DOODGEWOON informeert en amuseert over zaken rond de dood - sinds 1994
Verschenen: 09-04-2009
ASVERSTROOIING MINDER MILIEUVRIENDELIJK

Sommige mensen kiezen voor crematie omdat dit beter zou zijn voor het milieu. Het is dan wel zaak de as niet zomaar in de natuur ter verstrooien, want dit blijkt niet echt goed voor het milieu, aldus een rapport van Alterra Wageningen Universiteit en Researchcentrum.


Met de toename van het aantal crematies stijgt ook het aantal Nederlanders dat hun as na crematie verstrooid wil zien in de 'vrije natuur'. Volgens het Alterra-onderzoek 'Terug naar de natuur' kan dit schadelijk zijn voor de natuur.

Dat levert een interessante paradox op voor mensen die na hun dood terug willen naar de natuur want hun wens blijkt schadelijk voor diezelfde natuur. Dit werd al langer vermoed maar is nu bevestigd door onderzoek van Alterra Wageningen UR in opdracht van Minister Verburg.

Het onderzoek gaat vooral in op de ecologische effecten van het begraven en het verstrooien. Aanleiding voor het onderzoek is de vestiging van zogenaamde ‘natuurbegraafplaatsen’ op diverse plekken in Nederland. Tot nu toe zijn er twee natuurbegraafplaatsen en een aantal initiatieven om ze te vestigen.

Volgens het rapport is vooral het uitstrooien van de as schadelijk voor flora en, in mindere mate, fauna. Dat is bovenal het gevolg van ‘vermesting’. As bevat fosfaat en calcium. "Direct en indirect zijn dat voortreffelijke meststoffen," zegt Hans de Molenaar, hoofdauteur van het onderzoek. ‘Vermesting’ is desastreus voor juist de meest kwetsbare, en zeldzamere natuur.

Het vermestingseffect wordt nog versterkt door ‘verstoring door dieren’. Zwijnen woelen de strooiplekken intensief om, waardoor fosfaat en calcium worden verspreid. Het rapport noemt ook de bezoekdruk en de ‘effecten van het graven van het graf’ als natuurverstorend.

De schade hoeft niet overal even groot te zijn. Heidegebieden, schrale, kruidenrijke en voedselarme gebieden en oud, natuurlijk loofbos met gevarieerde ‘ondergroei’ zijn het kwetsbaarst. In een productiebos of op voormalige landbouwgrond hebben de bezigheden weinig effect.

"Maar ja," zegt De Molenaar, "dat zijn meestal niet de mooiste gebieden." Het onderzoek doet geen aanbevelingen. "Maar er zijn prachtige traditionele begraafplaatsen in mooie, natuurlijke omgevingen."

Uit eerder onderzoek bleek dat begraven en cremeren ongeveer even milieu-(on)vriendelijk zijn. Bij dat onderzoek was asverstrooiing nog niet echt meegenomen als milieubelastende factor. Vooral het energieverbruik bij cremeren werd als de belangrijkste milieufactor gezien. Het lijkt er op dat de balans nu doorslaat naar begraven als meest milieuvriendelijke manier van lijkbezorging. Overigens is en blijft het vervoer bij een uitvaart verreweg de grootste milieuvervuiler te zijn.

Het rapport van Alterra kan hier worden gedownload.

Terug naar archief...