DOODGEWOON informeert en amuseert over zaken rond de dood - sinds 1994
Verschenen: 09-05-2002
RELIGIE: DE LAATSTE DAGEN ZIJN BEGONNEN

Het is een misvatting dat alleen Jehovah's Getuigen tot het paradijs zouden mogen toetreden, meent Tom Grims. Het toegangsbewijs is alleen dat men oprecht leeft naar het woord van God. Jehovah God controleert als het ware bij de ingang van het paradijs de toegangsbewijzen. Hij velt het oordeel over wie in aanmerking komt. De mensen in het paradijs die kritiek uitoefenen op Jehova God, komen voor een lelijke verrassing te staan. "Zij lossen op in het niets."


Zie, alle zielen zijn van Mij,
zowel de ziel van de vader
als die van de zoon zijn van Mij;
de ziel die zondigt, die zal sterven.

- Ezechiel 18 vers 4

Hoe ziet het paradijs eruit? De zeventwintigjarige Tom Grims, medewerkers van het modehuis Peek en Cloppenburg en één van de 32.000 Jehova's Getuigen in Nederland, heeft er een redelijk uitgewerkt beeld van. Hij put zijn informatie uit de bijbel, "want daar baseren wij ons volledig op."

Het paradijs zal de hele aarde omvatten. Men bouwt er huizen en plant wijngaarden, alles voor eigen gebruik. "Je vindt er de mooiste dingen die je je kunt voorstellen, en dan is het nog mooier." Men ontmoet er kennissen en familieleden, ook degenen die vóór jou gestorven zijn. Dat wordt overigens nog een hele organisatie. En we moeten daar niet te gemakkelijk over denken, want als het einde der dagen binnenkort aanbreekt, zoals de Jehova's Getuigen hebben berekend, komt deze klus op onze schouders.

Via gegevens uit de bijbel (Openbaring 12, vers 7) is namelijk gebleken dat het einde der dagen is aangebroken. De laatste dagen zijn begonnen in het jaar 1914. Er woedde toen een oorlog in de hemel. Door Jezus Christus is gezegd dat het totaal aantal laatste dagen niet meer dan een levenslengte omspannen. Als men er van uit gaat dat een levensduur niet veel langer is dan tachtig jaar, is het aftellen begonnen.

"Er staat in de bijbel: de laatsten zullen de eerste zijn. Dat betekent dat de volgorde van het opwekken met terugwerkende kracht gebeurt. Dus degenen die het laatst sterven, moeten als eerste degenen die uit de dood worden opgewekt opvangen. Jehovah God begint natuurlijk niet met het opwekken van bijvoorbeeld Noach. Hij begint bij degenen die het laatst zijn gestorven, dan volgen de eerdere generaties."

Men krijgt na de opwekking uit de dood een nieuwe gedaante van vlees en bloed. Een volmaakte gedaante, dus zonder lichamelijke onvolkomenheden. Tegelijk blijft men echter wel als dezelfde persoon herkenbaar. In de woorden van Tom Grims klinkt het alsof het opperwezen daarbij als een soort futuristische winderdokter te werk gaat. "Je persoonlijkheid, je individuele gedragingen zijn in Jehovah Gods herinnering vastgelegd, en zij worden in een ander lichaam teruggezet."

Het is niet de bedoeling dat men in het paradijs gaat duimen draaien. "Iedereen moet werken aan zijn ontwikkeling, om naar de volmaaktheid van geest te groeien die Adam en Eva oorspronkelijk hebben gehad." Degenen die dat niet doen, de mensen in het paradijs die kritiek uitoefenen op Jehova God, kunnen nog voor een lelijke verrassing komen te staan. "Zij lossen op in het niets."

Zij lossen op in het niets? Tom Grims weet ook niet hoe hij zich dit moet voorstellen. Er staat niets over in de bijbel. "Misschien wel zoals in Star Trek, zo van ‘Beam me up, Scotty'. Het doet in elk geval zeker geen pijn."

Want hij wil wel benadrukken dat in de bijbel geen enkele aanwijzing is te vinden voor zoiets als een brandende hel. Mensen die niet in het paradijs worden toegelaten verdwijnen bij de opstanding eenvoudig in een soort gemeenschappelijk graf, waar niets is te vinden "behalve misschien wat botten."

Ook is het een misvatting dat alleen Jehovah's Getuigen tot het paradijs zouden mogen toetreden. Het toegangsbewijs is alleen dat men oprecht leeft naar het woord van God, een levenswijze overigens die op basis van intensieve bijbelstudie door de Jehovah's Getuigen nauwkeurig in kaart is gebracht. Voorwaarde is wel dat men zich bij een geloof, bij een groep aansluit.

Jehovah God controleert als het ware bij de ingang van het paradijs de toegangsbewijzen. Hij velt het oordeel over wie in aanmerking komt. Tom Grims: "Noach heeft er veertig jaar over gedaan om zijn ark te bouwen. De mensen lachten hem toen uit, omdat zij nog nooit regen hadden gezien. Nu lachen de mensen ons ook uit, als wij vertellen over de vestiging van het paradijs. Dat komt omdat ze nog nooit het ingrijpen van God hebben meegemaakt."
(Eva den Buurman)

Eerder verschenen in Doodgewoon 3, winter 1994/5.

Terug naar archief...
REACTIES

Geef hieronder uw reactie op dit artikel, en/of lees de reacties van andere lezers.
Uw naam
Uw email
Uw reactie
Reacties worden pas geplaatst na goedkeuring door de redactie. De redactie is niet aansprakelijk voor de inhoud van reacties, en behoudt ten alle tijden het recht reacties te wijzigen of te verwijderen.


vlamme schreef op 6-8-2009:
er is nooit een zondvloed geweest. Wetenschappelijk gezien onmogelijk.
Er is nooit een Noach geweest.


Syr schreef op 19-4-2009:
Voor Speck die op 25-11-2003 de anonieme tekst heeft gepost gevonden in de niet bestaande St.pauluskerk te Baltimore in 1692. Ik vraag me af waarom Speck de laatste paragraaf heeft aangepast tot het volgende: "Heb daarom vrede met deze wereld, hoe je ook denkt dat deze zou moeten zijn".

Volgens mij, stond er in de gevonde tekst van 1692: "Heb daarom vrede met God, hoe je denkt dat Hij moge zijn,.."


José Desard schreef op 6-9-2006:
Ik zou er nog wat aan willen toevoegen Mia,

Je schrijft dat wij allen kinderen zijn van Hém.

Ons DNA is door Hém inderdaad gemaakt, en wij stammen af van één man en één vrouw.
Naar het vlees komen wij dus van Hém voort, maar vlees is slechts van stof gemaakt en stelt niet meer voor dan dat !

Maar hoe staat het met de persoon of de geest die dit vlees beheert !
Is deze ook naar Zijn persoon gevormd ?
Als wij zien wat er in de wereld gebeurt, leugen, geweld, hebzucht, bloedvergieten, sexuele uitspattingen, ... enz. dan kan je toch moeilijk zeggen dat dit de kinderen van Hém zijn - niet ?
Of waarom dacht je dat enkel Noach en zijn gezin "genade" vonden in Zijn ogen - zodat alleen dézen in de vloed gered werd ?
Of dat de dag dat Lot Sodom verliet, deze steden door Hém in as werden gelegd ?
Of dat Joshua de opdracht kreeg héél Kanaän uit te roeien opdat Israël het in bezit zou nemen ?
Of dat Yeshua zegt : "breng diegenen die niet wilden dat ik koning over hen werd voor mij en slacht hen voor mijn ogen !"

Wees blij dat deze rommel eindelijk wordt opgeruimd.
Ik hoop echt uit de grond van mijn hart dat jij niet tot deze rommel behoort.

