DOODGEWOON informeert en amuseert over zaken rond de dood - sinds 1994
Verschenen: 28-02-2002
RELIGIE: WACHTEN OP HET EINDE DER TIJDEN

"Het beeld dat veel Christenen van hemel of hel hebben, heeft niets meer te maken met hoe het in de bijbel beschreven staat. De hemel is in de bijbel het rijk Gods, een plek waar God verblijft. En daar laten wij het bij." Aldus Leo Belder, zendingsleider bij de zevende-dags-adventisten. Wat gebeurt er als we sterven? Hoe ziet het hiernamaals eruit? Vragen die velen bezighouden. De diverse religies geven er antwoord op. Zoveel geloven, zoveel denkbeelden. En even zoveel interviews met aanhangers van deze geloven.


"Wij willen zo dicht mogelijk bij de bijbel blijven," verklaart Belder (36). "Zodra de mensen gaan dwalen, krijg je immers de vreemdste uitwassen. Dan leggen ze bijbelcitaten verkeerd uit en worden er dingen bij bedacht. Sinds ik bekend ben met de oorspronkelijke uitleg van de bijbel zijn me zoveel dingen duidelijk geworden. Alles past ineens mooi in elkaar." Leo Belder is lid van het kerkgenootschap der zevende-dags-adventisten. Als zendingsleider houdt hij zich bezig met het organiseren van open dagen, collecteren en het versturen van folders. Daarnaast bestudeert hij iedere zaterdagochtend de bijbel met een groepje kinderen.

De zevende-dags-adventisten beschouwen zaterdag als de zevende dag waarop God tijdens de schepping een rustdag hield. Zaterdag hoort dan ook de dag te zijn waarop gelovigen hun werk laten liggen en God eren, vinden ze. Belder: "Op moderne kalenders staat de zondag als zevende dag aangemerkt, maar dit is wel eens anders geweest. Tot een paar honderd jaar na Christus was zaterdag de rustdag, en was zondag de dag waarop de zonnegod werd geŽerd. Om dit heidense gebruik te dwarsbomen, werd zondag als rustdag benoemd. Het was een politieke zet, waar later een theologische uitleg aan is gegeven."

In Nederland zijn er ruim viereneenhalfduizend zevende-dags-adventisten die zich verzamelen in zo'n kleine vijftig kerken. Kinderen zijn wel aanwezig, maar mogen zich nog niet rekenen tot de adventisten. Pas als ze volwassen zijn en ten volle beseffen wat het geloof inhoudt, kunnen zij toetreden tot het kerkgenootschap. Dit gebeurt door middel van onderdompeling, een soort volledige doop in rivieren of zwembaden. "Wij zijn van mening dat kinderen, laat staan baby's, onmogelijk kunnen beslissen of ze willen geloven," zegt Belder. "Alleen volwassenen kunnen die keus weldoordacht maken. Als ze erkennen dat ze als mens zondig zijn en Jezus nodig hebben om een goed leven te leiden, kunnen ze met de onderdompeling opnieuw beginnen. Het symboliseert een wedergeboorte uit het water (het menselijke) en de geest (het goddelijke)."

Over de dood hebben de zevende-dags-adventisten uitgesproken ideŽen. Zodra de mens doodgaat, zal het lichaam in korte tijd tot stof wederkeren. De levensadem, of de ziel, zal zijn weg terug naar God vinden. Maar er is geen sprake van voortbestaan in een hemel of een hel. De levensadem is simpelweg bij God, zonder besef van ruimte of tijd. Belder: "Het beeld dat veel Christenen van hemel of hel hebben, heeft niets meer te maken met hoe het in de bijbel beschreven staat. De hemel is in de bijbel het rijk Gods, een plek waar God verblijft. En daar laten wij het bij."

"Wij geloven dat Jezus voor een tweede keer zal verschijnen op aarde. En tijdens die wederkomst zullen alle mensen die zich hebben gevoegd naar Gods wil, opstaan uit hun graven. Hun lichamen bouwen zich weer op en de levensadem wordt ingeblazen. Jezus zal op de wolken des hemels verschijnen en de gelovigen zullen hem tegemoet gaan. Wie deze uitverkorenen zijn, dat weet alleen God. Maar in de bijbel staat geschreven dat je het eeuwige leven hebt als je in God en Jezus gelooft." Hij is even stil. "Ik kan dit niet verklaren, maar er zijn meer wonderen die ik niet begrijp. Zo is de geboorte voor mij ook nog steeds een raadsel."

