DOODGEWOON informeert en amuseert over zaken rond de dood - sinds 1994
Verschenen: 02-06-2010
NIEUWE VOORRANGSREGELS ROUWSTOET

De nieuwe voorrangsregels voor de rouwstoet zijn op 1 juli van kracht gegaan. De nieuwe maatregel komt voort uit de wens van de Tweede Kamer om respect te tonen voor overledenen en hun nabestaanden, ook in het verkeer.


Rouwstoeten die voorzien zijn van de officiële vlaggen mogen niet meer doorsneden worden. U zult de verkeersborden e.d. echter goed moeten kennen, want de voorrang geldt alleen op gelijkwaardige kruisingen, dus zonder verkeerslichten, voorrangsborden of haaientanden.

De regeling:
• Weggebruikers moeten op een gelijkwaardige kruising voorrang verlenen aan de volgauto's van een rouwstoet, ongeacht van welke kant de rouwstoet komt en ongeacht of de rouwstoet rechtdoor gaat of afslaat.
• Het eerste voertuig van de rouwstoet valt niet onder deze regeling en moet zich dus aan de normale voorrangsregels houden.
• De regeling geldt niet op voorrangskruisingen, rotondes, kruispunten met verkeerslichten, invoegstroken en uitritten. Daar gelden voor de rouwstoet de normale voorrangsregels.
• De regeling geldt alleen als de voertuigen van de rouwstoet (zowel uitvaartauto’s als particuliere volgauto’s) op de juiste wijze voorzien zijn van de officiële vlaggen. Deze vlaggen worden uitgedeeld door de uitvaartondernemer. De voorschriften waaraan de officiële vlaggen moeten voldoen, zijn hier na te lezen.
• De officiële vlaggen, bevestigd aan de linker- en rechterzijde van de voertuigen, mogen alleen gebruikt worden om de overledene naar zijn laatste rustplaats (begraafplaats of crematorium) te begeleiden. Daarna gaan de vlaggen van de particuliere volgauto’s terug naar de uitvaartondernemer en worden de vlaggen op de begrafenisauto’s afgedekt. Vanaf dat moment gelden weer de normale voorrangsregels.
• Het is voor uitvaartondernemers niet verplicht om de officiële vlaggen te gebruiken. Een rouwstoet zonder officiële vlaggen valt niet onder de regeling en moet zich aan de normale voorrangsregels houden.

Overige regels:
• Een voetganger of een bestuurder van een gehandicaptenvoertuig die een zebrapad wil oversteken, moet een naderende rouwstoet voor laten gaan.
• De bestuurder van een autobus die van een bushalte binnen de bebouwde kom wil wegrijden, moet een achter hem naderende rouwstoet voor laten gaan. Buiten de bebouwde kom gold dit al.

Meer informatie vanaf medio juni op www.rijksoverheid.nl/rouwstoet.

Terug naar archief...