DOODGEWOON informeert en amuseert over zaken rond de dood - sinds 1994
Verschenen: 03-04-2011
GRAFKOSTEN GEMIDDELD 3,5% HOGER

Elk jaar inventariseert de Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen (LOB) de hoogte van de grafkosten. Dit jaar zijn de grafkosten op 880 begraafplaatsen in Nederland verzameld. Vergeleken met vorig jaar zijn de kosten gemiddeld met 3,5% gestegen.


Van de 223 bijzondere (particuliere of kerkelijke) en 657 gemeentelijke begraafplaatsen die tot nog toe aan het grafkostenonderzoek 2011 van de Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen (LOB) hebben deelgenomen, hebben er 680 hun basisprijs voor de rechten op een graf voor twee personen verhoogd. Op 196 begraafplaatsen zijn de prijzen hetzelfde gebleven als in 2010 en op vier begraafplaatsen daalden de prijzen met gemiddeld 5%.

�Een gemiddelde stijging van 3,5% is, zeker in het licht van een inflatiepercentage van 2,5, alleszins acceptabel,� meent LOB-voorzitter Franc Korsten. Het grafkostenonderzoek dat zijn organisatie vorig jaar deed, toonde een gemiddelde stijging van 2,9% aan.

Uitschieters onder de begraafplaatsen die dit jaar op vrijwillige basis aan het onderzoek meewerkten, zijn de gemeenten Sint Anthonis (+41,1%), Venlo (+39,9%) en Stichtse Vecht (36,8%) en de protestante gemeente Dokkum- Aalsum-Wetsens (+31,2%) in Dongeradeel, Friesland.
Voorzitter Korsten daarover: �Als je kijkt naar de tarieven is hier zeker sprake van een inhaalslag. Het komt de transparantie van onze branche niet ten goede als er in Nederland tussen de begraafplaatsen grote prijsverschillen voor grafrechten bestaan. Een zekere gelijkschakeling moedigen wij daarom aan. Dat in sommige gevallen de prijzen dan procentueel flink hoger uitvallen is daar de consequentie van. Per saldo valt zo�n kostenstijging trouwens wel mee. In de gemeente Sint Anthonis, de hoogste stijger, gaat de prijs bijvoorbeeld van � 74,25 naar � 105,- per jaar voor een tweepersoons graf.�

De Utrechtse gemeente IJsselstein wist de grootste daling te melden. De grafkosten in IJsselstein zijn met 15,9% naar beneden bijgesteld. Oorzaak: de gemeente heeft in 2010 al haar gemeentelijke belastingen verlaagd.

Uit het grafkostenonderzoek 2011 van de LOB blijkt dat de gemeente Naarden (Noord-Holland) met � 366,13 per jaar (� 7.322,50 voor 20 jaar) het hoogste tarief voert van de aan het onderzoek deelnemende gemeenten. Naarden wordt gevolgd door de protestantse begraafplaats Duinhof in de gemeente Lisse (Zuid-Holland) met � 333,25, de gemeente Bernisse (Zuid-Holland) met � 252,17, de gemeente Deurne (Noord-Brabant) met � 247,10 en de gemeente Waddinxveen (Zuid-Holland) met � 235,25 per jaar.

De gemeente Losser (Overijssel) rekent slechts � 24,33 per jaar voor grafrechten en is daarmee de goedkoopste in het land. Losser wordt gevolgd door de gemeente Heerde (Gelderland) met � 26,15, de rooms-katholieke begraafplaats St. Pancratius in de gemeente Tubbergen (Overijssel) met � 29,19, de gemeente Littenseradiel (Friesland) met � 29,20 en de rooms-katholieke parochie St Jan de Doper Kilder, gemeente Montferland (Gelderland) met � 33,20 per jaar.

De bijna 5.000 begraafplaatsen in Nederland worden door circa 800 organisaties beheerd. Daarvan zijn er 640 aangesloten bij de enige brancheorganisatie, de Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen.

Terug naar archief...