DOODGEWOON informeert en amuseert over zaken rond de dood - sinds 1994
Verschenen: 26-08-2010
LEVENSEINDEKLINIEK

De Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde, de NVVE, onderzoekt de mogelijkheid van een levenseindekliniek in Nederland, een plek waar gestorven kan worden.


De NVVE start een haalbaarheidsonderzoek naar de mogelijkheid een proef te beginnen met een levenseindekliniek waar, binnen de grenzen van de wet, alle keuzes rondom het levenseinde tot de mogelijkheden behoren.

De vereniging richt zich hiermee op hulp die binnen de euthanasiewet geboden kan worden, maar die in de praktijk niet tot nauwelijks wordt uitgevoerd. Het gaat hierbij om mensen met dementie, een chronisch psychiatrische aandoening, een voltooid leven en ieder ander die binnen de wet zou vallen maar waarvan de huisarts niet bereid is de euthanasie of hulp bij zelfdoding uit te voeren. Deze mensen kunnen dan onder begeleiding en omringd door familie en andere naasten op een waardige manier afscheid nemen van het leven en zijn dan niet langer aangewezen op vaak gruwelijke methoden van zelfdoding.

Het onderzoek zal zich richten op het in kaart brengen van de vraag naar een dergelijke kliniek, de opinie van belanghebbende organisaties en eventuele partners en juridische en praktische aspecten. Tegen het einde van het jaar worden de resultaten verwacht.

De laatste tijd is in de diverse media veel aandacht voor mensen die graag willen sterven en volgens de euthanasiewet niet in aanmerking zouden komen voor hulp van een arts hierbij. In een opiniepeiling die radio 1 (stand.nl) onlangs hield was 68% vr de komst van een levenseindekliniek.

Terug naar archief...