DOODGEWOON informeert en amuseert over zaken rond de dood - sinds 1994
Verschenen: 10-02-2011
LEUK BOEK OVER RELIGIES + DOOD

Erg origineel is de Geïllustreerde Atlas van het Hiernamaals. Het is zowel een lees- als een kijkboek, waarin de diverse beelden van het leven hierna in kaart te brengen.


Mensen hebben vaak een heel gedetailleerd beeld van het hiernamaals. En er zijn wat beelden geweest! Vijfduizend jaar cultuurgeschiedenis voert van de Mesopotamische onderwereld langs het oud-Egyptische dodenrijk Duat naar het islamitische hiernamaals, van de boeddhistische hellen langs de eilanden van Sint-Brandaan naar het hemelse Jeruzalem, van de helleput en louteringsberg van Dante naar de antropocentrische beelden van de Renaissance, van het hiernamaals van reformatie en contrareformatie langs het vooruitgangsdenken van de 19e eeuw naar de hedendaagse hemel en hel.
Deze laatste twee zijn prachtig in beeld gebracht met een metrokaart.

Guido Derksen, Martin van Mousch en Jop Mijwaard, Geïllustreerde Atlas van het Hiernamaals, Nieuw Amsterdam, ISBN 978 90 4680 902 0, € 27,50.

Terug naar archief...