DOODGEWOON informeert en amuseert over zaken rond de dood - sinds 1994
Verschenen: 27-05-2011
KINDERGRAVEN

Graven spreken. En dat geldt helemaal voor kindergraven. Het zijn kleine getuigen van pijn en verdriet, verbondenheid en zingeving, troost en hoop, onverschilligheid en erkenning. In het project ‘De Dood in Kinderschoenen’ te Gent staan kindergraven centraal in twee fototentoonstellingen.


Kindergraven vormen versteende brailletekens aan de hand waarvan een vergeten, steeds evoluerend verhaal van afscheid
en rouw kan worden afgelezen. Gesacraliseerd en verwaarloosd, vergeten door onderzoekers en gekoesterd door ouders, bieden ze binnen de funeraire en maatschappelijke geschiedenis een uniek relaas.

Het project ‘De Dood in Kinderschoenen’ wil dit erfgoed op de voorgrond plaatsen en het verlies van een kind als thema meer bespreekbaar maken. Woord, muziek en beeld gaan hand in hand om dit thema zowel krachtig als ontroerend mooi een podium te gunnen. Kunst met weerhaakjes.

Met een historisch-didactische zwart-wit fototentoonstelling wordt aan de hand van typische symbolen op kindergraven, vormgeving, grafschriften, e.d. een aantal tendensen bloot gelegd. Er is ook aandacht voor de groeiende erkenning van het belang van een waardig afscheid, zowel op juridisch als ritueel en funerair vlak. Deze kernachtige expositie geeft een beeld van een onderkend, steeds evoluerend verhaal van rouw en afscheid.
Ze wil zowel appreciatie van erfgoed aanwakkeren, als het maatschappelijk bewustzijn voeden.

Op de tweede tentoonstelling is werk te zien van fotograaf Carl Uytterhaegen. Hij ging op zoek naar treffende beelden van kindergraven, speciaal voor deze gelegenheid in kleurenfotografie.

Muzikale duizendpoot Evan Roy presenteert een ontroerend muziekstuk in een luistermeubel van mediakunstenaar Arjan Vanmeenen. Zet de hoofdtelefoon op en tekent voor een meeslepende ervaring.
Een poëtische bloemlezing omkadert het geheel en
slaat over de eeuwen heen een brug tussen getroffen
nabestaanden.

De tentoonstellingen zijn te zien van 29 mei tot 10 juni in het Liberaal Archief, Kramersplein 23 en Geuzenhuis Zolderzaal, Kantienberg 9, beide te Gent. Kijk voor openingstijden op de websites.

Terug naar archief...