DOODGEWOON informeert en amuseert over zaken rond de dood - sinds 1994
Verschenen: 12-05-2010
UIT VRIJE WIL GAAT NAAR DEN HAAG

Er zijn al meer dan 125.000 steunbetuigingen voor het burgerinitiatief Voltooid Leven. Dinsdag 18 mei overhandigde de initiatief groep Uit Vrije Wil de steunbetuigingen aan de Kamercommissie burgerinitiatieven.


Uit Vrije Wil is het initiatief van een groep Nederlanders die het mogelijk wil maken dat aan oude mensen die hun leven voltooid achten en waardig wensen te sterven, op hun uitdrukkelijk verzoek hulp mag worden geboden. Dat mag nu niet, dat is strafbaar. Uit Vrije Wil staat op het standpunt dat deskundige, zorgvuldige en toetsbare stervenshulp aan ouderen, die daarom vragen, niet langer strafbaar hoort te zijn.

Om dit onderwerp op de politieke agenda te krijgen is het Burgerinitiatief Voltooid Leven gestart. Een burgerinitiatief is een voorstel aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal. De Tweede Kamer is verplicht een dergelijk voorstel te behandelen als het wordt ondersteund door ten minste 40.000 Nederlandse burgers.


De initiatiefgroep Uit Vrije Wil lanceerde 8 februari jl. tijdens een persconferentie haar gelijknamige website om het burgerinitiatief 'Voltooid Leven' op de agenda van de Tweede Kamer te krijgen. Inmiddels zijn er al meer dan 125.000 steunbetuigingen binnengekomen. Die worden aanstaande dinsdag 18 mei om 13.30 uur overhandigt aan de Kamercommissie burgerinitiatieven in Den Haag.

Op maandag 17 mei organiseert de NVVE een Invitational Conference in Nieuwspoort (Den Haag) over de problematiek van oude mensen die hun leven voltooid vinden. Op deze besloten bijeenkomst zullen politieke partijen en andere betrokken organisaties met elkaar in debat gaan.

Voor meer informatie ga naar www.uitvrijewil.nu.

Terug naar archief...