DOODGEWOON informeert en amuseert over zaken rond de dood - sinds 1994
Verschenen: 27-05-2009
OMBUDSMAN BEMOEIT ZICH MET GRAFKOSTEN

De Nationale Ombudsman, Alex Brenninkmeijer, vindt dat gemeentes niet verplicht kosten in rekening mogen brengen voor het onderhoud van een graf dat burgers zelf kunnen verzorgen. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) zegt dat het niet anders kan.


De Nationale Ombudsman, Alex Brenninkmeijer, vindt dat gemeentes niet verplicht kosten in rekening mogen brengen voor het onderhoud van een graf dat burgers zelf kunnen verzorgen.

Uit onderzoek van het consumentenprogramma Radar onder de
100 grootste gemeenten van Nederland, blijkt dat 15% van de
gemeentes nabestaanden verplicht te betalen voor het schoonmaken van gedenktekens op de gemeentelijke begraafplaats. Die kosten kunnen oplopen tot honderden euro’s verspreid over een aantal jaren. Ook als burgers er voor kiezen om zelf hun gedenkteken te onderhouden en schoon te maken, moet er betaald worden.

Uit het onderzoek blijkt tevens dat nog eens 30% van de
gemeentes de kosten voor het onderhoud van het gedenkteken
heeft verwerkt in de totale kosten (grafrechten, onderhoud
begraafplaats et cetera). De Ombudsman pleit voor meer transparantie over de opbouw van de grafkosten. De gemeente zou verantwoording af moeten leggen over de kosten die gemaakt worden, meent hij. Eerder werd de gemeente Den Haag door de rechter op de vingers getikt omdat zij niet kon aantonen dat zij het graf van een driejarige peuter daadwerkelijk hadden schoongemaakt, terwijl de ouders van het jongetje gedwongen werden de kosten hiervoor te betalen. gemeente heeft de vordering op last van de rechter teruggedraaid.

De Vereniging Nederlandse Gemeenten laat op binnenlandsbestuur.nl weten dat het voor gemeenten ondoenlijk is om per individueel graf te gaan kijken of het schoon genoeg is en daar dan de leges op af te stemmen. Zij mogen vaste schoonmaakkosten in rekening brengen. De VNG begrijpt de uitspraak van de ombudsman enerzijds wel, maar vraagt begrip voor hoe gemeenten in de praktijk hier mee omgaan. De VNG schrijft: ‘De Hoge Raad heeft de taak voor het onderhouden en netjes houden van de begraafplaatsen bij de gemeenten gelegd. Deze rekenen daar leges voor, die deels zijn opgebouwd uit schoonmaakkosten voor de graven. Dat hoort bij hun werk. Het is ondoenlijk om
per graf de leges vast te stellen. Dan moet je elk jaar eerst gaan kijken welke graven wel zijn bijgehouden en welke niet. Je krijgt vervolgens de discussie met nabestaanden wat nu precies schoon genoeg is en wat niet. Dat levert chaos en willekeur op.'

Brenninkmeijer stelde in zijn uitspraak overigens al meteen vast dat hij als nationaal ombudsman niet gaat over de hoogte of de opbouw van de gemeentelijke leges. Dat is een zaak van de gemeenteraden.

Op de site van Radar kan in Excel de uitkomsten van het onderzoek worden gedownload.

Terug naar archief...