DOODGEWOON informeert en amuseert over zaken rond de dood - sinds 1994
Verschenen: 12-09-2009
HULP BIJ ZELFDODING, WAT IS ER TEGENÖ?

Hoe ga je als hulpverlener in de psychiatrie om met concrete vragen over hulp bij zelfdoding? Wat hoort wel en niet bij je taak? Hoe kun je in contact blijven met een patiŽnt die in zijn doodswens persisteert?


Hulpverleners in de psychiatrie krijgen vroeg of laat te maken met chronisch psychiatrische patiŽnten die het leven als totaal zinloos en uitzichtloos ervaren en hulp vragen om op een humane wijze een einde aan het leven te maken. Hoe ga je hier als hulpverlener mee om? En wat doet het met jou als hulpverlener wanneer iemand dood wil?

Hierover houdt de NVVE, Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde, op 1 oktober een symposium. Het symposium: ĎHulp bij zelfdoding, wat is er tegenÖ?í wordt gehouden in Congrescentrum De Reehorst in Ede en is bedoeld voor iedereen die beroepsmatig in aanraking komt met psychiatrische patiŽnten met een doodswens, uitgezonderd psychiaters. Zoals psychiatrisch verpleegkundigen, psychologen, patiŽnten-vertrouwenspersonen, geestelijk verzorgers, medisch-maatschappelijk werkenden, psychotherapeuten en leden FACT-teams.

Kijk voor inschrijving op de site van de NVVE. Daar is het ook het laatste nummer van Relevant te vinden, het ledenblad van de NVVE, waarin twee artikelen staan over dit voor velen moeilijke onderwerp.

Terug naar archief...