"Met het verschijnen van Jezus zal de wereld zoals wij die nu kennen ophouden te bestaan. Er zal een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komen waar de gelovigen in alle rust met elkaar kunnen leven. Een wereld zonder pijn en haat, waar Satan geen invloed heeft. Dit opstandingsgeloof wordt ook wel eschatologie (leer van de eindtijd) genoemd, en was gebruikelijk ten tijde van het ontstaan van het christendom. Wij willen het christendom belijden zoals het in de oorsprong bedoeld is. Niet zoals de gelovigen en kerkelijke autoriteiten het door de eeuwen heen veranderd hebben."

Leo Belder ziet het huidige bestaan als een tijdelijke toestand. "Ik ervaar het als een steun dat hetgeen hier plaatsvindt van tijdelijke aard is. De invloed van Satan is overal, weinig mensen kunnen zijn verleiding weerstaan. Met de hulp van Jezus probeer ik op het rechte spoor te blijven en de haat uit te bannen. Dat geeft me een grote innerlijke rust. Als het einde der tijden aanbreekt zal er een betere wereld kome. Tot die tijd wil ik bestand zijn tegen de aardse verleidingen. Maar voorlopig zal het slechter en slechter gaan, voorspelt de bijbel."
(Susan Smit)

Eerder verschenen in Doodgewoon 14, herfst 1997.

Terug naar archief...
REACTIES

Geef hieronder uw reactie op dit artikel, en/of lees de reacties van andere lezers.
Uw naam
Uw email
Uw reactie
Reacties worden pas geplaatst na goedkeuring door de redactie. De redactie is niet aansprakelijk voor de inhoud van reacties, en behoudt ten alle tijden het recht reacties te wijzigen of te verwijderen.


robert strickx schreef op 26-3-2010:
graag meer willen weten over zendingsleiderschap en of er info.aanwezig zijn en wat de taken zijn van een zendingsleider


erwig schreef op 14-10-2009:
geachte,
ik heb gelezen dat ellen white
plagiaat gedaan heeft met het schrijven van boeken.
ze schrijft onbijbelse dingen
dat met de bijbel niet overeen komt.
wat vindt u hier van.


Petra schreef op 18-11-2007:
Interessant stukje, Leo.
ik zal nog enige tijd nodig hebben om e.e.a. uit te zoeken, maar daarvoor kan ik op de bijbelstudieavonden terecht in de Drijvershof!


JohnNox schreef op 25-10-2007:
lees de site www.exadventist.com en het testament van Ellen Harmon en de brief van Richard Conradi
25-01-1933 dan begrijp je beter alles. Ik wil je wel helpen om een briefje te schrijven, want het bespaart je veel onnodige ellende en je komt weer tot [geestelijke] rust.


Siegfried Bok schreef op 13-9-2007:
Mother Earth is in labour.

Subtitle : The key of eternal life : Recycling.

By Siegfried Willem Bok, medical researcher.
For more info: see related site www.wetenschap-eindtijd.com

Introduction

For the second time I send a worldwide summons about the end of time for everyone who will hear.
The first one was presented in 2002 after the first official announcement of the global warming and merely sends to scientists.
Now I send it to everybody, because it proved itself to be correct!
It is a subject for general interest and/or a common good to know!
Mother Earth is in labour and will deliver life soon.

Ancient Knowing

I know it, it looks ridiculous.
It looks too absurd for words, but it is the truth and nothing more than the truth.
I tell the story, but nothing is mine.
I re-found the truth at the end of our days by combining all data of others scientists.
It is exactly how it is mentioned in the Bible.
It was known already more than 6000 years ago!
I received it by coincidence.
I received it as a thief in the night owing to a basic study on behaviours of cells in order to get an insight in cancer-development.
Yes it looks to absurd for words, but - however all scientists all over the world condemned me for it - the origin of cancer was known already 6000 years ago and let us as being "a phase of recycling".
The key of eternal life is recycling of waste at the end of expansion of the Universe.
Life on planets is only part of this recycling in order to guarantee eternal life.
This ancient know-how was let us in a simple symbol: the pentagram of life.
It stated :
- All cycles in the Universe are equal ones, because they are all born out of each other.
- Only the biggest [the Universe] and the smallest [atom] found the way to eternity.
- All happens at the same time.

Since about 10 years I tried to reach scientists all over the world about their own discoveries.
I did not prove anything myself, but only linked all data of others together!
I linked them during many decades, because all different scientific disciplines fail in real collaboration.

