DOODGEWOON informeert en amuseert over zaken rond de dood - sinds 1994
Verschenen: 07-02-2002
RELIGIE: IMAM ARSLAN KARAGüL. 'STERVEN IS ALS DE EERSTE HUWELIJKSNACHT'

Geen 7 vragen en antwoorden meer. Van de uitvaartzorg naar de spirituele wereld. Vanaf nu een nieuwe, religieus getinte rubriek. Wat gebeurt er als we sterven? Hoe ziet het hiernamaals eruit? Vragen die velen bezighouden. De diverse religies geven er antwoord op. Zoveel geloven, zoveel denkbeelden. En even zoveel interviews met aanhangers van deze geloven. De eerste keer: imam Arslan Karagül. “Wie niet in de lichamelijke opstanding na de dood gelooft, is geen goede moslim.”

“De vleselijke opstanding is een van de belangrijkste geloofspunten in de islam.” Aan het woord is de Turkse Amsterdammer dr. Arslan Karagül. Hij studeerde voor imam (islamitisch geestelijk leider) in de Turkse plaats Samsun. in Amsterdam promoveerde hij in de theologie, op het onderwerp ‘Islamitisch godsdienstonderwijs op de basisschool in Nederland’. Zijn werkkamer ligt bezaaid met stapels ongeordend studiemateriaal. tijdens het gesprek trekt hij er af en toe feilloos het boek uit dat hij nodig heeft.

“Wie niet in de lichamelijke opstanding na de dood gelooft, is geen goede moslim,” vervolgt Karagül. Hoe men zich die opstanding precies moet voorstellen vindt hij moeilijk te zeggen. “Allah is in staat geweest bij de schepping om mensen uit het niets te maken, dus dan kan hij zeker ook mensen uit stoffelijke overschotten maken.”Het klinkt aannemelijk. Maar er zijn nog meer aanwijzingen voor de vleselijke opstanding: “Stel je eens voor, de vingerafdrukken van ieder mens zijn anders. Allah zegt in de koran dat hij ook zoiets ingewikkelds als vingertoppen opnieuw zal vormen.”

Arslan Karagül kan het weten, hij schat in dat hij een kwart van de koran uit zijn hoofdkent. Dat is volgens hem niets bijzonders. “De meeste imams kennen de koran helemaal uit het hoofd. Een gemiddelde leerling doet daar ongeveer twee jaar over.”

Hemel en hel zijn veel beschreven thema’s in de koran, weet Karagül. “Door je manier van handelen in de aardse wereld, bepaal je zelf hoe je volgende leven zal zijn. Goede daden worden beloond. Als je spijt hebt van je slechte daden en om vergeving vraagt, kan Allah je lot na je dood wel verzachten. Om aan het eind van je leven niet om vergeving te vragen voor je zonden, is dus eigenlijk een soort zelfmoord plegen.” In de koran staat dat alle zonden in principe voor vergeving in aanmerking komen. Behalve afgoderij. “Maar waarschijnlijk is vergeving ook daarvoor mogelijk. Als Allah het wil.”

Mensen die hun straf hebben uitgezeten in de hel, komen alsnog in het paradijs. de beschrijvingen van de hel in de koran maken wel duidelijk dat het zaak is daar helemaal niet terecht te komen. Hoe vergaat het mensen die nog nooit serieus in aanraking zij gekomen met de leer van de profeet Mohammed? “Dan ben je eigenlijk onschuldig. Dat is wel oké,” stelt de imam wat bedachtzaam, “want Allah zegt immers dat niemand wordt gestraft voordat hem de profeet gezonden is.”

En hoe ziet het paradijs eruit? Het is een moeilijke vraag. “We kennen de situatie niet precies.” In de islamitische traditie wordt wel gedacht dat men na de dood eerder overleden familieleden terugziet. Maar om Allah daar te ontmoeten is natuurlijk het allermooiste. “De mens is door Allah geschapen en keert op het eind weer nar hem terug. Dat is het algemene basisprincipe van de islam.”

Karagül vervolgt: “Meer dan zevenhonderd jaar geleden leefde een grote mysticus in Turkije, Mawlana Djalal al-Din al-Rumi. Op zijn sterfdag is het in zijn geboorteplaats nog elk jaar feest. Want in één van zijn geschriften vergelijkt hij het sterven met de eerste huwelijksnacht. Zoals je je liefdespartner na de bruiloft voor het eerst echt ontmoet, zo is het ook als je overlijdt. Het is eigenlijk vreugdevol om naar het volgende leven te gaan en Alah nader te leren kennen. Ik vind dat een mooie vergelijking.” (Eva den Buurman)

Eerder verschenen in Doodgewoon 2, herfst 1994.

Terug naar archief...