DOODGEWOON informeert en amuseert over zaken rond de dood - sinds 1994
Verschenen: 01-01-2009
HELAAS, GEEN NIEUWE WET OP DE LIJKBEZORGING

Het is 1 januari 2009 (geweest) en nee, weer is het niet gelukt de nieuwe gewijzigde Wet op de lijkbezorging bij het ingaan van een nieuw jaar in te laten gaan. Al jarenlang overlegt en debatteert de uitvaartwereld met politici over invoering balseming, verruiming van de wettelijke termijn van begraven en cremeren, eigen en algemene graven en meer van dat soort 'dringende' en actuele uitvaartzaken.


Het wordt waarschijnlijk 1 juli 2009. De Tweede Kamer heeft al haar goedkeuring gegeven aan de nieuwe wet, de Eerste Kamer moet er nog over vergaderen.

Als alles goed gaat, maken wij nog dit jaar mee dat we na onze dood gebalsemd mogen worden, krijgen we zes werkdagen de tijd om iemand te begraven of cremeren, en moeten uitvaartondernemers ons veel beter voorlichten over de diverse soorten graven de er zijn.

Wordt vervolgd. Als het zover is, zullen wij u uitgebreid inlichten.

Terug naar archief...
REACTIES

Geef hieronder uw reactie op dit artikel, en/of lees de reacties van andere lezers.
Uw naam
Uw email
Uw reactie
Reacties worden pas geplaatst na goedkeuring door de redactie. De redactie is niet aansprakelijk voor de inhoud van reacties, en behoudt ten alle tijden het recht reacties te wijzigen of te verwijderen.


P.Bedijs schreef op 21-1-2009:
Heel goed dat wij,zoals ook in voorgaande duizende jaren gebalsemd mogen worden na het overgaan. Dit is een eeuwen oud prettig ritueel en hier is niets mis mee, indien een mens dit bij leven overweegt en besluit.6 werkdagen om een dierbare te begraven of te cremeren is wel het minste en prima voor de nabestaanden om te zorgen, regelen en wennen aan het idee van het overgaan van de overledene. Dat een uitvaartondernemer een goede en volledige voorlichting inzake de diversiteit m.b.t. de diverse soorten graven behoort te geven aan de nabestaanden is een must. Een goede uitvaartondernemer zal hier ook geen enkel punt van maken, want het hoort bij deze specifieke tak van dienstverlening en hij / zij zal dit als een uitdaging en stukje service zien en niet als een overdreven last, indien hij / zij kundig en begaan is met de branche en de doelgroep.