DOODGEWOON informeert en amuseert over zaken rond de dood - sinds 1994
Verschenen: 12-01-2012
RECLAME OVERAL, BEHALVE BIJ DE DOOD?

Veel mensen menen dat reclame niet bij de dood hoort. Dat blijkt uit een onderzoek op de site 'Geen reclame bij de dood'. 90% heeft die mening. Hypocriet? Want de wereld is vol reclame en dan mag het niet op een begraafplaats of bij een uitvaartcentrum?


Geen idee waar het precies vandaan komt, maar het onderwerp is opeens alom aanwezig: reclame bij de dood. Vooral tegenstanders komen aan het woord en hebben er zelfs een website aan gewijd: www.geenreclamebijdedood.nl.

Als we het hebben over reclame bij de dood, dan gaat het vooral om de naam van de drukkerij op de kaarten, namen van steenhouwers op de begraafplaats en de naam van de uitvaartondernemer op de paraplu die hij uitreikt. Is dat erg? En waarom dan? Het is jammer dat de site www.geenreclamebijdedood.nl daar niets over zegt, eigenlijk helemaal geen discussie aanzwengelt, maar alleen maar zegt: geen reclame bij de dood.

Maar er is wat voor te zeggen. Want brutaal is het dat de drukkerij die de berichten en dankkaarten drukt, zijn eigen naam erop zet. Dat zie je bij een huwelijksaankondiging of visitekaartjes nooit gebeuren.
Of dat de steenhouwer op de bestelde grafsteen zijn naam zet. Zonder te vragen.

Het heeft er alles mee te maken dat nabestaanden nog steeds te weinig zakelijk denken bij het regelen van een uitvaart. En dat kun je ze niet kwalijk nemen, ze zijn vaak door verdriet overmand. We kunnen het de producenten wel kwalijk nemen dat ze het doen: hun reclameboodschappen overal op zetten. Niet dat ze reclame maken, maar de manier waarop ze dat doen en ten koste van nabestaanden.

Terug naar archief...