DOODGEWOON informeert en amuseert over zaken rond de dood - sinds 1994
Verschenen: 02-04-2009
GRAFKOSTEN STABILISEREN

Grote stijgingen in grafkosten behoren tot het verleden, zo blijkt uit de uitkomsten van het grafkostenonderzoek 2009 van de Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen (LOB).


De belangrijkste tarieven van ruim 800 begraafplaatsen in Nederland zijn door de LOB inzichtelijk op een rij gezet. Consumenten kunnen bij een keuze van een begraafplaats, de financiële component nu goed beoordelen en afwegen.

Het onderzoek omvat 840 gemeentelijke, particuliere en kerkelijke begraafplaatsen. Dit zijn er op 1 april ruim 100 meer dan in 2008.

De gemiddelde prijsstijging dit jaar is 4,0%. Dit is vrijwel gelijk aan de stijging in 2008. Naast indexering wordt de stijging voornamelijk veroorzaakt door aanpassingen van plaatselijk nog steeds voorkomende extreem lage tarieven. Veel begraafplaatsen hanteerden voorgaande jaren een inhaalslag bij hun tariefstelling die vaak sinds de jaren ’60 en ’70 niet was aangepast aan de inflatie.

In het LOB-grafkostenonderzoek worden tevens de tarieven van 2009 met de tarieven van 2008 vergeleken en wordt de gemiddelde prijsstijging per begraafplaats berekend. De uitkomsten van het onderzoek zijn gepubliceerd op www.grafkostenonderzoek.com. Een uitgebreide toelichting wordt gegeven, onder andere op de diverse kosten en het verschil tussen de diverse graven die er zijn.

De LOB is de enige vakorganisatie op het gebied van begraven en begraafplaatsen, geniet als zodanig landelijke bekendheid en treedt op als vertegenwoordiger van circa 80% van de Nederlandse begraafplaatsen.

Terug naar archief...