DOODGEWOON informeert en amuseert over zaken rond de dood - sinds 1994
Verschenen: 08-02-2013
AANTAL OVERLEDENEN FORS TOEGENOMEN IN 2012

In 2012 is het sterftecijfer fors toegenomen. In het vorige jaar stierven ruim 5000 mensen meer dan een jaar eerder. Daarmee lijkt het sterftecijfer nu toch structureel te gaan stijgen, mede door de vergrijzing van onze samenleving.


Vorig jaar overleden in totaal 140.709 mensen. In 2011 lag dat aantal op 135.741. In 2010 overleden er in Nederland 136.058 mensen. De nieuwe cijfers heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) deze week openbaar gemaakt. Na een aantal jaren waarin de sterftecijfers over het algemeen een dalende tendens vertoonden is het aantal overledenen nu weer bijna terug op het niveau van tien jaar geleden. Mogelijk heeft de strenge vorst van februari 2012 een rol gespeeld in het gestegen aantal overledenen. Ook de griepgolf van maart 2012 zou veel mensen met een zwakke gezondheid het leven hebben gekost.

Opvallend is overigens ook dat het aantal geboorten vorig jaar is afgenomen met 5000. De groei van onze bevolking door natuurlijk aanwas kwam vorig jaar uit op 35.000 mensen. Dat is volgens de NOS het laagste aantal sinds 1871 toen er 4 miljoen mensen leefden in Nederland.

Terug naar archief...