DOODGEWOON informeert en amuseert over zaken rond de dood - sinds 1994
Verschenen: 25-01-2010
KATHOLIEK EN VROUWELIJK BEGRAVEN EN ROUWEN

Het Museum van de Vrouw geeft in de tentoonstelling ‘In Paradisum’ een beeld van de katholieke begrafenis- en rouwrituelen in de 19e eeuw tot aan het Tweede Vaticaans Concilie in de jaren zestig van de vorige eeuw.


Van de rituelen rond het sterven, de gebruiken bij het overlijden en het begeleiden van de dode naar de laatste rustplaats tot aan de rouw en het herdenken van de dode, bijvoorbeeld in de vorm van bidprentjes en herinneringssieraden. Ook wordt aandacht besteed aan de rouwmode en de rouwmaaltijd.

De titel is ontleend aan de troostende boodschap die in de religie wordt uitgedragen. Het geloof dat men eens door engelen gedragen de laatste tocht zal ondernemen om zo rechtstreeks de eeuwige zaligheid binnen te treden.

Het Museum van de Vrouw is te vinden in Echt en herbergt de geschiedenis van de vrouw en van het gezin door de eeuwen heen. De verschillende rollen van de vrouw in gezin en samenleving staan hierin centraal. De tentoonstelling ‘In Paradisum’ is te zien tot 11 april 2010.
Meer info: www.museumvandevrouw.nl.

Terug naar archief...