DOODGEWOON informeert en amuseert over zaken rond de dood - sinds 1994
Verschenen: 16-03-2010
NIEUWE METHODE VAN LIJKBEZORGING: 'VERWATERING'

Steeds meer mensen kiezen voor cremeren in plaats van begraven. Op dit moment kiest zon 57% van de Nederlanders voor een crematie. Monuta onderzoekt momenteel samen met DFW Europe een nieuwe methode van lijkbezorging: resomation.


Bij dit milieuvriendelijke alternatief voor begraven en cremeren komen er beduidend minder schadelijke stoffen en gassen zoals CO2 vrij en worden minder fossiele brandstoffen verbruikt. Monuta onderzoekt of dit nieuwe alternatief bestaansrecht heeft en aangeboden kan worden aan klanten.

Bij resomation wordt het lichaam verwaterd in plaats van verbrand. Eigenlijk wordt het natuurlijke proces van ontbinding versneld nagebootst. De afscheidsceremonie wijkt niet af van een reguliere crematie of begrafenis. Resomation wordt op dit moment al toegepast in de VS en binnenkort in Canada en Engeland. Als blijkt dat resomation een goed alternatief is naast de reguliere manier van begraven en cremeren dan wil Monuta zich inzetten voor de introductie van resomation in Nederland. Hiervoor is dan echter wel een aanpassing van de Wet op de lijkbezorging noodzakelijk.

Terug naar archief...