DOODGEWOON informeert en amuseert over zaken rond de dood - sinds 1994
Verschenen: 04-11-2009
ROUW HARDNEKKIGER DAN GEDACHT

Bij 10% van de Nederlanders die een partner of een kind verliezen, komt het plezier in het leven nooit meer terug. En 13% van hen is ook nooit meer aan het werk gegaan.


De KRO en de Koninklijke Facultatieveliet lieten een representatief onderzoek uitvoeren naar Rouw in Nederland.

Het onderzoek laat zien dat het verdriet over de dood van een partner of kind de meeste pijn geeft. Dat verdriet duurt ook het langst. Mensen hebben veel meer tijd nodig om werk of opleiding weer op te pakken. Bij 70% van de mensen die een partner of kind verliezen duurt het langer dan een half jaar voordat ze weer enig plezier in het leven hebben. Bij 10% komt het plezier in het leven niet meer terug.

Rouwen maakt mensen letterlijk ziek, vooral degenen die een kind of partner verliezen. Het overgrote deel (80% of meer) was in de periode na het verlies vermoeid, had gezondheidsklachten, toonde gebrek aan eetlust en had geen zin om nieuwe dingen op te pakken en onder de mensen te komen.

Een kwart van de mensen heeft hun dierbare verloren na een lang ziekbed. Opvallend was dat 41% van hen dit lange ziekbed zwaarder heeft ervaren dan de rouwperiode na een overlijden. Een kwart van hen vond de rouwperiode juist zwaarder. Tenslotte is het opvallend dat het verlies van een vriend of collega wordt onderschat. Uit het representatief onderzoek blijkt dat 10% vindt dat er te weinig rekening wordt gehouden met hun verdriet.

Terug naar archief...