DOODGEWOON informeert en amuseert over zaken rond de dood - sinds 1994
Verschenen: 12-01-2011
CAFé DOODGEWOON

Begin deze maand heeft 'Café Doodgewoon' haar deuren geopend in Boerderij de Schooten in Den Helder. Iedereen die te maken heeft met een ongeneeslijke ziekte of zieke in zijn omgeving, is van harte welkom.


Café Doodgewoon wordt georganiseerd door een werkgroep vanuit het Netwerk Palliatieve Zorg Kop Van Noord-Holland samen met een aantal vrijwilligers. Aan het bezoeken van de bijeenkomsten zijn geen kosten verbonden.

Jaarlijks horen zo’n 80.000 mensen dat zij ongeneeslijk ziek zijn. Dit brengt grote onzekerheid met zich mee en roept veel vragen op: ‘Hoe kan ik meedenken, meepraten en vooral meebeslissen over eventuele behandelingen?’, ‘Op welke manier betrek ik mijn naasten hierbij?’ Emotionele aspecten zoals machteloosheid, angst, boosheid en verdriet spelen een belangrijke rol. Men wil graag de regie over het leven behouden.

Café Doodgewoon gaat iedere eerste woensdag van de maand in op verschillende aspecten die voor een ongeneeslijk zieke en zijn familie / naasten een rol kunnen spelen. Tijdens de bijeenkomsten van Café Doodgewoon houdt een spreker vanuit zijn specifieke deskundigheid een presentatie en brengt hiermee het gesprek op gang met de aanwezigen. Daarna is er nog tot 22.00 uur gelegenheid tot napraten en het stellen van vragen. Vanaf 19.30 worden de gasten verwelkomd met een kopje koffie. Om 20.00 uur begint de presentatie.

Café Doodgewoon is te vinden in de Boerderij in De Schooten, aan de G. van Waardenburglaan 22. De bijeenkomsten zijn informatief en ongedwongen. De overige data voor 2011 zijn 2 februari, 2 maart, 6 april, 3 mei (= dinsdag!), 1 juni, 7 september, 5 oktober, 2 november en 7 december.

Terug naar archief...