DOODGEWOON informeert en amuseert over zaken rond de dood - sinds 1994
Verschenen: 30-06-2010
RESPECT VOOR DE ROUWSTOET

Op 1 juli wordt een nieuwe wet van kracht die bepaalt dat een rouwstoet niet doorkruist mag worden door ander verkeer. Om deze regel onder de aandacht te brengen trekt Yarden Uitvaartorganisatie onder de titel "Respect voor de rouwstoet" op 1 juli met een stoet bijzondere rouwvoertuigen door Lelystad.


De stoet start om 13.00 uur bij Yarden Crematorium en Uitvaartcentrum Ölandhorst, Oostranddreef 1 te Lelystad.

Peter van Wageningen, directievoorzitter van Yarden: "Wij zijn verheugd dat de wetswijziging om rouwstoeten voorrang te geven nu van kracht is. Het is belangrijk dat het respect voor de rouwstoet terugkomt. Hoewel veel mensen nu al denken dat een stoet niet onderbroken mag worden, maken nabestaanden en onze chauffeurs toch nog vaak mee dat een rouwstoet wordt doorkruist en dat is bijzonder pijnlijk. Daarom is het niet alleen belangrijk dat deze regel terug is in de wet, maar ook om daar actief de aandacht op te vestigen."

Het verbod om een rouwstoet te onderbreken, werd in 1990 afgeschaft, ondermeer omdat het onduidelijk was welke auto's deel uitmaakten van een rouwstoet. Dat laatste wordt nu opgelost doordat ook gewone voertuigen die tot de stoet behoren herkenbaar zullen worden gemaakt via rouwvlaggetjes.

Terug naar archief...