DOODGEWOON informeert en amuseert over zaken rond de dood - sinds 1994
Verschenen: 07-07-2012
FILM OVER THUIS STERVEN

De overgrote meerderheid van de Nederlanders wil thuis sterven, maar in de praktijk overlijdt slechts 30 procent in de eigen omgeving. De voorlichtingsfilm 'Gewoon dood' laat zien wat er allemaal bij komt kijken als je een ongeneeslijke ziekte hebt en thuis wilt overlijden.


Waarom sterven zo weinig mensen thuis, ondanks de wens van de meerderheid der stervenden? Dat verschil wordt deels veroorzaakt doordat men onbekend is met het ziek- en sterfbed, en met de mogelijkheden van de thuiszorg en de huisarts. De voorlichtingsfilm 'Gewoon dood' wil aan deze onwetendheid een einde maken.

De film toont Ė in zeven delen Ė het leven tussen hoop en vrees. PatiŽnten, partners, artsen en anderen rond het ziekbed, vertellen wat er gebeurt vanaf het moment dat een ongeneeslijke ziekte wordt geconstateerd. Maakt het verschil duidelijk tussen curatieve en palliatieve behandeling. Zoomt in op grote en kleine dilemma's die kunnen ontstaan als de ziekte een hoofdrol opeist in het leven en gaat in op de vraag hoe reŽel onze grootste angsten rond het sterven zijn.

Op www.gewoondood.nl is de film te zien en/of op dvd te bestellen.
Terug naar archief...