DOODGEWOON informeert en amuseert over zaken rond de dood - sinds 1994
Verschenen: 25-02-2011
LIEVER MEER KAPITAAL DAN LAGERE PREMIE

Veel verzekerden van DELA denken liever aan hun nabestaanden dan aan zichzelf.In het najaar van 2010 bracht DELA een verandering aan in haar overlijdensrisicoverzekering, het LeefdoorPlan. DELA deed haar bestaande polishouders van dit product het aanbod hun bestaande polis kosteloos over te zetten naar het vernieuwde product. Vooral voor niet-rokers is dit interessant: voor hen betekent dit een lagere premie f een hoger verzekerd kapitaal. Zon dertig procent van de bestaande verzekerden koos voor het vernieuwde product. Bijna driekwart van hen koos voor een hoger verzekerd kapitaal en niet voor een lagere premie.

Volgens Martin de Jong, directeur Verzekeren bij DELA, is dit bijzonder: "Met een hoger verzekerd kapitaal komt na het overlijden van de verzekerde meer geld vrij voor de nabestaanden. Juist in een markt die de laatste jaren werd gedomineerd door prijsconcurrentie en premieverlagingen is dit een tegengesteld patroon. En een mooie gedachte van onze verzekerden: dat zij het belangrijk vinden dat hun nabestaanden zo zorgeloos mogelijk verder kunnen leven. Belangrijker dan dat zij zelf een lagere premie hoeven te betalen. Wat bij deze keuze mogelijk ook heeft geholpen, is dat nabestaanden met dit product niet alleen geld na een overlijden krijgen uitgekeerd. Het DELA LeefdoorPlan heeft sinds het najaar ook een natura-onderdeel: hulp van een nabestaandenconsulent. Ook daardoor word je er meer van bewust dat het belangrijk is om je nabestaanden zo goed mogelijk achter te laten. Want hoewel het nooit om geld alleen gaat, helpt een hoger kapitaal voor je nabestaanden hen natuurlijk wel om naast het verdriet, de draad van het leven weer op te kunnen pakken."

Terug naar archief...