DOODGEWOON informeert en amuseert over zaken rond de dood - sinds 1994
Verschenen: 28-11-2002
JE MOET HET ZELF HEBBEN MEEGEMAAKT

Wat staat er in de bladen? (Update 16-12-2002)
De Begraafplaats, nr. 4, winter 2002
Aandacht voor dierenbegraafplaatsen in de nieuwe De Begraafplaats, in het artikel ‘Mensen die het overdreven vinden hebben het zelf niet meegemaakt’. "Het is niet één type mens dat hier zijn dier begraaft. Jong en oud komt hier. Ze komen alleen, of soms met zijn tienen, afscheid nemen van hun huisdier. Wat het voor mij bijzonder maakt is dat de mensen die hier komen heel open en eerlijk zijn. Het begraven van hun huisdier roept bij hen veel herinneringen op. Overmand door verdriet vertellen ze me dingen die ik onder normale omstandigheden nooit zou horen. Het menselijke verhaal achter het dier maakt op mij de meeste indruk.”


Vertelt Maikel Zonneveld, eigenaar en beheerder van De Stille Weiden, één van de inmiddels 17 dierenbegraafplaatsen die Nederland rijk is.

Steenhouwer Laurens Demmer is een specialist op het gebied van de restauratie van grafstenen. De kwaliteit van het restaureren op Nederlandse begraafplaatsen is vaak slecht, meent Demmer. Mortels die wit uitslaan, lijmen die bruin uitslaan en - doodzonde nummer één - monumentale stenen die opnieuw zijn geslepen. Restauratie is niet: je spullen pakken en aan de slag maar; restauratie start met het vormen van een visie, vindt Demmer.

Verder o.a. een portret van beheerder van de gemeentelijke begraafplaats in Alkmaar, een fotoverslag van de opening van de aula op de nieuwe joodse begraafplaats in Amstelveen en kritiek, maar ook nadere uitleg, op de uitspraak van de Hoge Raad dat grafstenen het eigendom zijn van begraafplaatsen en niet van de nabestaanden die het monument hebben neergezet.

Het Uitvaartwezen, nr. 12, december 2002
Een uitleg van het nieuwe erfrecht dat op 1 januari aanstaande in werking treedt.

En TPG Post doet het steeds beter: Kwaliteit bezorging rouwpost blijft stijgen, aldus Het Uitvaartwezen.

En een verhaal over de uitvaartondernemer nieuwe stijl: “Heel lang is de uitvaartwereld grijs, oud en suf geweest. Het imago is sterk verbeterd, het is vooral verjongd en minder oubollig geworden. Er zijn meer jongeren, meer vrouwen, er is kortom meer jeu.” Zegt Hanneke van Vuure, secretaris van de NUVU, belangenorganisatie van particuliere uitvaartondernemers.

Uitvaart,november 2002
Het meest opvallende nieuws in deze Uitvaart: een huis-aan-huis flyer van een uitvaartverzorging in Almere. Op de achterzijde van de flyer staat een kalender en het profiel van het torso van een aantrekkelijke, jonge, naakte vrouw. Het hoofd en de benen zijn buiten beeld gehouden, de blote borst is prominent aanwezig. Het meisje en de dood? Alles van schoonheid zal eens vergaan? Mens gedenk te sterven? Of gewoon platvloerse reclame?

Uitvaart noteert dat de uitvaartonderneming hiermee wilde illustreren dat ook de dood haar eigen schoonheid heeft. De uitvaartondernemer: "Ik wil de schoonheid van de dood onder de aandacht brengen door het vrouwenlichaam te laten zien, want het lichaam staat voor schoonheid."
En: "Het is een andere manier van presenteren en waarom zou dat niet mogen. De flyer zal wel het nodige losmaken, maar dat is ook de bedoeling. Marketing en toenadering tot de potentiële klanten blijft in uitvaartland een triest gebeuren, vaak nog in grauwe kleuren, nietszeggend, weinig power, en vooral vaak afgekeken van collega's in de regio."

In opdracht van de CNV Dienstenbond werd een onderzoek uitgevoerd naar de positie van dragers. Die is slecht blijkt. Het is zwaar en gevaarlijk werk - vanwege 'gladde, modderige, natte of bevroren randen en stavlakken rond het graf' waarop het makkelijk uitglijden is - en de status is laag. De meesten willen graag onder de CAO uitvaartverzorging vallen.

Verder artikelen over ondernemingsraden in de uitvaartbranche en rouwpost in de decembermaand. En uiteraard de uitvaart van Claus, met (evenals in Het Uitvaartwezen) een interview met Arie Molenaar, de uitvaartondernemer van het koninklijk huis.


Nederland kent drie vakbladen voor de uitvaartbranche:
* Uitvaart, dat zich richt op de gehele uitvaartbranche (uitvaartondernemers, begraafplaatsen en crematoria, mortuaria, rouwbegeleiders etc.), komt 12 x per jaar uit.
* Het Uitvaartwezen, ‘voor de uitvaartbranche', maar vooral het orgaan van de NUVU (de Nederlandse Unie van erkende Uitvaartondernemingen), komt 11 x per jaar uit.
* De Begraafplaats, voor besturen, beheerders en medewerkers van begraafplaatsen, komt 4 x per jaar uit.

Adressen van de uitgevers van de bladen, voor wie een nummer wil aanvragen, of een abonnement:

Uitvaart
Uitgever: Uitvaart Media
Postbus 80532
2508 GM Den Haag
tel. 070 351 88 18
uitgever@uitvaartmedia.com

Het Uitvaartwezen
Uitgever: Koninklijke Vermande BV
Postbus 20
8200 AA Lelystad
tel. 0320 237 777
redactie.hetuitvaartwezen@sdu.nl

De Begraafplaats
Uitgever: Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen (LOB)
Postbus 6766
6503 GG Nijmegen
Tel. 024 356 69 60
LOB@begraafplaats.nl

Zie hier de inhoud van de eerdere nummers van Uitvaart, Het Uitvaartwezen en De Begraafplaats vanaf begin dit jaar.
Terug naar archief...