DOODGEWOON informeert en amuseert over zaken rond de dood - sinds 1994
Verschenen: 09-08-2011
RESOMEREN GOED VOOR MILIEU

Resomeren is goed voor het milieu, zegt Yarden, die deze nieuwe manier van lijkbezorging graag stimuleert. Bij het resomeren wordt het lichaam ontbonden en opgelost door middel van een speciale vloeistof en treedt verwatering op.


Een uitvaart op basis van de nieuwe technologie resomeren levert, in vergelijking met begraven, een aanzienlijke milieubesparing op. Dit blijkt uit onderzoek door TNO dat in opdracht van Yarden de milieueffecten van twee nieuwe uitvaarttechnieken resomeren en cryomeren, heeft vergeleken met begraven en cremeren.

Volgens het TNO-onderzoek is de totale milieu-impact van begraven het grootst, gevolgd door cremeren. De totale milieu-impact bij cryomeren en resomeren is veel kleiner. De externe maatschappelijke kosten (milieubelasting wordt uitgedrukt in externe kosten middels de ‘schaduwprijzenmethode’) voor begraven bedragen € 85, voor cremeren € 30, voor cryomeren € 10 en voor resomeren nagenoeg € 0. Daaruit kan worden opgemaakt dat er bijna geen milieubelasting meer optreedt bij keuze van deze techniek.

Resomeren al in de praktijk gebracht in de Verenigde Staten en Canada. Cryomeren is nog nergens in gebruik. Yarden wi resomeren in Nederland introduceren. Nu is de politiek aan zet om de nieuwe uitvaarttechnieken ook wettelijk mogelijk te maken, aldus Yarden.

Een uitvaart waarbij gekozen wordt voor resomeren of cryomeren is tot het moment waarop de overledene aan het zicht wordt onttrokken precies hetzelfde als bij een crematie. De overledene wordt vervolgens alleen in een ander type installatie geplaatst. Bij het resomeren wordt het lichaam ontbonden en opgelost door middel van een speciale vloeistof en treedt verwatering op. Bij het cryomeren wordt gebruik gemaakt van bevriezing, waarna het lichaam wordt ontbonden. In beide gevallen rest een kleine hoeveelheid poeder, welke min of meer vergelijkbaar is met de asresten na een crematie.

Terug naar archief...