DOODGEWOON informeert en amuseert over zaken rond de dood - sinds 1994
Verschenen: 13-12-2012
WE WORDEN WEER OUDER, ALDUS CBS

Hoewel, wij nog niet. Dat geldt voor de geborenen vanaf 2060, en in dat jaar zijn de meesten van ons al lang dood.


Volgens de nieuwste prognose van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) stijgt de periodelevensverwachting bij geboorte voor mannen in 2060 met maar liefst 7,8 jaar in vergelijking met 2012.
Vrouwen die in 2060 geboren worden, kunnen volgens de CBS-cijfers verwachten om 7,0 jaar ouder te worden dan vrouwen die in 2012 het levenslicht zien.
Volgens deze cijfers zullen mannen in 2060 een periodelevensverwachting van 87,1 jaar hebben, vrouwen van 89,9 jaar.

Het CBS heeft dit jaar voor het eerst zijn model voor de sterfteprognose aangepast. Dit omdat er in het verleden nog wel eens met regelmaat correcties in de voorziene cijfers noodzakelijk zijn geweest. In het nieuwe rekenmodel zijn, om tot preciezere cijfers te komen, ontwikkelingen in het rookgedrag van de bevolking meegenomen. Verder is er rekening gehouden met sterftecijfers in andere West-Europese landen.

Terug naar archief...