JoséJosé Desard schreef op 5-9-2006:
Dag Mia,

Heb jij nooit gelezen waar staat : "Stof zijt gij en tot stof zult gij weerkeren".

Het is de mens die niet past in de tuin die Hij voor ons gemaakt heeft, en zolang wij ons niet naar Zijn richtlijnen schikken, zullen wij ook geen toegang tot die boom des levens krijgen.

Zij Yeshua niet :
"Jij moét volmaakt zijn zoals uw hemelse Vader volmaakt is"

Een ieder die zondigt, of zich niet reinigen wil of hiervan besneden wil zijn, hoort in Zijn paradijs ook niet thuis en komt er ook nooit in !

Als je dan toch liefdevol wil zijn zoals Hij liefde is, stap dan maar gewoon op uit deze gruwelijke en met bloed besmeurde wereld, en stop met je nog eens in de modder te wentelen.
We zijn al genoeg besmeurd !

Ik hoop van harte dat je er in slaagt door de deur naar binnen te gaan !
Dan pas deel je in de erfenis die Hij voor ons heeft voorzien, en Hij laat ons geen erfgoed achter dat beladen is met gruwels, ziekte, geweld, leugens, afpersing, onrecht, ... enz, zoals de mensen dit voor hun kinderen achterlaten.

Succes ermee !

José


mia schreef op 7-8-2006:
als er een god bestaat dan is het een god van liefde dan houd hij onvoorwaardelijk van ons en daar geloof ik vast in en volmaakte mensen bestaan niet die moeten nog geboren worden wij zijn geboren met al onze fouten en gebreken en niemand is zonder en ik geloof gewoon dat niemand verloren gaat we zijn allemaal schepselen van hem hij laat t werk van zijn handen niet verloren gaan


José Desard schreef op 1-1-2005:
Benjamin,

Jouw naam verdient beslist wat meer aandacht.

Hebreeuws - Strongs nr 1144 - BeNYaMYN : "zoon van de rechterhand van Yah" !

Deze hebreeuwse naam omvat volgende woorden :
Ben : zoon
Yah : YHWH
Min : manna

Dit zijn dus doordenkertjes !
Jouw naam is rijker en omvat grotere wijsheden dan je voor mogelijk acht.

José.
José Desard schreef op 31-12-2004:
Fijn van nog eens een reactie te krijgen - en dan nog wel van de benjamin, de jongste !
Wat je schrijft is zeer juist Benjamin.
Het Woord IS vlees geworden, en het heeft onder ons (de apostelen) verblijf gehouden, en zij hebben zijn heerlijkheid en reputatie gezien.
Zij deelden in de leer (didachei-grieks/Thora-hebreeuws), de mening (doxa - grieks/Da'at-hebreeuws), de kennis van het leven zoals Yashu'ah (voor velen Jezus) dit aan hen gedurende 1260 dagen of 3,5 jaar heeft geleerd.
Het is echter spijtig dat er tussen dit zuivere zaad al spoedig onkruid werd gezaaid maar ook dit was voorspeld.
Ontdoe je van alle leugen Benjamin - zoek in het woord van YHWH - ga tot de zuivere bron, de kern van de oorspronkelijke taal en laat je niet meesleuren door géén enkele leer of uitleg van mensen !
De Vader zal het zien en je belonen en leiden naar de bron en weide, de ingang in de ark (ki-boton-grieks/teba-of achterste-voren van beyt -hebreeuws).
Breng eens vruchten voort naar het zuivere zaad, vruchten die blijven in de voorraad voor eeuwig leven.

Eer Onze Vader met waarheid - niet met leugens !

Succes - José


Benjamin Grims schreef op 28-12-2004:
Fijn dat er veel hier op reageren. soms negatief maar ook positief. het gaat hiet tenslote om dat we met ze allen de bijbel moete bestuderen of we nou katoliek of jehovah's getuigen zijn wij moeten zelf vinden met goede onderzoek wat het waren geloof is.
grz benji broertje van tom grims


José Desard schreef op 9-11-2004:
Beste Eddie,

Wat jij vind doet eigenlijk niet ter zake.
Ook mijn mening mag je gerust naast je neerleggen.
Ik behoor ook tot geen enkele kerk of geloofsgemeenschap.
Wat waar is - dat was, dat gebeurt en dat zal zijn !
Wat jouw overtuiging ook zijn moge, als ze niet op waarheid berust is je mening zinloos.

Wij allen worden grootgebracht in een wereld die krioelt van leugens.
Wat verwacht je van kinderen van deze wereld - dat ze waarheid spreken ?

Indien jij waarheid zou zoeken en recht zou liefhebben, zou je de stem van waarheid herkennen en wat meer aandacht geven in plaats van te schimpen.

José


Eddie schreef op 3-11-2004:
Beste José,

Ik vind je een grote naprater met teksten die duidelijk niet van je zelf zijn. (ook veel te lang om interessant te zijn overingens) Wat vind je zelf of ben je zo gebrainwashed dat je geen eigen mening meer hebt? (Bijschrift: gaan papagaaien ook naar de hemel?)
En wat als er een hemel is dan ga ik er niet heen omdat ik niet lid ben van een geloofsgenootschap, terwijl ik zo goed mogelijk leef, anderen geen kwaad doe en accepteer wat ze doen (Zolang ze dat met mij ook doen? ;-))
Ik ben van mening dat de hemel niet bestaat. Na de dood is het afgelopen. (Te vergelijken met een diepe slaap!?) Maakt mij niet uit slapen ben ik niet bang voor!
Om kort te gaan: Naar een eventuele hemel ga je als je als een goed mens hebt geleeft. Niet omdat je gelooft in een hemel (hel) en of god.


José Desard schreef op 14-10-2004:
Alhoewel de mens uit de aarde komt en met zijn voeten op de aarde staat en met zijn hoofd in de hemel loopt, is hij zo eigenwijs en verwaand dat hij niet meer ziet wat rond hem is en gebeurt.

Het paradijs is vlak voor jou !
Om het te zien en er binnen te gaan moet jou eerst de toegang ertoe verleend worden.

De sleutel tot dit rijk moet je echter verdienen en waard zijn !
Weet dat géén liefhebber van leugens er ooit één voet binnen zet !
Er staan immers vlammende cherubs opgesteld bij de ingang ervan !
Je moet eerst met het zwaard behandeld worden en alle vuil van je wegsnijden om dan de sleutels te verwerven om door de deur naar binnen te gaan.
Wie niet uit water en geest geboren wordt kan dit rijk niet zien noch binnen gaan !

ywsh


samantha van holland schreef op 6-9-2004:
is er ooit iemand terug gekomen om te vertellen hoe het daar boven is volgens mij niet.je kan allen maar hopen dat er een paradijs is en dat je me kaar terug ziet.
niemand kan je gareenderen dat het zo is.


Hunne schreef op 21-8-2004:
Ik lach me een breuk!...Het merendeel van de Nederlanders gaat niet naar de kerk en het hier geschrevene geeft duidelijk aan waarom...Mensen ga toch eerst eens echt durven leven voordat U aan de hemel denkt...Ik durf te wedden dat arrogantie ook een reden is om niet in de één of andere hemel terecht te komen...Dus kijk eerst naar uzelf en kom eens van die preekstoel af om tussen de mensen te gaan staan...mensen waar u uw leven mee moet delen...want ondanks alle mooie beloftes voor de toekomst LEEFT u toch ook maar één enkele keer...


Hofman schreef op 20-8-2004:
en weer laait de oorlog rondom het geloof op !!! nu maar hopen dat ik oplos in het NIETS, tegen de tijd dat ik ga !! vind ik al die geloofjes wel mooi geweest niet nog een keer die wezenloze onzin aanschouwen en aanhoren !!!


