DOODGEWOON informeert en amuseert over zaken rond de dood - sinds 1994
Verschenen: 01-04-2010
GRAFKOSTEN GEMIDDELD 2,9% OMHOOG

Ook dit jaar weer heeft de Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen (LOB) ge´nventariseerd hoe hoog (of laag) de grafkosten zijn en of er een stijging heeft plaatsgevonden. Het grafkostenonderzoek 2010 is zojuist gepubliceerd. "Het zal niet lang meer duren dat de algemene prijsindexering de enige factor is die het prijspeil voor de grafkosten be´nvloedt."


Conclusie: De prijzen voor grafkosten op 1020 gemeentelijke, particuliere en kerkelijke begraafplaatsen in Nederland zijn ten opzichte van vorig jaar gemiddeld met slechts 2,9 procent gestegen. Op 40 begraafplaatsen daalden de grafkosten met gemiddeld 3,4% en op 250 begraafplaatsen bleven de kosten hetzelfde.

Uit het grafkostenonderzoek 2010 van de LOB blijkt verder dat 31 begraafplaatsen hun prijzen met gemiddeld meer dan 30% verhoogden. Het LOB wijt deze soms forse prijsstijging aan de plaatselijk nog steeds voorkomende extreem lage tarieven. "Een aantal gemeenten is nog bezig om het prijsbeleid aan te passen aan de noodzaak tot kostendekkendheid waar het LOB al jaren op aandringt," aldus Franc Korsten, voorzitter van de LOB. "Steeds meer gemeenten geven gehoor aan onze oproep. Deze inhaalslag heeft helaas wel tot gevolg dat in een overigens afnemend aantal gemeenten de prijzen fors hoger dan gemiddeld stijgen. Het gaat dan om eenmalige prijsverhogingen."

Niet minder dan 1020 begraafplaatsen ľ waarvan 711 gemeentelijke en 309 bijzondere - werkten mee aan het grafkostenonderzoek. In 2009 bleef het aantal deelnemende begraafplaatsen steken op 840. Korsten: "De conclusie dat een groeiend aantal begraafplaatsen graag transparant wil zijn in hun prijsbeleid is daarmee gerechtvaardigd." Korsten verwacht de komende jaren nog meer deelname aan het onderzoek. "Het zal ook niet lang meer duren dat de algemene prijsindexering de enige factor is die het prijspeil voor de grafkosten be´nvloedt. Dat is ook het doel waar de LOB naar streeft."

De grootste daler in het grafkostenonderzoek 2010 was de gemeente Naarden (-35,2%), waar de secundaire kosten van de begraafplaatsen voortaan uit de algemene middelen worden gedekt en dus niet meer aan de grafrechthebbenden worden doorberekend. Grootste stijger is de gemeente Geldermalsen (109,2%). Ook Geldermalsen heeft in ÚÚn keer de tarieven kostendekkend gemaakt. Bovendien werden tot en met 2009 in de Betuwse gemeente geen kosten berekend voor algemeen onderhoud.

Het volledige grafkostenonderzoek 2010 van de LOB staat met toelichting gepubliceerd op www.grafkostenonderzoek.com.

Terug naar archief...