DOODGEWOON informeert en amuseert over zaken rond de dood - sinds 1994
Verschenen: 26-11-2010
LINTJES MOGEN MEE IN KIST OF NAAR NABESTAANDEN

Families hoeven lintjes na overlijden niet meer in te leveren. Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft ingestemd met een voorstel van de SP dat wil dat nabestaanden de onderscheidingen mogen houden.


Omdat de onderscheidingen eigendom van de staat zijn worden nabestaanden na het overlijden van een gedecoreerde verzocht het lintje met de daarbij behorende versierselen in te leveren. Ze moeten ze sturen naar de Kanselarij der Nederlandse Orden. Als de nabestaanden de onderscheiding willen houden dan moeten ze daarvoor betalen.

De SP diende een motie in waarin het oproept om het actief terugvorderen te stoppen. De partij vindt dat nabestaanden de onderscheidingen kosteloos mogen houden. Premier Rutte zei eerder tijdens de behandeling van de begroting van het ministerie van Algemene Zaken dat hij de huidige regelgeving niet wilde veranderen. Volgens de premier is daar, gezien de forse bezuinigingen, geen geld voor.

Terug naar archief...