DOODGEWOON informeert en amuseert over zaken rond de dood - sinds 1994
Verschenen: 07-10-2011
GRAF ALBERT VERWEY OPGEKNAPT

Deze week is op de Algemene Begraafplaats te Noordwijk het gerestaureerde graf van de dichter en letterkundige Albert Verwey gepresenteerd.


De restauratie is gefinancierd uit een CultuurFonds op Naam, ingesteld door de Koninklijke Boekverkopersbond en het CultuurFonds. Het fonds heeft de naam 'Perzik van Onsterfelijkheid' gekregen en verwijst naar de titel van de gelijknamige roman van Jan Wolkers.

Doel van het fonds is het behoud, herstel en instandhouding van graven, meer in het bijzonder grafmonumenten en -tekens van Nederlandse schrijvers. Personen en organisaties kunnen een aanvraag doen bij het fonds om auteursgraven te laten restaureren of te behoeden voor ruiming. Auteursgraven hebben een grote cultuurhistorische waarde. Ze vormen, naast boeken, een tastbare erfenis van onze literatuurgeschiedenis.

Het eerste, met steun van het fonds, gerestaureerde graf behoort toe aan de Nederlandse dichter en letterkundige Albert Verwey (1865 - 1937). Verwey was één van de Tachtigers en een zeer productieve dichter. Hij richtte samen met Willem Kloos en Frederik van Eeden in 1885 De Nieuwe Gids op en voerde later eigenhandig de redactie van het tijdschrift De Beweging, waarin hij poëtisch talent - onder wie Martinus Nijhoff en J.C. Bloem - de kans gaf te debuteren. Ook als letterkundige had hij grote invloed: van zijn Inleiding tot de nieuwe Nederlandsche dichtkunst 1880 - 1900 (1905) verschenen bij de Wereldbibliotheek van 1905 tot 1914 20.000 exemplaren. De Groningse Universiteit verleende hem in 1914 een eredoctoraat. Voor velen was Verwey een steun of een voorbeeld, hetzij door zijn poëzie, zijn helder oordeel, zijn kijk op de wereld, of door zijn persoonlijke zorg en trouw. In 1924 werd hij hoogleraar in Leiden. Twee jaar na zijn afscheidsrede stierf hij plotseling op 8 maart 1937, in Villa Nova, zijn huis op een duin in Noordwijk aan Zee, waar hij de laatste decennia van zijn leven met zijn vrouw en zeven kinderen had gewoond.

Terug naar archief...