I re-found the truth only because I found the origin of uncontrolled growth : Cancer.
It was found to be recycling of internal waste [1985].
I re-found the truth by studying, cultures which all started recycling at the end of their days.
Recently one found this process of recycling also in our Universe : recycling of waste named "The Milky Way".
This cosmic recycling induces a repetitive efflux of energy, which induce cosmic waves of electromagnetic energy!
This efflux of energy ordains life on our planet completely and owing to this cultures come and go!
This process of recycling of waste happend only during the last six cosmic days of evolution on all different levels of cosmic cycles.
It is a very complex process which finally leads to a so called "cosmic heartbeat".
It is an evolutionary process itself and reaches its maximum at the end of 2012!
Owing to this recycling our part of the Universe grow to energetic equality to the recently found black hole.
Hundreds or even thousand evidences were found and only proved this ancient inheritance.
Recently it was even found that this evolutionary process also takes place in an electron at the end of its elliptic cycle around its neutron.
In there it ends with a micro Big Bang after which it follows its way of eternal movement.
Isn't it unbelievable?
Isn't it unbelievable that the Bible let us "Burning in Uranus at the end of our days"?

Again I repeat.
Nothing of this re-found wisdom is mine!
Genesis is nothing more than a huge pregnancy under the atmospheric coat of Mother Earth.
This Genesis of life is now in labour.
That is the global warming.
That is the restlessness of our climate.
That is our restlessness as well!

The whole Bible is nothing more than a scientific story about the cycle of evolution.
Even God is a compilation of Sanskrit symbols of Universal cycles : Universal cycles that we should re-find at the end of our days by search or re-search!
It's therefore that this book of wisdom promissed us "It will lie raw on everyone's stomach"!
Again I repeat!
Nothing is mine, because I only linked scientific data!

Is there anybody who will hear me or is everybody seeing blind and hearing deaf, like it was predicted also!
Please, open your eyes!
You can see it yourself!
You can see it yourself and make your own conclusions!

Siegfried Bok.

p.s. Whenever for you it is worthwhile to know please send this message to your friends, local journals or even scientific institutes.
I ask this because until now journalism is censured worldwide completely by the leading cartels to speak about the end of times fundamentally!
Isnít it everyones interest?Martin schreef op 21-5-2007:
hoi hoi, ik ben al een lange tijd 'zoekende' naar vragen met betrekking tot 'geloof' nu kwam ik uiteraard ook met de vraag, wat gebeurt er na de dood?, nou viel mij meteen op dat de '7e dag adventisten er eigenlijk net zo op neer kijken als Jehovah's getuigen met betrekking op de dood, de ziel houd op te bestaan en zal geen tijds besef en gedachten hebben ''(ik zelf ben in 1982 geboren dus kan ik mij ook geen plek herinneneren waar ik was in de strenge winter van 1963)'' dus de dood is: in 'herrinnering bij god zijn', dus het lichaam tot stof gekeerd en zal opstaan als god het 'samenstel van dingen' dus de menselijke autoriteiten en satan's regeringsschap heeft verworpen.

geen brandende Hel of Prachtige Hemel staan er in de bijbel beschreven zelfs niet in de nieuwe wereld vertaling heb ik dat niet kunnen vinden, alleen heb ik kunnen vinden dat de Hel in de bijbel HADES wordt genoemt (dus de Hel is de verbastering van HADES)en dat Hades als ''gemeenschappelijk graf van de mensheid'' in de bijbel wordt beschreven, dus opzich een geruststellend idee want in het verleden werd ik van huis uit bang gemaakt dat ik gods wil MOET doen om maar niet in de Brandende hel te raken, dus dan MOET je geloven in god en dat heeft god zeker niet gewild want anders hadden wij geen ''vrije ziel'' gekregen van hem, dat is mijn idee erover, ik wilde het even kwijt.

gr. Martin


Kevin schreef op 21-2-2007:
Wie is dat , Satan?


Josť Desard schreef op 27-7-2006:
Het feit dat jullie niet van het geschrevene willen afwijken en de verdraaingen die gedurende eeuwen zijn ingebracht niet aanvaarden, siert jullie ten zeerste.

Maar de "roots" van de mens liggen zeer diep in het verleden.

