DOODGEWOON informeert en amuseert over zaken rond de dood - sinds 1994
Verschenen: 19-03-2011
PRACHTBOEK OVER GRAFZERKEN

Liefst 150 euro kost het boek De grafzerken van de Sint-Jan te ’s-Hertogenbosch. Maar dan heb je ook iets moois in handen: vier delen in een cassette (omvang ca. 1.800 pagina’s), luxe gebonden, in groot formaat (240 x 305 mm) en veel foto’s in duotone en deels in full colour. Een boek vol grafstenen.


De bekende kathedraal St. Jan in Den Bosch telt 520 unieke en eeuwenoude grafzerken, die dateren van de 15e tot en met het begin van de 19e eeuw. Sinds 2000 was een werkgroep (van 14 personen) bezig met wetenschappelijk onderzoek naar de kunsthistorische, heraldische en genealogische aspecten van dit buitengewoon belangrijke bestand van grafzerken. De groep stond onder leiding van dr. H. Tummers, voorheen kunsthistoricus aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en specialist in grafsculptuur, en drs. J. van Oudheusden, als provinciaal historicus verbonden aan de leerstoel Cultuur in Brabant van de Universiteit van Tilburg.

De werkzaamheden van deze werkgroep resulteerden in deze omvangrijke uitgave, waarin alle zerken uitvoerig beschreven worden. Over iedere grafzerk wordt specifieke informatie gegeven: over de ligging, maten, steensoort, vormgeving en alle inscripties; over voorkomende wapens (heraldiek); biografische gegevens van de personen die op de zerken met naam worden genoemd. Ook de opeenvolgende eigenaars van de zerken en grafkelders worden genoemd, alsmede de vroegere posities van de zerken, die in de loop der tijden vaak meermaals verlegd zijn.

De beschrijvingen van de grafzerken worden uitgebreid toegelicht in afzonderlijke inleidingen. Alle zerken, ook die welke geheel of ten dele verborgen liggen onder de houten vlonders, zijn speciaal voor dit project gefotografeerd door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Meer info op www.grafzerkensintjan.nl.

De grafzerken van de Sint-Jan te ’s-Hertogenbosch is uitgegeven door Wolfaert Uitgevers & Projecten, ISBN 978 90 8680 136 7 en kost € 149,-.

Terug naar archief...