DOODGEWOON informeert en amuseert over zaken rond de dood - sinds 1994
Verschenen: 14-11-2009
MONUMENT VOOR MENSEN DIE HUN LICHAAM HEBBEN AFGESTAAN

In Nijmegen is eerder deze maand een herdenkingsmonument onthuld voor alle mensen die hun lichaam ter beschikking hebben gesteld aan de medische wetenschap. In de vorm van een bronzen Feniks, symbool van onvergankelijkheid.


Het monument heeft een plaats gekregen in het Anatomisch Museum van het UMC St Radboud. Het monument is gemaakt door dr. Joop van der Straaten, arts-anatoom, docent en conservator van het Anatomisch Museum. De bronzen Feniks is geplaatst tegen de achtergrond van een oude marmeren snijtafel.

Het monument biedt nabestaanden een tastbare plek om hun geliefden te herdenken en invulling te geven aan hun rouwproces. Voor studenten geneeskunde is het een herinnering aan degenen die hun de anatomie hebben geleerd.

Bijna achthonderd nabestaanden uit het hele land waren aanwezig bij de onthulling, een emotioneel moment voor de meesten. "Eindelijk een plek om mijn vader te eren," aldus een nabestaande.

Jaarlijks melden zich bij het UMC St Radboud zon honderd mensen aan die hun lichaam na hun dood ter beschikking van de wetenschap willen stellen. Een veelgehoorde motivatie is het feit dat mensen graag iets terug willen doen of een bijdrage willen leveren aan de verdere ontwikkeling van de medische wetenschap. Voor de nabestaanden heeft deze keuze tot gevolg dat zij op een andere manier afscheid moeten nemen van een geliefde. Een lichaam dat ter beschikking wordt gesteld, wordt namelijk binnen 24 uur na overlijden naar het universitair medisch centrum gebracht.

Antropologe Sophie Bolt, een van de sprekers tijdens de onthulling, doet onderzoek naar alternatieve rituelen rond de dood. Zij geeft aan dat bij nabestaanden een toenemende behoefte bestaat aan een herdenkingsplek en dat er vaak sprake is van onverwerkt verdriet in het rouwproces. Nabestaanden hebben immers geen tastbare plek waar ze hun geliefden kunnen herdenken. Een conclusie die wordt beaamd door een van de nabestaanden: "Wij respecteerden de keuze van mijn vader om zijn lichaam ter beschikking van de wetenschap te stellen. Na verloop van tijd miste ik een plek om hem te herdenken, dicht bij hem te zijn. Deze plek toont ook dat we voldaan hebben aan de laatste wens van vader: hem afstaan aan de wetenschap. Studenten kunnen van hem leren. De wetenschap groeit er door."

Wie zijn lichaam te beschikking wil stellen, moet een eigenhandig geschreven verklaring opstellen en deze opsturen naar de afdeling Anatomie van een UMC. Het aantal aanmeldingen dat wordt geaccepteerd verschilt per UMC. In Nijmegen zijn jaarlijks zon tachtig lichamen nodig, grotendeels voor anatomieonderwijs aan studenten geneeskunde. Elk jaar kunnen honderd mensen van 65 jaar of ouder zich in Nijmegen laten inschrijven. Op dit moment is er een bestand van drieduizend mensen en dat zijn voldoende aanmeldingen voor lichamen die nodig zijn voor het onderwijs en de wetenschap.

Terug naar archief...
REACTIES

Geef hieronder uw reactie op dit artikel, en/of lees de reacties van andere lezers.
Uw naam
Uw email
Uw reactie
Reacties worden pas geplaatst na goedkeuring door de redactie. De redactie is niet aansprakelijk voor de inhoud van reacties, en behoudt ten alle tijden het recht reacties te wijzigen of te verwijderen.


Hans Buis schreef op 8-12-2009:
l.s.wat moet ik ondernemen om na mijn overlijden, mijn body terbeschikking van de wetenschap te stellen.
met vr. groet; Hans Buis

Redactie:
Als u uw lichaam na uw dood ter beschikking aan de wetenschap wilt stellen, dient u bij leven contact op te nemen met een van de Nederlandse universiteiten of met een aan een universiteit verbonden ziekenhuis. De voorwaarden zullen van universiteit tot universiteit verschillen. Geen van de universiteiten zal u kunnen garanderen dat uw lichaam uiteindelijk ook daadwerkelijk wordt geaccepteerd de vraag of u begraven of gecremeerd wilt worden is met de keuze terbeschikkingstelling dus niet uit de wereld. Een en ander hangt logischerwijs samen met de wetenschappelijke behoefte aan lichamen op het moment van overlijden. Er kan simpelweg een overschot aan lichamen zijn; jaarlijks zijn er circa 500 lichamen nodig. Daarnaast kan ook op basis van de doodsoorzaak worden besloten een lichaam niet te accepteren. Hierbij kan gedacht worden aan een te hoge leeftijd, kanker, besmettelijke ziekten of een ongeluk waardoor het lichaam te ernstig beschadigd is.