Fred schreef op 18-8-2004:
Lees eens een paar boeken over deze Jehova getuigen!
B.v. achter de glimlach van.
Heel interessant. En geloof me! Dat is slechts het topje van de ijsberg. Deze organisatie houdt zich bezig met uiterst laffe en smerige praktijken. Het is een en al uiterlijk vertoon. Een mooie stropdas en de hoerige Koningrijksglimlach, oftewel van buiten als witte graven maar van binnen vol viezigheid.


José Desard schreef op 11-3-2004:
Beste Sonja,

Het Woord is als zaad dat in de aarde gezaaid wordt en volledig dient geassimileerd te worden met de aarde ( dient te sterven!) om dan vrucht te kunnen dragen.
Wie oren heeft om te luisteren - die luistere !
Het Woord dien je te nemen naar zijn oorspronkelijke zuiverheid, in zijn juiste context, en zoals het oorspronkelijk bedoeld was in de tijd dat het geschreven werd, met de toen heersende gebruiken en gewoontes.
Dan pas krijg je een zuiver beeld van wat YHWH te zeggen heeft.
Neem het volledig in je op - zonder er iets af te nemen of aan toe te voegen aangezien jouw denkbeelden het juise beeld wat YHWH wil zeggen kunnen vervormen ! - want Satan heeft zijn stroom leugens in de wereld gestuwd, en deze heeft ze gretig gedronken, en velen die ervan drinken zijn reeds reddeloos verloren doordat zij te veel gif binnen hebben en de waarheid niet meer kunnen bemerken.
Zij zijn te dronken van de leugen om nog zuiver te kunnen zien.
Het is dus niet wat jij voelt of wat jij gelooft dat belangrijk is - zoek daarentegen wat rechtvaardig is en zuiver en was eerst alle afgoderij en bijgedachten uit je geest en hart.
Niet wat jij denkt zal je leven geven - maar wat uit YHWH's mond komt zijn woorden van leven en waarheid !
Zuiver je daarom zoals Hij zuiver is - dan pas kan Hij je genezen - als je doet wat Hij zegt.
Zijn schapen luisteren naar ZIJN stem - niet naar hun eigen stem !
Hij is de deur van de schaapskooi - enkel via Hem vind je toegang tot het koninkrijk - ALLE anderen zijn rovers en wolven !

YWSH - Josésonja beelen schreef op 8-3-2004:
het is mooi opgeschreven maar degene die het met hun ogen lezen moeten het niet als een mooie tekst zien. wat nog veel belangrijker is datgene wat je er bij voelt. hoe reageert jouw hart op deze tekst?
dat wat je daarbij denkt en met wat voor overtuiging die door je gedachtengang hebt zal jehova overtuigen dat je echt gelooft. Als Jezus dit zo mooi kon zeggen. vergelijk het met een vader die aan een kind een verhaal vertelt waarvan het kind geen twijfel heeft want ik geloof wat pappa vertelt.José Desard schreef op 7-1-2004:
Beste "doet er niet toe"

Bij onderzoek in de schriften is het nooit goed om bij de duivel te biecht te gaan !
Dat is gewoon vragen om bedrogen te worden.
Als je het woord G-ds onderzoekt, doe dan eens een volledig zelfstandig onderzoek - bijvoorbeeld sites als "The Unbound Bible" en Bible lexicons als Strongs, zijn uitstekende hulpmiddelen.
Zo vind je over de persoon die jullie Jezus noemen het griekse woord : Ihsous met Strongs Nummer 2424 - dat verwijst naar de hebreeuwse grondbetekenis ( Strongs nummer 3091 ) Yahowshua - dat YHWH is redding betekent.
De uitspraak "Jezus" is door de Ecclesia Catholica - dé grootste anti-christelijke beweging trouwens - unamiem aangenomen als dé naam van de Messias omdat hij overeenkomst vertoont met de heidense god zeus !
Er zijn méér heidense riten en gebruiken verkerkelijkt die eveneens unaniem "verchristelijkt" zijn.
Aangezien de messias echter hebreeuwse roots heeft verkiezen wij geen deel te hebben met afgoden, maar de naam ZUIVER uit te spreken als Yahoshua (Yahushua).
Wat heeft licht met duisternis te maken ?
Wat hebben afgoden met YHWH gemeen ?
Als je dan kiest voor de waarheid - hou er je dan ook aan - en ZIE WIE DE AFGODEN ZIJN !
Zelfs je eigen bijbel zit vol met vertaalfouten die dienaren van de leugen er als bewijs voor hun leerstellingen hebben in aangebracht !
Ga tot de bodem - ik bedoel dit echt als goede raad - YHWH is een g-d van waarheid en heeft NIETS met leugens gemeen.
José


doet er niet toe schreef op 5-1-2004:
Hallo mensen!
Het was nooit mijn bedoeling om agressief over te komen, maar ik schreef het met veel enthousiasme, het is in ieder geval niet op een opdringerige manier bedoeld, als dat bij sommigen zo is overgekomen en als ik daarmee sommigen tegen de borst heb gestoten wil ik even kwijt dat het me spijt.
De bijbel is zondermeer het belangrijkste boek, geïnspireerd door de enige ware God. Ik merk dat je, José, ook dingen uit de bijbel aanhaalt zoals de strijd tegen het vlees die afkomstig is van Efeziërs 6:12 "want onze strijd is niet tegen bloed en vlees, maar tegen de regeringen, tegen de autoriteiten, tegen de wereldheersers van de duisternis, tegen de goddeloze geestenkrachten in de hemelse gewesten"
En je zienswijze over oorlogen vertoont gelijkenissen met Jakobus 4:1 " Uit welke bron komen er oorlogen en uit welke bron komen er gevechten onder u? Komen ze niet uit deze bron, namelijk uit de begeerten naar zinsgenot, die strijdvoeren in uw leden?”
ook de uitspraak over het kaf en het koren is afkomstig van de bijbel, dit wordt vermeld in Matthëus 3:12 “Zijn wanschop is in zijn hand, en hij zal zijn dorsvloer grondig reinigen en zijn tarwe in de voorraadschuur bijeenbrengen, maar het kaf zal hij verbranden met vuur dat niet uitgedoofd kan worden.” Ook in Lukas 3:17 wordt het herhaald “Zijn wanschop is in zijn hand om zijn dorsvloer grondig te reinigen en de tarwe in zijn voorraadschuur bijeen te brengen, maar het kaf zal hij verbranden met vuur dat niet uitgedoofd kan worden.”
Echter wordt ene Yahoshua nergens in de bijbel genoemd. Jezus de Zoon van God juist heel vaak, hij heeft ons ook onder andere de volgende woorden meegegeven wat betreft valse profeten:
Matthëus 7:15-20 “Wacht u voor de valse profeten, die in schaapsklederen tot u komen, maar van binnen roofzuchtige wolven zijn. Aan hun vruchten zult gij hen herkennen. Plukt men soms ooit druiven van dorens of vijgen van distels? Evenzo brengt elke goede boom voortreffelijke vruchten voort, maar elke rotte boom brengt waardeloze vruchten voort; een goede boom kan geen waardeloze vruchten dragen, noch kan een rotte boom voortreffelijke vruchten voortbrengen. Elke boom die geen voortreffelijke vruchten voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Aan hun vruchten zult gij die [mensen] dus waarlijk herkennen.”
Markus 13: 21-23 ” Wanneer dan bovendien iemand tot u zegt: ’Ziet! Hier is de Christus’, ’Ziet! Daar is hij’, gelooft [het] niet. Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan, die tekenen en wonderen zullen doen ten einde, indien mogelijk, de uitverkorenen op een dwaalspoor te brengen. Weest dus op uw hoede; ik heb u alles van tevoren gezegd.”
Laten we maar uitkijken naar de tijd die in de bijbel wordt aangehaald in Psalm 46:9 "Hij doet oorlogen ophouden tot het uiteinde der aarde. De boog verbreekt hij en hij slaat de speer werkelijk aan stukken." en Jesaja 2:4 voorzegt "En hij zal stellig rechtspreken onder de natiën en de zaken rechtzetten met betrekking tot vele volken. En zij zullen hun zwaarden tot ploegscharen moeten smeden en hun speren tot snoeimessen. Natie zal tegen natie geen zwaard opheffen, ook zullen zij de oorlog niet meer leren."
Nog een laatste uitspraak van Jezus uit Matthëus 5:43-48 “Gij hebt gehoord dat er werd gezegd: ’Gij moet uw naaste liefhebben en uw vijand haten. Ik zeg u echter: Blijft uw vijanden liefhebben en blijft bidden voor hen die u vervolgen, opdat gij er blijk van moogt geven zonen te zijn van uw Vader, die in de hemelen is, want hij laat zijn zon opgaan over goddelozen en goeden en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Want als gij liefhebt die u liefhebben, wat voor beloning hebt GIJ dan? Doen ook de belastinginners niet hetzelfde? En als gij alleen uw broeders groet, wat voor buitengewoons doet gij dan? Doen ook de mensen der natiën niet hetzelfde? Gij moet daarom volmaakt zijn, evenals uw hemelse Vader volmaakt is.

