DOODGEWOON informeert en amuseert over zaken rond de dood - sinds 1994
Verschenen: 11-04-2002
RELIGIE: JE HANDTAS VERLIEZEN

'Zo bang als je bent wanneer je je handtas verliest, of je geld, of je geliefde, zo bang zou je moeten zijn voor de dood, omdat die van dezelfde orde van grootte is,' aldus L. Ron Hubbard, de grondlegger van de Scientology Kerk. Janine Slot legt uit wat bedoeld wordt.
Wat gebeurt er als we sterven? Hoe ziet het hiernamaals eruit? Vragen die velen bezighouden. De diverse religies geven er antwoord op. Zoveel geloven, zoveel denkbeelden. En even zoveel interviews met aanhangers van deze geloven.


"De ideale scientoloog is in het reine met zichzelf en de omgeving, functioneert optimaal, is liefdevol, hulpvaardig en heeft een hoog geestelijk bewustzijn," zegt Janine Slot. "Hij of zij heeft zich ontdaan van alle negatieve gevolgen van ervaringen uit het verleden en staat daardoor vrij in het leven." Janine Slot (32) is sinds twee jaar werkzaam als medewerker externe betrekkingen bij de Scientology Kerk. Daarnaast houdt ze zich bezig met klassieke homeopathie.

Ons gesprek vindt plaats in het hoofdkantoor van de Scientology Kerk aan de Amsterdamse Nieuwezijds Voorburgwal. Dagelijks worden hier tientallen mensen ontvangen die op uitnodiging een persoonlijkheidstest komen invullen. Ook nu zitten er overal mensen over vellen papier met vragen gebogen. We wijken uit naar een rustige plek in het gebouw, de kapel. Deze ruimte, compleet met een spreekgestoelte en een kerkbank, is het enige element in het gebouw dat de naam Scientolgy Kerk rechtvaardigt. Slot: "In deze kamer worden de ceremonieŽn gehouden die bij het huwelijk, de doop of naamgeving en de begrafenis of crematie horen." Hoe passend bij ons onderwerp van gesprek: de doodsbeleving bij de Scientology Kerk.

"Bij de begrafenis-ceremonie wordt afscheid genomen van de mens als geestelijk wezen. Scientologen zien de mens namelijk als een combinatie van drie dingen; het stoffelijke lichaam, het verstand en de thetan, ofwel de ziel. We richten ons tijdens de begrafenis op de ziel van de overledene. We gaan ervan uit dat deze ziel bij de begrafenis aanwezig is en ons afscheid kan horen. De persoon wordt daarom direct toegesproken, hij wordt bedankt voor zijn leven en voor zijn bijdrage aan een betere wereld. Er wordt hem succes toegewenst met het voortzetten van zijn bestaan. Het lichaam dat achtergelaten is, is niet meer dan een tijdelijk instrument van de ziel. De dood is bij Scientology niet definitief, de geestelijke persoon leeft immers voort. Er worden vaak woorden gesproken in de trant van: 'Ga nu maar, en laat het lichaam tot as en stof verworden. Wij gaan hier op aarde verder met ons werk en jij met het jouwe.'"

De Scientology-leer omvat net zoals Oosterse religies het reÔncarnatieprincipe. Bij de dood vindt er een scheiding plaats tussen thetan en lichaam. De thetan neemt een deel van het verstand mee naar het volgende lichaam. Ieder mens bezit dus herinneringen aan vorige levens, maar deze zijn zover weggedrongen dat we ons daar niet bewust van zijn. "Omdat het bestaan van vorige levens door de eeuwen heen een onbespreekbaar onderwerp was, is er als het ware een vergeet-mechanisme in werking getreden dat de herinnering aan vorige levens afsloot. Door middel van technieken als rebirthing en regressietherapie kan deze informatie weer boven komen en kunnen problemen in dit leven beter begrepen worden."

Het doel van de reeks levens die de mens moet doorlopen is geestelijke ontwikkeling. Verder is het belangrijk bij te dragen aan een betere wereld voor anderen en jezelf. Als je een betere wereld achterlaat, kom je immers ook in een betere wereld terug, is hierbij de gedachte. L. Ron Hubbard, grondlegger van Scientology en auteur van de bestseller Dianetics, heeft aan het einde van zijn eigen leven verwoord wat een geslaagd leven is. Bij een goedgeleefd leven zijn de dingen volbracht die de persoon zich heeft voorgenomen en zijn er mensen achtergebleven die blij zijn dat de persoon heeft bestaan.

Ondanks het feit dat de Scientology-leer zichzelf een religie noemt, is er geen sprake van een uitgesproken beeld van een God of een hiernamaals. Er is ruimte voor een persoonlijk godsbeeld. Janine Slot zelf waagt zich helemaal niet aan een beeld van het goddelijke. "Van het leven hiernamaals kunnen wij ons alleen een aardse voorstelling maken, die waarschijnlijk niet klopt. Het is van een andere orde, zonder stoffelijkheid zoals wij die kennen. Voor een godheid geldt hetzelfde. We willen onze leden geen voorstellingen opdringen. 'Iets is pas waar als het waar is voor jou' is ons motto." Met deze verdraagzame houding heeft de Scientology Kerk heel wat leden verzameld die naast hun lidmaatschap een andere godsdienst belijden.

Dood is niet iets om bang voor te zijn. L. Ron Hubbard heeft ooit gezegd: 'Zo bang als je bent wanneer je je handtas verliest, of je geld, of je geliefde, zo bang zou je moeten zijn voor de dood, omdat die van dezelfde orde van grootte is.' Dit doet een buitenstaander geloven dat scientologen niet al te veel waarde aan het leven op aarde hechten. Lachend: "Zo is het niet bedoeld. Hubbard heeft hier bedoeld dat het aardse bestaan van een tijdelijke aard is, en dat het dus onvermijdelijk is dat het een keer ophoudt. Je zou een menselijk lichaam met het bestaan van een auto kunnen vergelijken. Hoe goed je het vervoermiddel ook onderhoudt, na een aantal jaren wil het ding niet meer. Dan is het tijd om het in te ruilen voor een ander exemplaar. Angst voor de dood maakt het leven er niet beter op en heeft bovendien geen enkele zin." Gehaast voegt ze eraan toe: "Wat overigens niet betekent dat scientologen geen respect voor het menselijk lichaam hebben. Maar het blijft slechts een stoffelijk omhulsel van de ziel die ook zonder jasje kan voortbestaan."
(Susan Smit)

Eerder verschenen in Doodgewoon 13, zomer 1997.

Terug naar archief...