DOODGEWOON informeert en amuseert over zaken rond de dood - sinds 1994
Verschenen: 27-06-2011
JONGEREN TRADITIONELER DAN OUDEREN

Een groeiend aantal mensen denkt na over hun eigen uitvaart, steeds minder mensen voelen voor religieuze tradities tijdens hun uitvaart. De kledingkeuze tijdens de ceremonie laat men over het algemeen over aan de nabestaanden en belangstellenden.


Dat zijn de belangrijkste uitkomsten van een onderzoek dat Yarden Uitvaartorganisatie heeft laten uitvoeren naar aanleiding van haar tienjarig bestaan.

In maart 2008 deed Yarden ook onderzoek naar uitvaartwensen die leven bij de Nederlandse bevolking. Drie vragen uit dit onderzoek zijn opnieuw gesteld. Op detailniveau vinden een paar interessante verschuivingen plaats. Zo denken meer jongeren (16-30 jaar) na over hun dood. Het verschil tussen 2011 en 2008 is niet schrikbarend groot, maar het kan betekenen dat jongeren toch meer worden geprikkeld om na te denken over hun eigen dood en uitvaart.

Over kleding van de uitvaartbezoekers denken jongeren en ouderen beduidend anders. Bijna 90% van de ouderen maakt het niet uit wat bezoekers dragen tijdens hun uitvaart, tegen 77% van de jongeren. De laatste groep hecht meer aan een traditionele dresscode.

De belangstelling voor religie neemt af in de huidige samenleving. Het is derhalve niet verwonderlijk dat er minder interesse is voor religieuze rituelen en tradities tijdens de uitvaart. Dat geldt opvallend genoeg niet alleen voor jongeren. Ook vijftigplussers hechten minder waarde aan tradities. In 2008 zei 55% van de ouderen het belangrijk te vinden dat religieuze tradities in ere worden gehouden. Nu is dat nog maar 39%.

Terug naar archief...