Groetjes en veel liefsXixulon Gralgrathor schreef op 11-12-2003:
Het zal duidelijk zijn dat een liefhebbende god vrijwel niet anders kan dan het ontstaan van georganiseerde monotheistische religie verafschuwen; welke god zou toestaan dat mensen gebonden worden in de manieren waarop ze hem en hun naasten liefhebben? dat mensen gebonden worden bij het ontwikkelen van hun ziel, hun persoonlijkheid, de heiligste plicht die een mens heeft; alles zijn wat hij kan zijn.
de verantwoordelijkheid voor deze ontwikkeling legt een liefhebbende god bij de Mens zelf; niemand anders kan die verantwoordelijkheid op zich nemen zonder het principe van vrije wil te ondermijnen. er kunnen daarom van hogeraf geen termijnen worden gesteld; dit gaat tegen ieder ideaal in dat door aanhangers van georganiseerde monotheistische religie op zulke paradoxale wijzen wordt verkondigd.


José Desard schreef op 8-12-2003:
Efese 6 : 12

Beste,

Onze strijd gaat niet tegen vlees en bloed, maar net wél op geestelijk vlak door het neerhalen van wat niet strookt met waarheid.
Oorlogen worden door de wereld uitgevochten omdat men bezitterig is en uit is naar macht.
Godsdienstoorlogen met het zwaard in de hand zijn allen uitgevochten door dienaren van de tegenstrever, maar het zwaard van de geest diént lijdzaam gestreden te worden, hierin geeft Yahoshua ons het voorbeeld doordat hij de natieën slaat met zijn zwaard en het kaf van het koren scheidt !
Willen jullie dan écht kaf zijn dat verbrandt wordt ?
Discussie gesloten.
JoséSpeck schreef op 8-12-2003:
Mattheüs 23, 13

Einde discussie voordat er weer een oorlog begint (of verder gaat)


Daar sluit de redactie van dood.nl zich graag bij aan.José Desard schreef op 8-12-2003:
Dat JHWH bestaat - daar bestaat zelfs niet de minste twijfel over !
Maar dat er over Hém onnoemelijk véél leugens verteld worden - dat is ook zeker een feit !
Reden te méér - als je weet dat satan rond gaat als een brullende leeuw - je niet te laten misleiden !
De schriftuur waarschuwt méér dan normaal : wacht u voor de afgoden ! Er ZULLEN ook onder u valse profeten opstaan !
In de plaats van iemand van laster te beschuldigen zou je beter zoals Yahoshua ( die jullie verkeerdelijk Jezus noemen !) zegt : wie oren heeft om te luisteren - die luistere !
Als je dan respect hebt voor JHWH's naam - spreek hem dan ook niet verkeerdelijk uit !
De klinkers van Jehovah komen van ELOHA en zijn door ondeskundigen ingevuld.
Er zijn voldoende sites op internet aanwezig met uitgebreide studies en naslagwerk hieromtrent.
Respect voor JHWH betekent in de eerste plaats ZUIVER te zijn - wat heilig zijn betekent.
Laat sentiment ook niet over je gezonde denkpatronen gaan heersen ! Maak je denkpatronen gezond en zuiver ze door het water dat van boven komt - en niet uit de wachttoren !
Je aansluiten bij een groep die beweert JHWH te dienen is fijn - als ze dan ook Hém diénen en Zijn woord ZUIVER verkondigen !
Maar als de ene blinde de andere leidt - vallen ze beiden !
Dat er geleerden bij zijn -doet er niet toe ! Zijn wijsheid is aan onmondigen toevertrouwd !
Maak je dan ook zéér klein en blijf elke geest beproeven of hij uit JHWH spruit !
Niet méér of niet minder - Josédoet er niet toe schreef op 7-12-2003:
Ik ben er stellig van overtuigd dat Jehovah bestaat en dat de Jehovah's getuigen daadwerkelijk Jehovah's volk zijn van tegenwoordig. Kijk eens goed om je heen, dat kan toch niet allemaal zomaar ontstaan zijn! En kijk eens goed naar de apen, daar lijken we toch voor geen meter op! Hebben apen humor, kunnen ze diepgaande gesprekken voeren? Nee, de mens is echt niet afkomstig van de aap, maar staat ver boven dit dier. Als je de prachtige landschappen in China,India en ik weet niet waar ziet (op tv, kaarten, enz). Hoe kun je dat dan niet mooi vinden of waarderen, het is met zoveel liefde gemaakt. Als je nagaat hoe het allemaal moet zijn geweest voor de zondeval dan kun je toch niets meer verwachten dan dat Jehovah de aarde weer wil terugbrengen tot zijn volmaaktheid. Moet je toch eens kijken hoe mooi en schattig de dieren geschapen zijn. Wie had dat nou beter kunnen doen dan hoe Jehovah ze heeft gemaakt. Jehovah heeft de mens geschapen met een vrije wil. Adam en Eva lieten zich misleiden door Satan en wilden onafhankelijk zijn van Jehovah, terwijl Jehovah wetten heeft gegeven Ter Bescherming van de mens. Hij weet als Meesterwerker toch zeker wel wat het beste voor Zijn schepping is. ze gehoorzaamden Jehovah niet en verkozen het toch om onafhankelijk te zijn van Jehovah. Maar je ziet nu maar dat de mens door de eeuwen heen niets goeds heeft bereikt zonder Jehovah. Hij had Adam en Eva direkt kunnen wegvagen, maar Hij wilde het nazaad de kansgeven om Jehovah te aanbidden en te leren kennen op een manier die juist is. En Hij heeft kunnen bewijzen dat de mens ook werkelijk niets is zonder God, hij had ook als dictator te werk kunnen gaan, maar hij is super rechtvaardig. Voor Zijn loyalen, de rechtvaardigen en zachtaardigen, heeft hij de regeling getroffen dat zij het paradijs zullen beerven, dankzij het volmaakte offer van Jezus, die heeft bewezen dat een volmaakt mens wel gehoorzaam kan zijn aan Jehovah, in wat voor omstandigheden ook. Een volmaakt mens maakte door de zonde een eind aan het paradijs en een volmaakt mens heeft er weer voor gezorgd dat het paradijs mogelijk is voor de mens. Als je nou eens naar de natuur kijkt en al haar schoonheid en dan eens naar de fabrieken en al dat andere betrekkelijke wat de mens heeft gemaakt. Dan kun je alleen maar tot de conclusie komen dat Jehovah liefde is en dat het door een Meesterwerker moet zijn gemaakt. Uit daarom toch niet zulke lasterlijke uitspraken als je niet eens weet waar Jehovah over gaat. Jehovah is werkelijk een God van liefde en ik zou nooit iets kunnen zeggen ten nadele van Hem (hij's zo'n schatje). Er zijn veel misvattingen over Jehovah's Getuigen die helemaal niet kloppen of die uit het verband zijn gerukt. Ik zou zeggen praat de volgende keer eens met de Jehovah's Getuigen, als die een keer langs komen of als je iemand kent, inplaats van bot en bevooroordeelt de deur dicht te zwaaien en ze te bespotten.
Trouwens Jehovah betekent "Hij veroorzaakt te worden" als Hij iets belooft dan doet Hij dat ook op een tijd die juist is, Hij is almachtig weet je wel. Als je de bijbel bestudeerd dan weet je dat. En de bijbel is zo gigantisch wel het woord van God. Je moet hem alleen willen bestuderen, wil je dat kunnen onderscheiden. Er is aangetoont van allerlei profetien dat ze echt hebben plaatsgevonden en dat ze dan toch veel eerder zijn opgetekend, dankzij de Heilige Geest. En als je in Jehovah gelooft ben je niet meteen dom, mensen van alle soorten zijn verenigd bij Jehovah's Getuigen. Er zijn ook geleerden onder Jehovah's Getuigen.
En tot slot wilde ik nog tegen rebecca zeggen: You go girl! Gewoon weer terug komen! Een rechtvaardig mens met berouw is altijd welkom bij Jehovah's volk. Denk maar aan de illustratie van de verloren zoon.


