DOODGEWOON informeert en amuseert over zaken rond de dood - sinds 1994
Verschenen: 12-05-2012
LEVENSEINDEKLINIEK WERKT

Op 1 mei 2012, twee maanden na de opening van de Levenseindekliniek, waren er meer dan 200 aanmeldingen van mensen met een euthanasiewens bij deze kliniek.


Er meldden zich twee maal zo veel vrouwen aan als mannen. Tweederde van de patiŽnten heeft een somatische en een derde een psychiatrische aandoening. Inmiddels is er driemaal euthanasie uitgevoerd. Tweemaal door een arts van de ambulante teams verbonden aan de kliniek en eenmaal, na begeleiding door een ambulant team, door de eigen arts van de patiŽnt. De uitvoeringen zijn gemeld bij de regionale toetsingscommissies. Inmiddels werkt de kliniek met 11 ambulante teams. Binnenkort zullen hieraan nog vijf teams worden toegevoegd.

Het aantal aanmeldingen is sinds 1 maart gemiddeld vijf per dag. Momenteel komen er twee ŗ drie aanmeldingen per dag binnen. De meeste aanmeldingen komen uit de Randstad en Utrecht. Opvallend is dat er geen aanmeldingen uit de regio Drenthe zijn. Wellicht heeft dit te maken met het feit dat artsen in deze regio verwijzen naar collegaís wanneer zij zelf de euthanasie niet kunnen of willen uitvoeren.

De eerste uitvoering van euthanasie betrof een patiŽnt van wie de huisarts geen ervaring had met euthanasie bij een niet-terminale aandoening. De arts is bij het hele traject tot en met de uitvoering betrokken geweest. De tweede euthanasie werd, na begeleiding door een ambulant team, uitgevoerd door de eigen huisarts van de patiŽnt. In het derde geval is de euthanasie door de arts van een ambulant team uitgevoerd omdat de eigen arts van de patiŽnt om emotionele redenen de euthanasie niet kon uitvoeren en ook geen collega vond die de patiŽnt wilde overnemen.

Een aantal verzoeken is niet in verdere behandeling genomen omdat de euthanasiewens niet met de eigen arts besproken was. Er zijn ook patiŽnten die geen toestemming geven voor het opvragen van hun medische gegevens, waardoor het in behandeling nemen van de hulpvraag niet mogelijk is.

De Levenseindekliniek is bedoeld voor mensen met een euthanasiewens die aan de criteria van de wet voldoen, maar van wie de eigen arts de euthanasie niet kan of wil uitvoeren. De kliniek werkt met ambulante teams, bestaande uit een arts en verpleegkundige. De teams zullen, daar waar mogelijk, de eigen arts van de patiŽnt betrekken bij de procedure.

Terug naar archief...