DOODGEWOON informeert en amuseert over zaken rond de dood - sinds 1994
Verschenen: 01-01-2009
HELAAS, GEEN NIEUWE WET OP DE LIJKBEZORGING

Het is 1 januari 2009 (geweest) en nee, weer is het niet gelukt de nieuwe gewijzigde Wet op de lijkbezorging bij het ingaan van een nieuw jaar in te laten gaan. Al jarenlang overlegt en debatteert de uitvaartwereld met politici over invoering balseming, verruiming van de wettelijke termijn van begraven en cremeren, eigen en algemene graven en meer van dat soort 'dringende' en actuele uitvaartzaken.


Het wordt waarschijnlijk 1 juli 2009. De Tweede Kamer heeft al haar goedkeuring gegeven aan de nieuwe wet, de Eerste Kamer moet er nog over vergaderen.

Als alles goed gaat, maken wij nog dit jaar mee dat we na onze dood gebalsemd mogen worden, krijgen we zes werkdagen de tijd om iemand te begraven of cremeren, en moeten uitvaartondernemers ons veel beter voorlichten over de diverse soorten graven de er zijn.

Wordt vervolgd. Als het zover is, zullen wij u uitgebreid inlichten.

Terug naar archief...