José Desard schreef op 2-12-2003:
Over je artikel, Tom, vrees ik dat er teveel beweringen in gedaan worden die kaderen in de leerstelling van Jehovah's getuigen, maar geen draagkracht hebben bij nauwkeurig onderzoek van JHWH's woord.
Daarom geef ik je de raad :"ga niet buiten de dingen die geschreven staan !"

Het komt u niet toe tijden en tijdperken te kennen die JHWH in zijn eigen rechtsmacht heeft gesteld.
Dit goddeloze geslacht zoekt een teken ? Géén teken zal het worden gegeven dan het teken van Jona !
Dat er een oorlog in de hemel uitgestreden wordt en de draak neergeworpen is ter aarde ?
Zelfs toen Jahoshua de 70 uitzond, was zijn reactie bij terugkeer : "ik aanschouwde dat Satan als een bliksem uit de hemel was gevallen!" (Lukas 10:18)
Bedenk dat profetie ENKEL door JHWH wordt onthuld zoals hij even later zegt :" ik prijs jou vader, heer van de hemel en de aarde, dat jij dit alles verborgen hebt gehouden voor wijzen en verstandigen, en geopenbaard hebt aan welpjes !" (vers 21)

Zijn overwinning op Satan vond plaats op Golgotha, want voor zijn dood bevestigde hij dit in Joh. 16:33 "In de wereld zullen jullie verdrukking hebben, maar wees niet bevreesd, ik héb de wereld overwonnen !"
Vanaf dan verplaatst zich het strijdtoneel !
De bruid met de maan onder haar voeten had nog strijd te verduren, maar kreeg de kracht van de grote arend om naar de woestijn te vliegen, haar plaats om daar gevoed te worden.
Ondanks de stroom water uit de bek van de draak, verdronk zij niet, want de aarde dronk dit goedje op !
Later komt er dan ook uit de aarde het beest met de twee horens dat spreekt als een lam maar bewijst een valse profeet te zijn.
Wié slikt het goedje van de draak ?
Zo zullen er ook onder jullie valse profeten opstaan zoals er eertijds eveneens vals profeten zijn opgestaan.
2 Petrus 2:1
Heeft de geschiedenis dit alles niet uitvoerig bewezen ?
Is de mens der goddeloosheid niet openbaar ?
Is zijn getal niet 666 ?
Kén jij iets van getal-waarde?
Zowel in het hebreeuws, het grieks als het latijn heeft elk woord zijn getal-waarde.
Slik niet alles wat gezegd wordt, maar onderzoek elke geest om te zien of hij uit JHWH spruit !
Anders riskeer ook jij het goedje van de draak te slikken - bedenk dat hij eeuwen geoefend is in dit soort praktijken. Blijf daarom bij dat wat WAAR is, en laat je door JHWH onderrichten, rechtstreeks door Hém in geest en waarheid te aanroepen !
Hij hoort jou en gééft je alle wijsheid voor zover je dit waard bent - doe dan ook je uiterste best je goedgekeurd aan Hém aan te bieden en niet aan éénderwelk mens, kerk of organisatie !
Er zijn meerdere broers die jou ook hierin ondersteunen.
Véél succes Tom !
Joséjimenez rebecca schreef op 2-12-2003:
dag,tom
Mijn naam is rebecca
Ik tot mijn 17jaar getuigen geweest en spijtig genoeg besef ik dat het daarbuiten maar niks is.Ik hoop ooit de moed bijeen te rapen of een steuntje in de rug te krijgen om nog eens terug te keren. eruit gaan is even moeilijk als terug erin te gaan maar met zo een artikel als deze wekt toch wel iets op. Ik vond het prachtig uitgelegt en ik heb er weer iets uit geleerd.
Vriendelijke groeten en nog veel succes!!!


José Desard schreef op 30-11-2003:
Vrede met de wereld, die in onmin leeft met JHWH, betekent dat je géén vrede kent met de ware god!
Lééf in vrede met de wereld, wees erkend door de mensen die er hun "goed" in doen, en die van zichzelf menen er toch maar het beste van te maken, die voor zichzelf wel uitmaken wat goed en kwaad is en zo "vrede" met iedereen proberen na te streven - zij gaan de weg op van Adam, die ook van de boom van kennis van goed en kwaad at, en waartegen JHWH zei : "stof zijt gij en tot stof zult gij weerkeren".

Hoe kan je vrede met de door JHWH gemaakte dingen hebben als je zijn "wet" en "ingesteld recht" niet zoekt, niet nastreeft en gehoorzaamt ?
Wie Hém niet kent - ként geen vrede !
Ware vrede betekent : absolute nederigheid t.o.v. de majestueuze schepping, met al je krachten, verstand en hart Diegene erkennen die zijn "recht" - zijn "wet" gesteld heeft en in alle waarheid in harmonie ermee trachten te leven.
Dan pas kom je onder de gramschap vandaan, die de wereld tégen zich opstapelt - tégen JHWH en tégen Zijn gezalfde, die Hij heeft goedgekeurd, maar door de wereld ter dood gebracht werd.
Het licht op de "wet" die Jahoshua is komen brengen - de vervulling van JHWH's werk - dàt haat de wereld.
Omdat zij haar eigen werken - die van de duisternis - verkiest boven de Zijne !

Charis en vrede mét JHWH - dàt wens ik jullie toe - werk daaraan.


Speck schreef op 25-11-2003:
In 1692 werd in de oude St. Pauluskerk te Baltimore een tekst gevonden.

'Wees kalm temidden van het lawaai en de haast, en bedenk, welk een vrede er in stilte kan heersen. Sta op goede voet met alle mensen, zonder jezelf geweld aan te doen. Zeg je waarheid rustig en duidelijk, en luister naar anderen: ook zij vertellen hun verhaal.

Mijd luidruchtige en agressieve mensen: zij belasten de geest. Wanneer je je met anderen vergelijkt, zou je ijdel en verbitterd kunnen worden, want er zullen altijd kleinere en grotere mensen zijn dan je zelf bent. Geniet zowel van wat je hebt bereikt als van je plannen. Blijf belangstelling hebben voor je eigen werk, hoe nederig dat ook moge zijn: het is een werkelijk bezit in het veranderlijk fortuin van de tijd.