De oorspronkelijke wijsheden en kennis die sinds de aartsvaders aan en door Noach tot in onze huidige tijd gekomen zijn, worden door de meesten als saaie en oude legenden of sprookjes van de hand gedaan.
Toch ligt inderdaad hierin de basis-wetenschap van onze oorsprong, die sinds het legendarische Babel, door de al even legendarische Nimrod gesticht, geleid heeft tot verdraaing van de meest essentiŽle kennis en wereldwijde verspreiding ervan.

Deze inzichten zijn ook terug te vinden in de "roots" van de oude talen, of zeg gewoon "davar" of "logos" of "woord", dat aan de mens gegeven is.

De Messias Yeshuah was de kroon van een hele resem "profeten" die ons deze "waarheden" die uiteindelijk leiden naar de boom des levens probeert duidelijk te maken, en er ook als eerste in geslaagd is deel uit te maken van deze boom die leeft en leven geeft.
Redding is immers uit "YeHuW-D-aH" of Joden !

Als je geen deel ervan wordt, en dezelfde vrucht voortbrengt, wordt je gewoon uitgerukt en in het vuur geworpen en blijft er alleen maar stof van je over.

Inderdaad een levensreden om over na te denken !

Josť Desard


Hendrik van der Ham schreef op 27-2-2006:
Ik zou graag met jullie allen van gedachten wisselen - misschien zijn er wel meer overeenkomsten dan verschillen tussen mensen...

De uitleg waarvan mensen het idee hebben dat het juist is van de Koran of de Bijbel, hoeft helemaal niet juist te zijn. Waarom niet? Omdat mensen vanuit een menselijk perspectief kijken. God (Allah, of welke andere naam je m ook wilt geven) heeft geen enkel wezen ooit in de steek gelaten. Dat in de steek laten is een menselijke manier van kijken. Wij kunnen onszelf in de steek gelaten voelen. Waardoor? Doordat we ons van een aantal zaken niet bewust zijn. Daarom.

Liefdevolle groeten, Hendrik
En kijk gerust op mijn site... www.HendrikvanderHam.nlm. schreef op 29-4-2005:
lekkere kritiek. ..alleen geen inhoud, schiet op zo..


esther schreef op 5-4-2005:
aan Sahid: loop jij ook met een oranje respect 2 all bandje om je arm zonder je gedrag aan te passen aan mensen die wat anders denken? ....


N. schreef op 2-12-2004:
Ik vind het artikel heel verhelderend. Ik denk dat heleboel Nederlanders weinig of niets weten van het Zevende Dag Adventisme, wat heel jammer is. Ik vind het fijn dat deze geloofsstroom zoveel mogelijk basseert op de bijbel. God heeft mij d.m.v. dit geloof inzicht in het leven (en daarna) gegeven. Ik hoop dat meer mensen zich zullen interesseren in dit geloof en er de tijd en moeite voor willen nemen uit te zoeken of dit geloof de waarheid heeft. Ik denk dat dat de negatieve reacties zou kunnen besparen.


sahid schreef op 17-10-2004:
sjonge jonge stelletje enge gosdienstfanaatjes, Zeker die marjolein en die fleur wat een labiele trutjes... Get yourself a life!


mourad schreef op 22-1-2004:
nepheid


anoniem schreef op 14-3-2003:
bent u in het katholieke geloof gestapt? ik zelf ben moslim en kan meespreken over je ervaringen. Blijf volhouden en als ik jouw was zou ik in de islam stappen. DAT is pas rustgevend...je kan er van schrikken, ok je ziet de vrouwen gesluierd door de straten lopen en je denkt ai zo wil ik wel niet leven maar eigenlijk moet je vragen WAAROM ze dat doen? ik zou graag je eigen mening willen horen...Waarom dragen vrouwen sluiers, niet omdat ze verplicht zijn...waarom denk jij???
ik wacht op je antwoord


Fleur Smit schreef op 8-11-2002:
Mijn naam is fleur smit (18) en ik ben sinds een jaar het geloof ingestapt. Ik merk dat de invloeden van Satan veel invloed op mijn geestelijke als fysieke gezondheid hebben gehad. Ik denk dat mensen het vaak niet doorhebben, maar zij zouden eens verder moeten kijken. Ik merk dat ik niet met rust wordt gelaten door demonen die mij onrustig en duizelig en misselijk maken, en als ik dan ga bidden voel ik me meteen rustiger. Deze strijd is echt uitputtend, maar ik geloof dat als ik het doorzet het steeds beter gaat, en de verleidingen steeds kleiner worden.

groetjes fleur