DOODGEWOON informeert en amuseert over zaken rond de dood - sinds 1994
Verschenen: 19-07-2012
OVERSCHOT LICHAMEN VOOR DE WETENSCHAP

De meeste anatomische instituten in Nederland hebben een tijdelijke aanname stop ingesteld voor lichamen die ter beschikking aan de wetenschap worden gesteld. Ter beschikking stelling aan de wetenschap is zo populair geworden dat er een overschot is aan lichamen.


Bij de Universiteit van Amsterdam, Leiden en Maastricht zijn nog beperkte mogelijkheden om een lichaam aan te leveren. De Medische faculteiten in Amsterdam, Nijmegen, Utrecht, Groningen en Rotterdam nemen momenteel helemaal geen lichamen meer aan.

De laatste jaren is het aantal mensen dat hun lichaam ter beschikking stelt sterk gestegen. Er staan momenteel bijna 16.000 mensen ingeschreven die hun lichaam na hun dood ter beschikking willen stellen, dat stelt antropologe Sophie Bolt in haar promotieonderzoek. Op jaarbasis hebben de anatomische instituten in Nederland behoefte aan 625 lichamen. Omdat de instellingen willen voorkomen dat mensen worden teleurgesteld laten de instellingen nu weten dat er momenteel nog nauwelijks behoefte is aan nieuwe lichamen.

Bolt stelt in haar onderzoek dat de positieve berichtgeving over het ter beschikking stellen een belangrijke oorzaak is van de sterke groei van het aanbod. Ook de economisch moeilijke tijden zouden een rol kunnen spelen. Voor mensen die een uitvaart erg duur vinden lijkt het ter beschikking stellen een mooi (gratis) alternatief. Mensen die zich hebben ingeschreven bij een van de instituten zullen er dus toch rekening mee moeten houden dat er een ‘gewone’ uitvaart zal plaatsvinden na hun overlijden.

Bolt heeft ook onderzocht welke mensen hun lichaam te beschikking stellen. Volgens Bolt zijn het vaak eigenzinnige types die hun persoonlijkheid symboliseren met de donatie van hun lichaam. Bolt noemt in haar onderzoek drie redenen waarom mensen besluiten om hun lichaam te beschikking te stellen:

- Ze vinden het belangrijk voor de wetenschap
- Ze zijn de wetenschap dankbaar en doen zo iets terug
- Ze hebben een hekel aan uitvaarten

Een andere opvallende uitkomst van het onderzoek is dat mensen die in de anatomie werken zelden besluiten om hun lichaam ter beschikking te stellen. In dagblad de Gelderlander zegt Bolt daarover: "Zij weten wat er met een lichaam gebeurt."

Terug naar archief...