Betracht voorzichtigheid bij het zaken doen, want de wereld is vol bedrog. Maar laat dit je niet verblinden voor de bestaande deugd: veel mensen streven hoge idealen na, en overal is het leven vol heldendom.

Wees jezelf. Veins vooral geen genegenheid. Maar wees evenmin cynisch over de liefde, want bij alle dorheid en ontevredenheid is zij eeuwig als het gras. Volg de loop der jaren met gratie, verlang niet naar een tijd die achter je ligt. Kweek geestkracht aan om bij onverwachte tegenslag beschermd te zijn. Maar verdriet jezelf niet met spookbeelden.

Vele angsten worden uit vermoeidheid en eenzaamheid geboren. Leg jezelf een gezonde discipline op, maar wees daarbij lief voor jezelf. Je bent een kind van het heelal, niet minder dan de bomen en de sterren. Je hebt het recht hier te zijn, en ook al is het je al of niet duidelijk, toch ontvouwt het heelal zich zoals het zich ontvouwt, en zo is het goed. Heb daarom vrede met deze wereld, hoe je ook denkt dat deze zou moeten zijn. En wat je werk en aspiraties ook mogen zijn: houd vrede met je ziel in de lawaaierige verwarring van het leven. Met al zijn klatergoud, somberheid en vervlogen dromen is dit toch nog steeds een prachtige wereld. Wees waarachtig. Streef naar geluk'.

De moraal van dit verhaal; Het is een zinvol verhaal met veel "waarheden" en er was in 1692 geen St. Pauluskerk in Baltimore...
josé Desard schreef op 23-11-2003:
Lieve broers en zussen,
Als je er - met de charis van JHWH / YHWH in slaagt het koninkrijk binnen te gaan, trek dan ook meteen het volledige kleed aan dat JHWH je ter beschikking stelt en blijf je kleren wassen in het bloed van het lam.
Door het pascha-lam kunnen wij uit Egypte, door de Rode zee heen naar de woestijn gaan, onze plaats om er de wet van JHWH niet op stenen, maar in ons hart te laten schrijven, ons volledig te laten besnijden, en onze tabernakel te maken precies zoals op de berg getoond is.
Dan zal ook de wolk van JHWH's goedkeuring over jouw tabernakel komen te hangen en Yahoshua en YHWH zullen hun intrek bij jou nemen om verblijf bij je te houden.
Beschouw de verdrukking in de woestijn als redding - door NIET naar Egypte, zelfs niet in je hart, terug te keren.
Eet van de tafel van JHWH, van het manna dat van boven komt, en drink van het zuivere water uit De Rots, en schuw het leugenbrood dat zoveel verderf veroorzaakt - slik het zeker niet !
Bedenk dat iedere ziel die niet gehoorzaam is aan de grotere Mozes uit het midden van het volk zal worden uitgeroeid, en dat iedere plant die niet door JHWH is geplant of de vruchten ervan niet voortbrengt, wordt uitgerukt en in het vuur geworpen.
Ik weet dat deze woorden voor velen onbegrijpelijk zijn, maar voor dezen die waarheid zoeken en vertrouwd raken met wat JHWH in de geschiedenis geschreven heeft zullen mijn woorden verhelderend werken.
Ik hoop dat velen hierbij een betere kijk krijgen op het mysterie van Gods Koninkrijk en zich gesteund voelen in onze strijd tegen de verderfelijke geest die werkzaam is in de kinderen van ongehoorzaamheid.
José Desard


Hannah schreef op 13-11-2003:
In de beleving van elke J.getuige zal ik er wel helemaal naast zitten maar na méér dan 30 jaar bestuderen van vele religie's kan ik maar tot één conclusie komen:
GOD HEEFT GEEN RELIGIE!José Desard schreef op 13-11-2003:
Lieve mensen,
Als iemand niet herboren wordt van boven uit kan hij het koninkrijk van JHWH zelfs niet zien.
Als iemand niet uit water en geest herboren wordt, kan hij er zelfs niet binnengaan.
Natuurlijk wordt de toegang tot Gods koninkrijk gecontroleerd - je vind zelfs de deur niet als je in de buitenste duisternis blijft ploeteren.
Het is daarom absoluut noodzakelijk je eigen gesteldheid na te gaan, en besef eens hoe armzielig je er zelf voor staat, hoe weinig je weet, hoe blind en kreupel je bent en in wat voor een vunzige wereld je wel leeft, om je dan tot JHWH te keren die het wel zien zal - Hij en Jahoshua aan zijn rechter zijde, zien de harten en nieren van eenieder en geven alle inzicht die nodig is al naargelang die persoon het ook wel waard is.
Gooi uw paarlen niet voor de zwijnen - zo ook doet JHWH.
Zie zijn loon is bij Hem om een ieder te geven naar zijn daden !
Aan jou nu uw oren en ogen open te zetten en te luisteren naar de parels van wijsheid die Jahoshua aan zijn apostelen meedeelde, die zelfs de wijsheid van Salomo ver te boven gaat en die koningen en profeten zouden begeerd hebben te horen !
Wat de wereld achteloos en voor onnozel weggooit is net de parel die hun leven kan redden !
Doe je uiterste best de weg ten leven te kiezen door gewoon de wil te doen die JHWH van je vraagt in alle zuiverheid en ontdaan van elke leugen - je grote onderwijzer staat aan je zijde luister naar Hem - niet naar eenderwelke menselijke organisatie of kerk ook - zij zullen allen door JHWH onderwezen worden.
Kinderkens wacht u voor de afgoden en valse profeten !
José


andreas boogaard schreef op 6-10-2003:
Ik vindt dit niet normaal dat jullie daar mee omgaan.


john meyer schreef op 4-10-2003:
in deze arogante consumptie maatschappij is er alleen nog oog voor het individu.De liefde voor God Jehova en voor elkaar zal verkillen,maar we moeten volhouden en door gaan met evangeliseren zolang er nog tijd is.Een ieder die mijn naam aanroept(JEHOVA)zal geredt worden.


speck schreef op 29-4-2003:
Beste Myra,
Kijk eens naar de datum van de reactie van "Esch", bijna een jaar geleden....
Misschien is "Esch" in het afgelopen jaar opgelost of woont al op een voormalig onbewoond eiland.


myra schreef op 28-4-2003:
bestemd voor esch!!!!
ga fijn op een onbewoond eiland wonen...
wat is de reden dat je hier zo op reageerd???
zou ik wel eens willen weten esch???
is dit allen bedoeld voor de gemeenschap,of alle nederlanders opzich,kun je me daar een normaal antwoord op geven??
groetjes Myra


Robert de Vrije schreef op 28-4-2003:
Een valse profeet identificeren
Laat ons eerst een aantal begrippen definiëren. Een profetie is, volgens deel 2 van Inzicht in de Schrift, blz. 654 :
Een geïnspireerde boodschap; een openbaring of verkondiging van Gods wil en voornemen. Een profetie kan een geïnspireerde morele onderwijzing, een afkondiging van een goddelijk bevel of goddelijk oordeel, of een bekendmaking van iets toekomstigs zijn. Zoals onder het trefwoord PROFEET wordt getoond, is voorzeggen niet de fundamentele gedachte van de grondwoorden in de oorspronkelijke talen … niettemin vormt het een in het oog springend kenmerk van bijbelse profetieën. … De Bron van alle ware profetieën is Jehovah God.
Een profeet is, volgens deel 2 van Inzicht in de Schrift, blz. 649 :
Iemand door bemiddeling van wie Gods wil en voornemen bekendgemaakt worden.
En een ware profeet kan als volgt worden onderscheiden van een valse:
Mozes noemde drie essentiële kenmerken op waardoor men kon vaststellen of iemand een ware profeet was: De ware profeet zou in Jehovah’s naam spreken, de voorzeggingen zouden uitkomen (De 18:20-22) en zijn profeteren moest de ware aanbidding bevorderen en in overeenstemming zijn met Gods geopenbaarde woord en zijn geboden (De 13:1-4).


