DOODGEWOON informeert en amuseert over zaken rond de dood - sinds 1994
Verschenen: 15-05-2011
PLUIM VOOR NATUURBEGRAAFPLAATS WEVERSLO

Het natuurbeheer op natuurbegraafplaats Weverslo is in goede handen. Zo blijkt uit brieven van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie aan de natuurbegraafplaats.


Daarin stelt het ministerie dat er geen ontheffing nodig is van de Flora & Faunawet voor het begraven in de natuur op Weverslo. In een beheersplan heeft de natuurbegraafplaats vastgelegd dat jaarlijks de stand van zaken en de ontwikkeling van de flora en fauna op de natuurbegraafplaats zullen worden gemonitord. Daarbij wordt speciaal gelet op de leefruimte voor beschermde diersoorten als dassen en vleermuizen. De manier waarop Weverslo een graf delft en dicht heeft volgens het ministerie nauwelijks invloed op de natuur. Bovendien gebeurt het zeer zorgvuldig.
Het ministerie heeft de maatregelen die het bestuur van de natuurbegraafplaats in een beheersplan al eerder heeft vastgesteld, overgenomen als leidraad voor toezicht op de natuurbegraafplaats. Ook de gemeente Venray heeft het beheersplan bij de besluitvorming positief beoordeeld.
Het gefaseerde gebruik van het natuurgebied voor de uitgifte van graven, zorgt ervoor dat de bos- en natuurontwikkeling alle tijd en ruimte krijgt. Daardoor is er steeds veel rust in het gebied. Dat is ook voor bezoekers belangrijk. Niet meer dan een vijfde deel van het gebied zal tegelijk in gebruik zijn voor natuurbegraven. Grafmonumenten en markeringen zijn uitsluitend van organisch materiaal dat van nature in het gebied voorkomt. Mede daardoor houdt het bos zijn natuurlijke karakter. Alle activiteiten zijn kleinschalig en hebben een intiem karakter.

Op eigen initiatief is de natuurbegraafplaats inmiddels als extra kwaliteitsimpuls een certificeringtraject gestart. Van het Inter Provinciaal Overleg (IPO): een samenwerkingsverband van alle Nederlandse provincies, is de bevestiging ontvangen dat de aanmelding van natuurbegraafplaats Weverslo als gecertificeerd beheerder, bij de Stichting kwaliteit natuurbeheer van het IPO is geaccepteerd. Dat betekent dat de begraafplaats ook van die kant gecontroleerd en geholpen wordt om een verantwoord natuurbeheer te realiseren. In het certificeringtraject werken een groot aantal bos- en natuureigenaren van groot tot klein samen.

Terug naar archief...