DOODGEWOON informeert en amuseert over zaken rond de dood - sinds 1994
Verschenen: 22-06-2010
ALTERNATIEF VOOR CREMEREN IN 2030 MOGELIJK?

Yarden Uitvaartorganisatie wil in Nederland ten minste één van twee nieuwe uitvaarttechnieken introduceren. Het gaat om resomeren of cryomeren.


Peter van Wageningen, directievoorzitter van Yarden: “De nieuwe technieken liggen in het verlengde van cremeren, maar claimen duurzamer, milieuvriendelijker, ruimtebesparend en mogelijk voordeliger te zijn. Daarnaast biedt het een alternatief voor mensen die niet de voorkeur geven aan begraven, maar zich onprettig voelen bij het idee van verbranden. Om een weloverwogen keuze te maken voor één of beide nieuwe technieken laten we nu een onafhankelijk vergelijkend onderzoek doen, waarbij we kijken naar alle voor- en nadelen.”

Resomeren wordt al in de praktijk gebracht in de Verenigde Staten en Canada. Cryomeren is nog nergens in gebruik. Een uitvaart waarbij gekozen zou worden voor resomeren of cryomeren is tot het moment waarop de overledene aan het zicht wordt onttrokken precies hetzelfde als bij een crematie. De overledene wordt vervolgens alleen in een ander type installatie geplaatst. Bij het resomeren wordt het lichaam ontbonden en opgelost door middel van een speciale vloeistof en verwatering. Bij het cryomeren wordt gebruik gemaakt van bevriezing, waarna het lichaam wordt ontbonden. In beide gevallen rest een kleine hoeveelheid poeder, welke min of meer vergelijkbaar is met de asresten na een crematie.

Voordat het resomeren of cryomeren in Nederland in de praktijk kan worden gebracht, is nog wel een wetswijziging nodig. De Nederlandse wet staat namelijk nog enkel begraven en cremeren toe als uitvaartmethodes.

Hopelijk heeft Yarden de tijd. Want dat zo'n wetswijziging niet vanzelfsprekend is, bewijst wel de lange gang van de laatste wijziging van de Wet op de lijkbezorging, die per 1 januari van dit jaar inging, en die onder andere balsmeen mogelijk maakte. De eerste lobby vanuit de uitvaartwereld tot deze wetswijziging begon begin jaren negentig, bijna 20 jaar eerder! Misschien kunnen we in 2030 onszelf laten resomeren of cryomeren?

Terug naar archief...