DOODGEWOON informeert en amuseert over zaken rond de dood - sinds 1994
Verschenen: 28-05-2002
BIJZONDER CREMATORIUM GEOPEND

‘Crematies in Nederland zijn over het algemeen kille en weinig inspirerende aangelegenheden. Een korte dienst in een moderne, steriele aula, voor je het weet is de kist verdwenen en is er koffie. Wat een vurig einde is voor de dode, wordt door de nabestaanden niet zelden als een koude douche ervaren,' schreven we in 1997 in in het artikel Nieuwe vormen van cremeren: Bovengronds, in de open lucht, mobiel.


Eigenlijk gold in 1997 alleen een crematie in het oudste en sfeervolle crematorium van Nederland, Westerveld in Driehuis, als een mooi en waardig of zinvol alternatief voor begraven. Kort daarop opende het eerste crematorium van Nederland met een bovengrondse ovenruimte - waarbij de route van de aula naar de ovenruimte was opgenomen in het uitvaartritueel - haar deuren op begraafplaats IJsselhof in Gouda.

En nu is er dan een nieuw en bijzonder crematorium in Haarlem, een creatie van architect Herman Zeinstra. Ook hij had meestal een onbevredigend gevoel bij de crematies die hij meemaakte, vertelde hij onlangs in Trouw. Niet alleen vanwege de vaak sfeerloze ruimte. Zeinstra: "Bij een begrafenis beleef je een finaal einde, wanneer de kist in het graf zinkt en je nog bloemen of zand kunt strooien en wat mijmeren aan het graf. Bij een crematie verdwijnt de kist in de vloer of achter een gordijn en daarmee is het afgelopen." Mooie kans dus om het helemaal anders te doen, toen de gemeente Haarlem Zeinstra vroeg een crematorium te bouwen. Het resultaat mag er zijn. Het geheel heeft de vorm van een omsloten hof met in het midden een gebouw met omgangen. Door het vele glas dat is toegepast heeft het gebouw een open en ‘luchtig' karakter gekregen. Evenals in Gouda wordt de kist vanuit de aula, door imponerende, vier meter hoge, houten deuren, naar de ovenruimte gedragen, die sereen wit is gehouden. Nabestaanden kunnen tijdens het verbrandingsproces aanwezig zijn. Het nieuwe crematorium in Haarlem is te vinden aan de Vergierdeweg 271.
Terug naar archief...