DOODGEWOON informeert en amuseert over zaken rond de dood - sinds 1994
Verschenen: 09-05-2002
RELIGIE: DE LAATSTE DAGEN ZIJN BEGONNEN

Het is een misvatting dat alleen Jehovah's Getuigen tot het paradijs zouden mogen toetreden, meent Tom Grims. Het toegangsbewijs is alleen dat men oprecht leeft naar het woord van God. Jehovah God controleert als het ware bij de ingang van het paradijs de toegangsbewijzen. Hij velt het oordeel over wie in aanmerking komt. De mensen in het paradijs die kritiek uitoefenen op Jehova God, komen voor een lelijke verrassing te staan. "Zij lossen op in het niets."


Zie, alle zielen zijn van Mij,
zowel de ziel van de vader
als die van de zoon zijn van Mij;
de ziel die zondigt, die zal sterven.

- Ezechiel 18 vers 4

Hoe ziet het paradijs eruit? De zeventwintigjarige Tom Grims, medewerkers van het modehuis Peek en Cloppenburg en n van de 32.000 Jehova's Getuigen in Nederland, heeft er een redelijk uitgewerkt beeld van. Hij put zijn informatie uit de bijbel, "want daar baseren wij ons volledig op."

Het paradijs zal de hele aarde omvatten. Men bouwt er huizen en plant wijngaarden, alles voor eigen gebruik. "Je vindt er de mooiste dingen die je je kunt voorstellen, en dan is het nog mooier." Men ontmoet er kennissen en familieleden, ook degenen die vr jou gestorven zijn. Dat wordt overigens nog een hele organisatie. En we moeten daar niet te gemakkelijk over denken, want als het einde der dagen binnenkort aanbreekt, zoals de Jehova's Getuigen hebben berekend, komt deze klus op onze schouders.

Via gegevens uit de bijbel (Openbaring 12, vers 7) is namelijk gebleken dat het einde der dagen is aangebroken. De laatste dagen zijn begonnen in het jaar 1914. Er woedde toen een oorlog in de hemel. Door Jezus Christus is gezegd dat het totaal aantal laatste dagen niet meer dan een levenslengte omspannen. Als men er van uit gaat dat een levensduur niet veel langer is dan tachtig jaar, is het aftellen begonnen.

"Er staat in de bijbel: de laatsten zullen de eerste zijn. Dat betekent dat de volgorde van het opwekken met terugwerkende kracht gebeurt. Dus degenen die het laatst sterven, moeten als eerste degenen die uit de dood worden opgewekt opvangen. Jehovah God begint natuurlijk niet met het opwekken van bijvoorbeeld Noach. Hij begint bij degenen die het laatst zijn gestorven, dan volgen de eerdere generaties."

Men krijgt na de opwekking uit de dood een nieuwe gedaante van vlees en bloed. Een volmaakte gedaante, dus zonder lichamelijke onvolkomenheden. Tegelijk blijft men echter wel als dezelfde persoon herkenbaar. In de woorden van Tom Grims klinkt het alsof het opperwezen daarbij als een soort futuristische winderdokter te werk gaat. "Je persoonlijkheid, je individuele gedragingen zijn in Jehovah Gods herinnering vastgelegd, en zij worden in een ander lichaam teruggezet."

Het is niet de bedoeling dat men in het paradijs gaat duimen draaien. "Iedereen moet werken aan zijn ontwikkeling, om naar de volmaaktheid van geest te groeien die Adam en Eva oorspronkelijk hebben gehad." Degenen die dat niet doen, de mensen in het paradijs die kritiek uitoefenen op Jehova God, kunnen nog voor een lelijke verrassing komen te staan. "Zij lossen op in het niets."

Zij lossen op in het niets? Tom Grims weet ook niet hoe hij zich dit moet voorstellen. Er staat niets over in de bijbel. "Misschien wel zoals in Star Trek, zo van Beam me up, Scotty'. Het doet in elk geval zeker geen pijn."

Want hij wil wel benadrukken dat in de bijbel geen enkele aanwijzing is te vinden voor zoiets als een brandende hel. Mensen die niet in het paradijs worden toegelaten verdwijnen bij de opstanding eenvoudig in een soort gemeenschappelijk graf, waar niets is te vinden "behalve misschien wat botten."

Ook is het een misvatting dat alleen Jehovah's Getuigen tot het paradijs zouden mogen toetreden. Het toegangsbewijs is alleen dat men oprecht leeft naar het woord van God, een levenswijze overigens die op basis van intensieve bijbelstudie door de Jehovah's Getuigen nauwkeurig in kaart is gebracht. Voorwaarde is wel dat men zich bij een geloof, bij een groep aansluit.

Jehovah God controleert als het ware bij de ingang van het paradijs de toegangsbewijzen. Hij velt het oordeel over wie in aanmerking komt. Tom Grims: "Noach heeft er veertig jaar over gedaan om zijn ark te bouwen. De mensen lachten hem toen uit, omdat zij nog nooit regen hadden gezien. Nu lachen de mensen ons ook uit, als wij vertellen over de vestiging van het paradijs. Dat komt omdat ze nog nooit het ingrijpen van God hebben meegemaakt."
(Eva den Buurman)

Eerder verschenen in Doodgewoon 3, winter 1994/5.

Terug naar archief...