Er zijn dus drie criteria waaraan een profeet moet voldoen; het niet voldoen aan één van deze is voldoende om als valse profeet te worden aangemerkt. Een valse profeet is dus iemand die:
1. Er aanspraak op maakt een profeet te zijn.
2. Spreekt in Gods naam en voorzeggingen doet.
3. De gedane voorzeggingen komen niet uit.
Deuteronomium 18:20-22 verschaft Jehovah’s definitie van een valse profeet en hoe het volk zo iemand moest bezien:
‘Maar de profeet die zich aanmatigt in mijn naam een woord te spreken dat ik hem niet geboden heb te spreken, of die in de naam van andere goden spreekt, die profeet moet sterven. En ingeval gij in uw hart zegt: “Hoe zullen wij weten welk woord Jehovah niet heeft gesproken?” — wanneer de profeet in de naam van Jehovah spreekt en het woord geschiedt niet of komt niet uit, dan is dat het woord dat Jehovah niet gesproken heeft. In overmoed heeft de profeet het gesproken. Gij moogt niet verschrikt voor hem worden.’

De ‘nieuwe lijn’ van het Wachttorengenootschap

Nu het Wachttorengenootschap de ‘wiskundige’ basis voor eindtijdberekeningen heeft laten vallen, volgen Wachttoren-studie-artikelen met de strekking "al weten we niet wanneer Armageddon komt, het is dichterbij dan ooit", elkaar in rap tempo op. Maar er is meer aan de hand.

In de inleiding heb ik er reeds op gewezen dat in de uitgaven van het Wachttorengenootschap een niet-aflatende oproep werd gedaan de "dagelijkse beslommeringen" te laten voor wat ze zijn en zich te concentreren op de ‘prediking van het goede nieuws’. Het ‘opjutten’ tot grotere religieuze activiteit bleef echter niet zonder gevolgen op andere terreinen. In De Wachttoren van 1 november 1992, pagina 15-21 gaf het Genootschap toe dat het afwijzende standpunt tegenover het volgen van een vervolgopleiding tot ernstige problemen had geleid:

Er is bericht dat in sommige landen veel welmenende jongeren die zich de pioniersdienst ten doel hadden gesteld, van school af zijn gegaan nadat zij de minimum vereiste schoolopleiding hadden voltooid. Zij hadden geen vakkennis of wereldlijke kwalificaties… Sommigen hebben om de eindjes aan elkaar te kunnen knopen een baantje moeten aanvaarden waarbij zij vele uren per week moesten werken. Daar zij lichamelijk uitgeput raakten, gaven zij de pioniersdienst op.
Vervolgens werd de afwijzende houding herzien en werd de eerste stap gezet op een pad dat zou leiden tot een liberaler kijk op ‘wereldse’ aangelegenheden.

In De Wachttoren van 15 november 1998, pagina 18 en 19, worden Getuigen zelfs aangemoedigd plannen te maken voor de voorheen zo versmade ‘zorgeloze oude dag’:

Personen die met God wandelen, weten dat het verstandig is om redelijke toekomstplannen te maken. Zich bewust van de problemen en beperkingen die de ouderdom met zich meebrengt, trachten veel mensen een goed gebruik van hun jeugd en kracht te maken, zodat zij op oudere leeftijd financiële zekerheid genieten… Aangezien wij niet precies weten wanneer het einde van dit samenstel zal komen, moeten wij enige aandacht besteden aan onze toekomstige behoeften.
Daarnaast blijkt ook uit de herziening van de doctrines op het gebied van burgerdienst ter vervanging van de militaire dienst en met betrekking tot het verbod van transfusies van bloed en bloedbestanddelen, dat het Wachttorengenootschap zich wil ontdoen van zijn negatieve imago.

Om het met de woorden van Singelenberg uit Trouw, 1/5, te zeggen:

Door zich te ontdoen van heikele doctrines of de scherpe kantjes er van af te vijlen, bereidt het Wachttorengenootschap zich voor op het volgende millennium. Expansie lijkt het sleutelwoord, bij voorkeur in harmonie met omringende samenlevingen die in het gunstigste geval de religieuze activiteiten van de aanhang tolereren. Daarbij passen geen leerstellingen en daaruit voortvloeiende gedragsvoorschriften die dit precaire evenwicht in gevaar kunnen brengen. Ooit waren eindtijddoctrines en aanverwante leerstellingen bedoeld als religieus protest tegen de gevestigde orde. De geschiedenis leert echter dat het millennistische elan slijt naarmate het streven naar respectabiliteit en sociale aanvaardbaarheid de boventoon gaat voeren.Han Frenkzen schreef op 29-3-2003:
Allemaal heel leuk en aardig hoor, wat die jongen vertelt, maarre...over dat paradijs zit-ie er toch naast. "De mooiste dingen die je je kunt voorstellen en dan nog mooier" , misschien is dat voor mij wel
onbeperkt eten, vakantie, muziek en sex !!- weet h i j veel?! Terwijl de gemiddelde kerkganger zich al een hartverzakking schrikt bij een clip van Christina Aguilera. Dus welke Grote Systeem- beheerder daar ook portier speelt, mijn wensen kan ze/ie
zich niet voorstellen en zeker niet vervullen!!


rog schreef op 19-3-2003:
Leon, hier slapen ze allemaal jongen of wist je dat dan nog niet.


leon schreef op 16-3-2003:
word eens wakker


Christopher schreef op 12-3-2003:
Mijn mening is dat god een god van liefde is en dat hij van ons houd zoals wij zijn.

Ik zie de bijbel als een waardevol boek maar ik neem niet alles serieus wat er in staat. Als ik de bijbel zou moeten geloven dan is god een god die oordeeld en hoge eisen aan ons stelt waar niemand aan kan voldoen. God zou niet van homoseksuelen houden en god vernietigd diegenen die niet in hem geloven. Hoe kan je vertrouwen stellen in een boek dat zo oud is en zoveel onder invloed heeft gestaan van politiek en machtige heersers? Mijn mening is dat de bijbel geschreven is door mensen met of zonder inzicht van god. Naderhand zal er ongetwijfeld veel aan het woord veranderd zijn in het voordeel en/of inzicht van de dan heersende macht.

Jehovah's Getuigen zeggen niet te oordelen maar dat doen zij wel. Zo mogen zij niet met uitgesloten personen omgaan en ze zelfs geneens gedag zeggen. Dit terwijl Jezus zich niet te goed voelde om vriendschappelijk met de prostituee maria om te gaan.

Die generatie waar van 1914 waar ze het over hebben is grotendeels allang dood. Hun hoofdkantoor in Brooklyn NY beweerd nu dat zij nooit beweerd hebben dat die zg generatie van 1914 armageddon zou overleven maar dat de 'onderdanen' dat er zelf van gemaakt hebben. Ik hecht meer waarde aan mensen die zelf in de hemel zijn geweest en met god hebben gesproken en zijn warmte hebben gevoeld. Ja zult u zich afvragen 'wat bedoeld die jongen hier nou mee?'Ik heb het over mensen die een bijna dood ervaring hebben meegemaakt. Het is interesant dat de meeste ervaringen zeer sterke overeenkomsten hebben en dat ze allen spreken over god's allesomvattende onvoorwaardelijke liefde. En dat is nu precies zoals ik god zie. Hij heeft ons geschapen zoals wij zijn en houd van ons zoals wij zijn, met zowel onze goede als slechte kanten. Hij heeft ons de vrijheid gegeven te kiezen tussen het goede en het kwade. Ik geloof dat we hier op aarde zijn om spiritueel te groeien. Religies zoals de JG brengen ons vaak verder van god dan dichterbij. Dit doordat zij naar mijn mening een verkeerd beeld van god scheppen aan de hand van de bijbel.

