DOODGEWOON informeert en amuseert over zaken rond de dood - sinds 1994
Verschenen: 28-02-2002
RELIGIE: WACHTEN OP HET EINDE DER TIJDEN

"Het beeld dat veel Christenen van hemel of hel hebben, heeft niets meer te maken met hoe het in de bijbel beschreven staat. De hemel is in de bijbel het rijk Gods, een plek waar God verblijft. En daar laten wij het bij." Aldus Leo Belder, zendingsleider bij de zevende-dags-adventisten. Wat gebeurt er als we sterven? Hoe ziet het hiernamaals eruit? Vragen die velen bezighouden. De diverse religies geven er antwoord op. Zoveel geloven, zoveel denkbeelden. En even zoveel interviews met aanhangers van deze geloven.


"Wij willen zo dicht mogelijk bij de bijbel blijven," verklaart Belder (36). "Zodra de mensen gaan dwalen, krijg je immers de vreemdste uitwassen. Dan leggen ze bijbelcitaten verkeerd uit en worden er dingen bij bedacht. Sinds ik bekend ben met de oorspronkelijke uitleg van de bijbel zijn me zoveel dingen duidelijk geworden. Alles past ineens mooi in elkaar." Leo Belder is lid van het kerkgenootschap der zevende-dags-adventisten. Als zendingsleider houdt hij zich bezig met het organiseren van open dagen, collecteren en het versturen van folders. Daarnaast bestudeert hij iedere zaterdagochtend de bijbel met een groepje kinderen.

De zevende-dags-adventisten beschouwen zaterdag als de zevende dag waarop God tijdens de schepping een rustdag hield. Zaterdag hoort dan ook de dag te zijn waarop gelovigen hun werk laten liggen en God eren, vinden ze. Belder: "Op moderne kalenders staat de zondag als zevende dag aangemerkt, maar dit is wel eens anders geweest. Tot een paar honderd jaar na Christus was zaterdag de rustdag, en was zondag de dag waarop de zonnegod werd geŽerd. Om dit heidense gebruik te dwarsbomen, werd zondag als rustdag benoemd. Het was een politieke zet, waar later een theologische uitleg aan is gegeven."

In Nederland zijn er ruim viereneenhalfduizend zevende-dags-adventisten die zich verzamelen in zo'n kleine vijftig kerken. Kinderen zijn wel aanwezig, maar mogen zich nog niet rekenen tot de adventisten. Pas als ze volwassen zijn en ten volle beseffen wat het geloof inhoudt, kunnen zij toetreden tot het kerkgenootschap. Dit gebeurt door middel van onderdompeling, een soort volledige doop in rivieren of zwembaden. "Wij zijn van mening dat kinderen, laat staan baby's, onmogelijk kunnen beslissen of ze willen geloven," zegt Belder. "Alleen volwassenen kunnen die keus weldoordacht maken. Als ze erkennen dat ze als mens zondig zijn en Jezus nodig hebben om een goed leven te leiden, kunnen ze met de onderdompeling opnieuw beginnen. Het symboliseert een wedergeboorte uit het water (het menselijke) en de geest (het goddelijke)."

Over de dood hebben de zevende-dags-adventisten uitgesproken ideŽen. Zodra de mens doodgaat, zal het lichaam in korte tijd tot stof wederkeren. De levensadem, of de ziel, zal zijn weg terug naar God vinden. Maar er is geen sprake van voortbestaan in een hemel of een hel. De levensadem is simpelweg bij God, zonder besef van ruimte of tijd. Belder: "Het beeld dat veel Christenen van hemel of hel hebben, heeft niets meer te maken met hoe het in de bijbel beschreven staat. De hemel is in de bijbel het rijk Gods, een plek waar God verblijft. En daar laten wij het bij."

"Wij geloven dat Jezus voor een tweede keer zal verschijnen op aarde. En tijdens die wederkomst zullen alle mensen die zich hebben gevoegd naar Gods wil, opstaan uit hun graven. Hun lichamen bouwen zich weer op en de levensadem wordt ingeblazen. Jezus zal op de wolken des hemels verschijnen en de gelovigen zullen hem tegemoet gaan. Wie deze uitverkorenen zijn, dat weet alleen God. Maar in de bijbel staat geschreven dat je het eeuwige leven hebt als je in God en Jezus gelooft." Hij is even stil. "Ik kan dit niet verklaren, maar er zijn meer wonderen die ik niet begrijp. Zo is de geboorte voor mij ook nog steeds een raadsel."

"Met het verschijnen van Jezus zal de wereld zoals wij die nu kennen ophouden te bestaan. Er zal een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komen waar de gelovigen in alle rust met elkaar kunnen leven. Een wereld zonder pijn en haat, waar Satan geen invloed heeft. Dit opstandingsgeloof wordt ook wel eschatologie (leer van de eindtijd) genoemd, en was gebruikelijk ten tijde van het ontstaan van het christendom. Wij willen het christendom belijden zoals het in de oorsprong bedoeld is. Niet zoals de gelovigen en kerkelijke autoriteiten het door de eeuwen heen veranderd hebben."

Leo Belder ziet het huidige bestaan als een tijdelijke toestand. "Ik ervaar het als een steun dat hetgeen hier plaatsvindt van tijdelijke aard is. De invloed van Satan is overal, weinig mensen kunnen zijn verleiding weerstaan. Met de hulp van Jezus probeer ik op het rechte spoor te blijven en de haat uit te bannen. Dat geeft me een grote innerlijke rust. Als het einde der tijden aanbreekt zal er een betere wereld kome. Tot die tijd wil ik bestand zijn tegen de aardse verleidingen. Maar voorlopig zal het slechter en slechter gaan, voorspelt de bijbel."
(Susan Smit)

Eerder verschenen in Doodgewoon 14, herfst 1997.

Terug naar archief...