen van de actuele situatie rond het graf. Men vertelde mij, met enige reserve (kennelijk zag men mij, ten onrechte, aan voor iemand die een ongezonde belangstelling voor de NSB e.d. heeft), dat men geen nabestaanden van de overledene had kunnen vinden en inmiddels de grafrechten in eigen beheer heeft.Het graf zou vooralsnog niet geruimd worden, aldus de receptioniste.

Ik maak u attent op mijn bevindingen vanwege het feit dat het m.i.z. uit historisch oogpunt zonde zou zijn dat een graf als dat van Lützow, wiens geschiedenis en NSB-lidmaatschap op zich overigens geenszins spectaculair te noemen is, mogelijk op een later tijdstip alsnog geruimd zou worden.Het is mij bekend dat uw vereniging zich, naast vele andere aspecten m.b.t. begrafenissen etc., recentelijk met deze materie heeft beziggehouden en mogelijk meer invloed op de situatie heeft dan ondergetekende.

Mocht u meer willen weten over de achtergronden van de persoon Lützow, dan zal ik u daar vanzelfsprekend over inlichten.

Hopend u bij deze van dienst te zijn geweest,

Hoogachtend,

Dirk Hartman

ps. De foto's zijn te bezichtigen op:

www.geocities.com/dhart60/graven.htmlkevin schreef op 2-8-2003:
nsb ers zijn ook gewoon mensen elke mens kan een fout maken


rudy schreef op 6-7-2003:
sorry maar ik vind dat deze (mensen) geen aandacht verdienen op welke manier dan ook,als ze nou ooit wat goeds gedaan hadden
maar ik snap wel dat er mensen zijn die onderzoek willen doen naar die (mensen)
dat is dan die mensen dr keus
waar ik bang voor ben is dat verkeerde mensen iets met die info doen zullen, ga dan info verzamelen over goede nederlanders die vaak geen aandacht gekregen hebben maar het wel verdient hadden


Harry schreef op 23-5-2003:
Mijn vader was lid van de NSB en heeft ook gediend voor de waffen ss zijn ouders waren ook lid van de NSB. Nu heb ik een webpagina over mijn vader zijn verleden op het internet geplaats. Het is bijna 2 online en ik moet mijn eerste reactie nog krijgen zowel positief als negatief. Waar dit aan ligt weet ik niet scholden ze me maar eens flink uit dan weet ik in ieder geval dat het nog leeft en dat ik niet genegeerd wordt.


bert keizer schreef op 10-8-2001:
ik had zo graag een foto gezien.
jammer.