Dit is mijn mening. Misschien zit ik helemaal verkeerd maar misschien ook niet. Op een dag zullen we er hoogstwaarschijnlijk allemaal achterkomen. Tot die tijd wens ik u allen een goed en gezond leven en veel wijsheid.

Christopher


ik schreef op 5-3-2003:
wauw


José Desard schreef op 27-2-2003:
Beste Scott
Als ik dood ga kunnen ze ook mij, net zoals jou misschien in een plastic zak of wat anders stoppen en zal het lichaam vergaan tot het stof waaruit wij genomen zijn.
Weet jij niet dat toen de mens gemaakt werd net het omgekeerde gebeurde?
JHWH nam stof , blies er de levensadem in en de mens werd een levende ziel.
Als deze levensgeest echter verdorven raakt doordat hij niet verbonden blijft met diegene die hem geschapen heeft en besluit zijn eigen weg te gaan en hij inderdaad besmet raakt met virussen en alle daaruit voortvloeiende kwalen, dan zal hij uit deze schepping verwijderd worden en afsterven. Dat is de reiniging die JHWH volvoert om de schepping terug te zuiveren. Het is voor jouw behoud dat JHWH toelaat dat deze besmetting tijdelijk alles overwoekert, om diegenen de kans te geven zich om te keren van hun verderfelijke weg om mét Hem te wandelen op een wijze die de schepping waard is en ook ten goede komt in plaats van ten verderf.
Als jij niet de instructies opvolgt van diegene die alles gemaakt heeft, zal jij inderdaad vergaan.
Als jij geen dank weet uit te brengen voor datgene wat hij voor jou reeds gedaan heeft, wel volg dan het voorbeeld van jouw vader die een aartsleugenaar en bedrieger was vanaf het begin en die van de aarde een leugenparadijs gemaakt heeft waar hebzucht koning is en liefdeloosheid wet.
Als jij het instructieboekje van uw maker niet tot jouw eigen persoon maakt en deel gaat uitmaken van de nieuwe schepping, zal jouw hele persoon uiteenvallen tot stof en ook jouw blauwdruk zal verdwijnen. Jij zal niet gedownlood worden op de harde schijf ! Jij zal geen ingang vinden en voorgoed van deze aardbodem verdwijnen. Gods woord is zuiver en blijvend.
Alleen zij die met hun gehele hart, gehele ziel en al hun krachten ernaar streven zich te richten naar diegene die weet wat goed is kunnen door het bloed van Jehoshua vrijgesproken worden van virussen en smet om tenslotte door JHWH aanvaard te worden als volwaardige zonen, om deel uit te maken van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde die JHWH maakt. Zijn geest is thans even werkzaam ten leven als de geest van de duisternis weerkzaam is ten verderf.
Als jij - gemaakt van stof - deze zuivere en reinigende geest niet inademt kom jij niet tot leven.
Aan jou de keuze of je kiest voor het leven en het goede, of een andere weg ten verderf wilt gaan.
Ik hoop dat ook mijn woorden enig gehoor kunnen vinden in deze blinde en dove wereld.
Verzacht jouw hart, open je geest voor waarheid en slik niet langer het leugenbrood

José.


Scott schreef op 25-2-2003:
Als ik dood ga kunnen jullie mij in een plastic zak duwen.
Niet met al die onzin van jullie.


José Desard schreef op 6-2-2003:
Noach wandelde met JHWH.
Wie niet mét JHWH wandelt, wandelt met zijn tegenstrever en vergaat net als adam tot het stof van waaruit hij komt - dat is de totale vernietiging, de verbranding van je persoon.
Ook nu staat er een ark open, waarvan Jeshua de deur heeft open gezet, en niemand komt er binnen tenzij langs hem.
Ook nu gaan de ongelovigen niet naar binnen en wacht hen een vreselijk einde wanneer Jeshua openbaar wordt gemaakt bij zijn komst.
Zij schonken er geen aandacht aan en verkozen hun weg van verderf te gaan net zoals nu.
Als jij echter oren hebt en ogen, kijk want JHWH maakt nu reeds alles nieuw maar zij zien dit niet noch de ark noch de openstaande deur.
Maar jij die gerechtigheid zoekt, zuiver je nog meer en groei tot de volmaaktheid die JHWH van jou verlangt om wanneer hij komt klaar te staan om in te gaan. wordt jij nieuw gemaakt in de kracht die je denken aandrijft want de hulp van JHWH leert jou alle dingen en zuivert jou van alle leugen en Jeshuas bloed reinigt je van zonden.
Voor mijn broers naar het vlees zeg ik : wordt wakker en wordt verlost van je kwalen - keer je toch om JHWH kan je genezen op alle vlakken.
Voor mijn broers naar de geest : hou vol in het doen van wat juist is - uw loon is bij Hem verborgen waar geen dief het kan weghalen.


Player 4 life schreef op 3-2-2003:
We leven in 2003 nu, min 1914
is toch 89?
Hoge gemiddelde leeftijd,haha.
Zij die vrezen zullen als eerste gaan.
Mijn vers; 1


appie schreef op 12-11-2002:
ik vind dit verhaal dus helemaal belachelijk!
Die verhalen die in de Bijbel staan, waar zijn die op gebaseerd??? Monikken hebben de bijbel geschreven omdat ze helemaal niks te doen hadden. de bijbel is net star wars


Francis schreef op 7-9-2002:
Das hier blijkbaar ne site voor drie man en een paardenkop.Er komen geen reacties dus blijkbaar hebben we toch een klein beetje gelijk om niet te overdrijven !!!


Francis schreef op 13-8-2002:
Verdomme,ik heb de brief hierboven vorige keer niet goed gelezen. Daar is blijkbaar de oorlog uitgevonden.


Francis schreef op 2-8-2002:
De meeste oorlogen zijn te danken aan de pipoos die zich bezig houden met geloof. Indien er echt een god moest zijn zouden er niet zoveel problemen zijn. En indien hij wel bestaat is het een dikke klootzak.En waarschijnlijk gaat U dit wel verwijderen


W.Woestenburg schreef op 12-5-2002:
Degene die steld dat "iemand die niet aan de ontwikkeling van zijn/haar geest werkt om
naar de volmaaktheid van geest te werken die Adam en Eva öorspronkelijk gehad hebben, en die daarna nog eens de bewering durft neer te zetten dat diegenen voor een "lelijke verassing" komen te staan, die zal zelf zeker voor een enorme verrassing komen te staan.
Welk een enorme arrogantie, zeg. Het woord van God verkondigen? néé, schrijven!!
jehova god ??? er is maar een God, en dat is de God van ons allemaal, degene die daar niet in gelooft, zal niet in het niets verdwijnen, zo is God niet, maar zal zeker voor een "lelijke" verrasing komen te staan.
Mag ik het woord ***** gebruiken voor diegene die mij zondagmorgen om 9.00 uur komt vertellen dat ik het verkeerde geloof aanhang?
Mag ik dat zelfde woord gebruiken voor degene die mij verteld dat ik de "hel"in ga, als ik die zefde ***** niet geloof?

van esch schreef op 10-5-2002:
Ik verwacht juist dat ik in het NIETS oplos en niet nog eens een keer al die Jehova's en andere bescheten hollanders tegenkom