DOODGEWOON informeert en amuseert over zaken rond de dood - sinds 1994
Verschenen: 21-04-2010
10.000 BEZOEKERS OP OPEN DAG YARDEN

Belangstelling voor uitvaart groeit, meldt Yarden n.a.v. de open dag die de uitvaartorganisatie organiseerde op 18 april jongstleden. Er kwamen in totaal 10.000 bezoekers.


Maar tevens blijkt uit een onderzoek dat Yarden liet uitvoeren door research & consultancy bureau MarketResponse onder 600 bezoekers van de landelijke open dag, dat 87% van de respondenten aangeeft thuis te spreken over de persoonlijke wensen voor een begrafenis of crematie.

Iets meer dan de helft van de ondervraagden – 52% - bekijkt de uitvaart nog vrij traditioneel: 39% van de respondenten geeft aan een eenvoudige uitvaart te willen, 13% kiest voor een ingetogen sfeer. 16% van de ondervraagden wil een feestelijke sfeer. De overige respondenten noemen kleurrijk (12%), Bourgondisch (6%), religieus (6%) of spiritueel (5%) als de gewenste sfeer. Slechts 3% van de mensen weet het nog niet.

Hoewel nog steeds populair (40%), willen de meeste respondenten geen koffie en cake meer laten serveren tijdens hun uitvaart. 19% wil graag tapas en rosé, 15% een high tea, 11% bier en bitterballen en 9% kiest voor een heel exclusief buffet met champagne en toast. 6% van de respondenten moet nog even nadenken over wat er zal worden voorgeschoteld.

Veel Nederlanders willen graag iets meenemen in hun kist. Bijvoorbeeld tekeningen van kinderen of kleinkinderen (32%), foto’s van dierbaren (20%), een aandenken aan een hobby (7%), een mobiele telefoon (4%) of sieraden (2%). 20% van de respondenten wil niets meenemen in zijn of haar kist, 16% geeft aan het niet te weten.

Vooral ouderen kijken nog traditioneel naar hun uitvaart. Zo zijn koffie en cake vooral populair bij ouderen en tapas en rosé bij jongeren. Ouderen kiezen vaker voor een eenvoudige uitvaart, waar jongeren kiezen voor feestelijke en kleurrijk. Ook nemen ouderen bij voorkeur niets mee in hun kist. Jongeren willen dat wel graag.

Terug naar archief...